Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ ДРЖАВНЕ НАГРАДЕ ОКТОИХ У 2019. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ ДРЖАВНЕ НАГРАДЕ ОКТОИХ У 2019. ГОДИНИ
Датум објаве: 29.10.2019 08:00 | Аутор: ПР служба Министаратва просвјете

Испис Штампај страницу


На основу члана 4 став 1 Правилника о ближем начину, поступку и вредновању критеријума за додјелу Државне награде Октоих („Службени лист ЦГ“, бр. 59/19), Министарство просвјете расписује

КОНКУРС ЗА
ДОДЈЕЛУ ДРЖАВНЕ НАГРАДЕ ОКТОИХ У 2019. ГОДИНИ

Државна награда „Октоих“ додјељује се грађанину/грађанки Црне Горе или правном лицу које има сједиште на територији Црне Горе, за остварене изузетне резултате у области васпитања и образовања, као и ученичког и студентског стандарда.
Укупно се могу додијелити 3 награде.

КРИТЕРИЈУМИ

Додјела награда врши се на основу сљедећих критеријума:

Критеријуми за додјелу Награде наставнику су:
1) Мишљење директора о резултатима квалитета процеса наставе/учења на основу Извјештаја о интерној евалуацији, односно процјене успјешности рада наставника, у складу са Приручником за школе Завода за школство
2) Стручно усавршавање и напредовање
3) Менторство ученицима који су освојили прво, друго или треће мјесто на државним и међународним такмичењима, у складу са Законом
4) Подршка ученицима у ваннаставним активностима
5) Ауторство уџбеника, приручника, радне свеске, наставног средстава или објављеног стручног и научног рада
6) Учешће у изради образовних програма
7) Учешће у програмима и пројектима, које организује држава, локална заједница или међународне организације

Критеријуми за додјелу Награде академском особљу су:
1) Академско звање (редовни професор, ванредни професор, доцент)
2) Објављени научни радови на СЦИ/СЦИЕ, ССЦИ и АХЦИ листи
3) Менторство студентима магистарских и докторских студија
4) Објављени научни радови у домаћим и иностраним часописима
5) Ауторство уџбеника
6) Статус гостујућег предавача на установама високог образовања које су високо рангиране на листи установа високог образовања (Wебометрицс Ранг листа, Шангајска листа, Тајмсово свјетско универзитетско рангирање за високо образовање)
7) Ангажман у међународно признатим научноистраживачким центрима

Критеријуми за додјелу награде лиценцираној образовно-васпитној установи су:
1) Извјештај о утврђивању квалитета образовно-васпитног рада установе Завода за школство, односно Центра за стручно образовање
2) Освојено прво, друго или треће мјесто на државним и међународним такмичењима, у складу са законом
3) Подршка ученицима кроз реализацију ваннаставних активности (секције, клубови, пројекти, програми, рад са дјецом са посебним образовним потребама и талентованим ученицима)
4) Допринос развоју државе и локалне заједнице (активности које организује држава, локална заједница или међународне организације)
5) Издавање школског часописа, постојање ажуриране интернет странице и успјешна међународна сарадња ученика и наставника

Критеријуми за додјелу Награде лиценцираној установи високог образовања су:
1) Извјештај о екстерној евалуацији
2) Позиција на међународно признатој ранг листи установа високог образовања (Wебометрицс Ранг листа, Шангајска листа, Тајмсово свјетско универзитетско рангирање за високо образовање)
3) Интернационализација (мобилност академског особља и студената, споразуми и учешће у пројектима)


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

За додјелу Награде наставнику:
1. Образложење предлагача
2. Мишљење директора о резултатима квалитета процеса наставе/учења
3. Овјерена копија Рјешења о напредовању у звању
4. Доказ Испитног центра или Центра за стручно образовање о менторству ученицима који су освојили једно од прва три мјеста на државним и међународним такмичењима
5. Потврда установе о ваннаставним активностима
6. Доказ о ауторству уџбеника, приручника, радне свеске, наставног средстава или објављеног стручног и научног рада
7. Доказ (потврда Завода за школство или Центра за стручно образовање) о учешћу у комисијама за израду образовних програма
8. Доказ издат од надлежне институције о учешћу у програмима и пројектима

За додјелу награде академском особљу:
1. Образложење предлагача
2. Доказ о академском звању
3. Доказ о објављеним научним радовима
4. Доказ надлежне институције о менторству студентима
5. Доказ о статусу гостујућег предавача
6. Доказ о ангажману у међународно признатим научноистраживачким центрима

За додјелу награде лиценцираној образовно-васпитној установи:
1. Образложење предлагача
2. Доказ о освојеним наградама на државном и међународном такмичењу
3. Доказ о подршци ученицима кроз реализацију ваннаставних активности
4. Доказ о доприносу развоја државе и локалне заједнице
5. Доказ о издавању школског часописа, ажуриране интернет странице и успјешне међународне сарадња ученика и наставника
Напомена: Извјештај о утврђивању квалитета образовно-васпитног рада установе, Жири ће прибавити по службеној дужности.

За додјелу Награде лиценцираној установи високог образовања:
1. Образложење предлагача;
2. Копија извјештаја о екстерној евалуацији;
3. Доказ о позицији на међународно признатој ранг листи установа високог образовања;
4. Доказ о интернационализацији.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за подношење докумената је од 29. октобра до 29. новембра 2019. године.
Поднијета конкурсна документа се не враћају.
Приједлог се подноси у писаној форми са назнаком „Не отварати“. Предлагач је дужан да уз приједлог достави и писане доказе за образложење приједлога.
Приједлози који не буду достављени Жирију у назначеном року, неће се разматрати.

Документа треба доставити поштом на адресу:

Министарство просвјете
Жирију за додјелу Државне награде „Октоих“
Ул. Вака Ђуровића б. б. 81000 Подгорица
Поштански фах 110