Manja slova Veća slova RSS

>

JAVNI KONKURS ZA DODJELU NAGRADE UČENIKU IZ FONDA ZA KVALITET I TALENTE

JAVNI KONKURS ZA DODJELU NAGRADE UČENIKU IZ FONDA ZA KVALITET I TALENTE
Datum objave: 30.09.2019 08:00 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 17 stav 3 Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za unapređenje kvaliteta nastave i talente („Službeni list CG“, br. 12/18 i 55/19), Ministarstvo prosvjete raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA DODJELU NAGRADE UČENIKU

Ministarstvo prosvjete će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 200 nagrada učenicima za postignute rezultate u školskoj 2018/2019. godini, od čega:
- 94 nagrade za učenike VI, VII, VIII i IX razreda osnovne škole;
- 90 nagrada za učenike srednje škole;
- 16 nagrada za učenike umjetničke škole.

USLOVI KONKURSA

Pravo da konkurišu za nagradu imaju učenici koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnom ili međunarodnom takmičenju iz nastavnog predmeta i vještina, kao i učenici koji iz pojedinih nastavnih predmeta, odnosno oblasti pokazuju naročiti smisao, interes, radoznalost i sposobnost za misaone i stvaralačke procese i postižu izvanredne rezultate, a imaju opšti uspjeh najmanje vrlo dobar.
Nagrade se dodjeljuju za postignuti uspjeh u školskoj 2018/2019. godini.

KRITERIJUMI

Dodjela nagrada vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) opšti uspjeh u prethodnoj godini:
- za prosječnu ocjenu 5,00 - 10 bodova,
- za prosječnu ocjenu od 4,50 do 4,99 - 8 bodova,
- za prosječnu ocjenu od 4,00 do 4,49 - 6 bodova,
- za prosječnu ocjenu od 3,50 do 3,99 - 4 boda;
2) nagrada na međunarodnom takmičenju u koordinaciji Ispitnog centra i Centra za stručno obrazovanje:
- za osvojeno prvo mjesto 10 bodova,
- za osvojeno drugo mjesto 8 bodova,
- za osvojeno treće mjesto 6 bodova;
3) status perspektivnog sportiste, u skladu sa zakonom, 10 bodova;
4) nagrada na državnom takmičenju u organizaciji Ispitnog centra i Centra za stručno obrazovanje:
- za osvojeno prvo mjesto 8 bodova,
- za osvojeno drugo mjesto 6 bodova,
- za osvojeno treće mjesto 4 boda;
5) osvojena medalja na državnom sportskom takmičenju u organizaciji Crnogorskog školskog sportskog saveza:
- zlatna medalja 8 bodova,
- srebrna medalja 6 bodova,
- bronzana medalja 4 boda;
6) nagrada na takmičenju koje je organizovano u saradnji Ministarstva ili Zavoda za školstvo:
- za osvojeno prvo mjesto 5 bodova,
- za osvojeno drugo mjesto 4 boda,
- za osvojeno treće mjesto 3 boda;
7) nagrada učenicima koji su osvojili neko od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim takmičenjima i/ili sajmovima iz različitih oblasti u organizaciji ili koordinaciji organa državne uprave, organa lokalne samouprave, javne ustanove ili strukovnog udruženja (matematika, programiranje, recitovanje, gluma, preduzetništvo, debata, kvizovi znanja, oblasti muzičke i/ili likovne umjetnosti):
- za osvojeno prvo mjesto 5 bodova,
- za osvojeno drugo mjesto 4 boda,
- za osvojeno treće mjesto 3 boda;
8) za učenike srednje škole diploma „Luča“ 5 bodova;
9) učešće u realizaciji vannastavnih aktivnosti (članstvo u sekcijama, saradnja u školskim časopisima, realizacija humanitarnih aktivnosti, kulturnih dešavanja i članstvo u preduzetničkim klubovima) 5 bodova;
10) učestvovanje u realizaciji projekata u ustanovi koji su podržani od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Ministarstva, Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje 5 bodova;
11) nagrada učenicima koji su osvojili neko od prva tri mjesta na školskom, opštinskom ili regionalnom takmičenju i/ili sajmovima iz različitih oblasti (prirodne nauke, društvene nauke, recitovanje, gluma, preduzetništvo, debata, kvizovi znanja, oblasti muzičke i/ili likovne umjetnosti):
- za osvojeno prvo mjesto 4 boda,
- za osvojeno drugo mjesto 3 boda,
- za osvojeno treće mjesto 2 boda;
12) učešće na međunarodnom takmičenju u koordinaciji Ispitnog centra i Centra za stručno obrazovanje 4 boda;
13) članstvo u reprezentaciji Crne Gore 3 boda;
14) članstvo u učeničkom parlamentu 3 boda;
15) učešće na državnom takmičenju u organizaciji Ispitnog centra i Centra za stručno obrazovanje 2 boda;
16) učešće na takmičenju koje je organizovano u saradnji sa Ministarstvom ili Zavodom za školstvo 1 bod;
17) učešće učenika na državnim ili međunarodnim takmičenjima i/ili sajmovima iz različitih oblasti u organizaciji ili koordinaciji organa državne uprave, organa lokalne samouprave, javne ustanove ili strukovnog udruženja (matematika, programiranje, recitovanje, gluma, preduzetništvo, debata, kvizovi znanja, oblasti muzičke i/ili likovne umjetnosti) 1 bod;
18) učešće učenika na školskom, opštinskom ili regionalnom takmičenju i/ili sajmovima iz različitih oblasti (prirodne nauke, društvene nauke, recitovanje, gluma, preduzetništvo, debata, kvizovi znanja, oblasti muzičke i/ili likovne umjetnosti) 1 bod.

