Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ УЧЕНИКУ ИЗ ФОНДА ЗА КВАЛИТЕТ И ТАЛЕНТЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ УЧЕНИКУ ИЗ ФОНДА ЗА КВАЛИТЕТ И ТАЛЕНТЕ
Датум објаве: 30.09.2019 08:00 | Аутор: ПР служба Министаратва просвјете

Испис Штампај страницу


На основу члана 17 став 3 Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за унапређење квалитета наставе и таленте („Службени лист ЦГ“, бр. 12/18 и 55/19), Министарство просвјете расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ УЧЕНИКУ

Министарство просвјете ће у складу са овим конкурсом додијелити 200 награда ученицима за постигнуте резултате у школској 2018/2019. години, од чега:
- 94 награде за ученике ВИ, ВИИ, ВИИИ и ИX разреда основне школе;
- 90 награда за ученике средње школе;
- 16 награда за ученике умјетничке школе.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право да конкуришу за награду имају ученици који су освојили прво, друго или треће мјесто на државном или међународном такмичењу из наставног предмета и вјештина, као и ученици који из појединих наставних предмета, односно области показују нарочити смисао, интерес, радозналост и способност за мисаоне и стваралачке процесе и постижу изванредне резултате, а имају општи успјех најмање врло добар.
Награде се додјељују за постигнути успјех у школској 2018/2019. години.

КРИТЕРИЈУМИ

Додјела награда врши се на основу сљедећих критеријума:

1) општи успјех у претходној години:
- за просјечну оцјену 5,00 - 10 бодова,
- за просјечну оцјену од 4,50 до 4,99 - 8 бодова,
- за просјечну оцјену од 4,00 до 4,49 - 6 бодова,
- за просјечну оцјену од 3,50 до 3,99 - 4 бода;
2) награда на међународном такмичењу у координацији Испитног центра и Центра за стручно образовање:
- за освојено прво мјесто 10 бодова,
- за освојено друго мјесто 8 бодова,
- за освојено треће мјесто 6 бодова;
3) статус перспективног спортисте, у складу са законом, 10 бодова;
4) награда на државном такмичењу у организацији Испитног центра и Центра за стручно образовање:
- за освојено прво мјесто 8 бодова,
- за освојено друго мјесто 6 бодова,
- за освојено треће мјесто 4 бода;
5) освојена медаља на државном спортском такмичењу у организацији Црногорског школског спортског савеза:
- златна медаља 8 бодова,
- сребрна медаља 6 бодова,
- бронзана медаља 4 бода;
6) награда на такмичењу које је организовано у сарадњи Министарства или Завода за школство:
- за освојено прво мјесто 5 бодова,
- за освојено друго мјесто 4 бода,
- за освојено треће мјесто 3 бода;
7) награда ученицима који су освојили неко од прва три мјеста на државним или међународним такмичењима и/или сајмовима из различитих области у организацији или координацији органа државне управе, органа локалне самоуправе, јавне установе или струковног удружења (математика, програмирање, рецитовање, глума, предузетништво, дебата, квизови знања, области музичке и/или ликовне умјетности):
- за освојено прво мјесто 5 бодова,
- за освојено друго мјесто 4 бода,
- за освојено треће мјесто 3 бода;
8) за ученике средње школе диплома „Луча“ 5 бодова;
9) учешће у реализацији ваннаставних активности (чланство у секцијама, сарадња у школским часописима, реализација хуманитарних активности, културних дешавања и чланство у предузетничким клубовима) 5 бодова;
10) учествовање у реализацији пројеката у установи који су подржани од стране Уједињених нација, Европске уније, Министарства, Завода за школство и Центра за стручно образовање 5 бодова;
11) награда ученицима који су освојили неко од прва три мјеста на школском, општинском или регионалном такмичењу и/или сајмовима из различитих области (природне науке, друштвене науке, рецитовање, глума, предузетништво, дебата, квизови знања, области музичке и/или ликовне умјетности):
- за освојено прво мјесто 4 бода,
- за освојено друго мјесто 3 бода,
- за освојено треће мјесто 2 бода;
12) учешће на међународном такмичењу у координацији Испитног центра и Центра за стручно образовање 4 бода;
13) чланство у репрезентацији Црне Горе 3 бода;
14) чланство у ученичком парламенту 3 бода;
15) учешће на државном такмичењу у организацији Испитног центра и Центра за стручно образовање 2 бода;
16) учешће на такмичењу које је организовано у сарадњи са Министарством или Заводом за школство 1 бод;
17) учешће ученика на државним или међународним такмичењима и/или сајмовима из различитих области у организацији или координацији органа државне управе, органа локалне самоуправе, јавне установе или струковног удружења (математика, програмирање, рецитовање, глума, предузетништво, дебата, квизови знања, области музичке и/или ликовне умјетности) 1 бод;
18) учешће ученика на школском, општинском или регионалном такмичењу и/или сајмовима из различитих области (природне науке, друштвене науке, рецитовање, глума, предузетништво, дебата, квизови знања, области музичке и/или ликовне умјетности) 1 бод.