Odluku o dodjeli nagrade donosi Komisija za dodjelu sredstava za nagradu učeniku najkasnije do 30. novembra tekuće godine.
Odluka naročito sadrži: podatke o učeniku, broj dodijeljenih bodova, sa razlozima zbog kojih su dodijeljeni i druge podatke koji su od značaja za donošenje odluke.
Ako se u postupku vrednovanja, po predviđenim kriterijumima, utvrdi da više kandidata ima isti broj bodova, njima se nagrade dodjeljuju na način što će se iz preostalih raspoloživih sredstava, po ovom osnovu, utvrditi jednak iznos nagrade pojedinačno.
Protiv odluke učenik, odnosno zakonski zastupnik, ima pravo da izjavi žalbu Ministarstvu prosvjete u roku 15 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Ministarstva.
Napomena: Učeniku koji je osvojio jednu ili više nagrada iz tač. 2, 4, 6, 7 i 11 ovog Konkursa, u postupku vrednovanja neće se dodjeljivati bodovi po osnovu učešća na tim takmičenjima (tač. 12, 15, 16, 17 i 18), već samo za osvojene nagrade.


POTREBNA DOKUMENTA

Učenici koji konkurišu za nagradu dostavljaju:
1. Prijavu (formular za prijavljivanje možete preuzeti OVDJE);
2. Ovjerenu kopiju svjedočanstva za prethodnu školsku godinu;
3. Dokaz (kopija potvrde, diplome i sl.) o osvojenoj nagradi/učešću na državnom ili međunarodnom takmičenju;
4. Dokaz (kopija rješenja Ministarstva sporta i mladih) o statusu perspektivnog sportiste;
5. Dokaz (kopiju diplome) osvojene na državnom sportskom takmičenju u organizaciji Crnogorskog školskog sportskog saveza;
6. Dokaz (kopija diplome, potvrde) o osvojenoj nagradi/učešću na tamičenju koje je organizovano u saradnji Ministarstva i Zavoda za školstvo;
7. Dokaz (ovjerena kopija diplome, potvrde) o osvojenoj nagradi/učešću na državnim ili međunarodnim takmičenjima i/ili sajmovima iz različitih oblasti u organizaciji ili koordinaciji organa državne uprave, organa lokalne samouprave, javne ustanove ili strukovnog udruženja (matematika, programiranje, recitovanje, gluma, preduzetništvo, debata, kvizovi znanja, oblasti muzičke i/ili likovne umjetnosti);
8. Ovjerenu kopiju Diplome „Luča“;
9. Dokaz (potvrdu) o vannastavnim aktivnostima učenika;
10. Dokaz (potvrda obrazovno-vaspitne ustanove) o učešću u realizaciji projekata u ustanovi koji su podržani od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Ministarstva, Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje;
11. Dokaz (potvrda organizatora) o osvojenoj nagradi/učešću na školskom, opštinskom ili regionalnom takmičenju i/ili sajmovima iz različitih oblasti;
12. Dokaz (potvrda obrazovno-vaspitne ustanove) o aktivnom članstvu u učeničkom parlamentu;
13. Dokaz (potvrda nacionalnog saveza) o članstvu u reprezentaciji Crne Gore;

Učenik koji je osvojio nagradu na državnom i međunarodnom takmičenju iz nastavnog predmeta i vještina dostavlja dokaz o osvojenoj jednoj od tih nagrada.

ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za podnošenje dokumenata je od 30. septembra do 30. oktobra 2019. godine.
Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.
Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Dokumenta treba dostaviti poštom na adresu:
Ministarstvo prosvjete
Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica
Poštanski fah 110
Sa naznakom: Konkurs za dodjelu nagrade učeniku (osnovna škola/srednja škola/umjetnička škola)


Za dodatne informacije obratiti se na e-mail adresu: ivana.mrvaljevic@mps.gov.me  ili na telefon 020 410 146.