Одлуку о додјели награде доноси Комисија за додјелу средстава за награду ученику најкасније до 30. новембра текуће године.
Одлука нарочито садржи: податке о ученику, број додијељених бодова, са разлозима због којих су додијељени и друге податке који су од значаја за доношење одлуке.
Ако се у поступку вредновања, по предвиђеним критеријумима, утврди да више кандидата има исти број бодова, њима се награде додјељују на начин што ће се из преосталих расположивих средстава, по овом основу, утврдити једнак износ награде појединачно.
Против одлуке ученик, односно законски заступник, има право да изјави жалбу Министарству просвјете у року 15 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Министарства.
Напомена: Ученику који је освојио једну или више награда из тач. 2, 4, 6, 7 и 11 овог Конкурса, у поступку вредновања неће се додјељивати бодови по основу учешћа на тим такмичењима (тач. 12, 15, 16, 17 и 18), већ само за освојене награде.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Ученици који конкуришу за награду достављају:
1. Пријаву (формулар за пријављивање можете преузети ОВДЈЕ);
2. Овјерену копију свједочанства за претходну школску годину;
3. Доказ (копија потврде, дипломе и сл.) о освојеној награди/учешћу на државном или међународном такмичењу;
4. Доказ (копија рјешења Министарства спорта и младих) о статусу перспективног спортисте;
5. Доказ (копију дипломе) освојене на државном спортском такмичењу у организацији Црногорског школског спортског савеза;
6. Доказ (копија дипломе, потврде) о освојеној награди/учешћу на тамичењу које је организовано у сарадњи Министарства и Завода за школство;
7. Доказ (овјерена копија дипломе, потврде) о освојеној награди/учешћу на државним или међународним такмичењима и/или сајмовима из различитих области у организацији или координацији органа државне управе, органа локалне самоуправе, јавне установе или струковног удружења (математика, програмирање, рецитовање, глума, предузетништво, дебата, квизови знања, области музичке и/или ликовне умјетности);
8. Овјерену копију Дипломе „Луча“;
9. Доказ (потврду) о ваннаставним активностима ученика;
10. Доказ (потврда образовно-васпитне установе) о учешћу у реализацији пројеката у установи који су подржани од стране Уједињених нација, Европске уније, Министарства, Завода за школство и Центра за стручно образовање;
11. Доказ (потврда организатора) о освојеној награди/учешћу на школском, општинском или регионалном такмичењу и/или сајмовима из различитих области;
12. Доказ (потврда образовно-васпитне установе) о активном чланству у ученичком парламенту;
13. Доказ (потврда националног савеза) о чланству у репрезентацији Црне Горе;

Ученик који је освојио награду на државном и међународном такмичењу из наставног предмета и вјештина доставља доказ о освојеној једној од тих награда.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за подношење докумената је од 30. септембра до 30. октобра 2019. године.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.
Поднијета конкурсна документа се не враћају.

Документа треба доставити поштом на адресу:
Министарство просвјете
Ул. Вака Ђуровића б. б. 81000 Подгорица
Поштански фах 110
Са назнаком: Конкурс за додјелу награде ученику (основна школа/средња школа/умјетничка школа)


За додатне информације обратити се на е-маил адресу: ивана.мрваљевиц@мпс.гов.ме  или на телефон 020 410 146.