Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ НАСТАВНИКУ ИЗ ФОНДА ЗА КВАЛИТЕТ И ТАЛЕНТЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ НАСТАВНИКУ ИЗ ФОНДА ЗА КВАЛИТЕТ И ТАЛЕНТЕ
Датум објаве: 30.09.2019 08:00 | Аутор: ПР служба Министаратва просвјете

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 став 2 Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за унапређење квалитета наставе и таленте („Службени лист ЦГ“, бр. 12/18 и 55/19), Министарство просвјете расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ НАСТАВНИКУ

Министарство просвјете ће у складу са овим конкурсом додијелити 200 награда за посебне активности наставника, од чега:
- 104 награде за наставнике разредне и предметне наставе основне школе;
- 80 награда за наставнике средње школе;
- 16 награда за наставнике умјетничке школе.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право да конкуришу за награду имају наставници који посебним активностима доприносе квалитету наставе и учењу, бољим постигнућима знања и вјештина ученика.
Награде се додјељују за постигнути успјех у школској 2018/2019. години.

КРИТЕРИЈУМИ

Додјела награда врши се на основу сљедећих критеријума:

1) ауторство уџбеника и наставног средства (приручника, збирке задатака или радне свеске) одобрених од Националног савјета за образовање 20 бодова;
2) учешће у комисијама за израду предметних програма и/или образовних програма у организацији Завода за школство или Центра за стручно образовање 15 бодова;
3) рецензија уџбеника и наставног средства (приручника, збирке задатака или радне свеске) одобрених од Националног савјета за образовање 10 бодова;
4) учешће у комисијама за израду закона, правилника, методологија, стратегија и акционих планова из области образовања 10 бодова;
5) извођење наставе на страном језику из појединих или свих наставних предмета, у складу са законом, 10 бодова;
6) менторство ученицима који су освојили неко од прва три мјеста на међународним такмичењима у знању и/или вјештинама, у координацији Испитног центра или Центра за стручно образовање:
- за освојено прво мјесто 10 бодова,
- за освојено друго мјесто 8 бодова,
- за освојено треће мјесто 6 бодова;
7) менторство ученицима који су освојили неко од прва три мјеста на државним такмичењима у знању и/или вјештинама, у организацији Испитног центра или Центра за стручно образовање:
- за освојено прво мјесто 8 бодова,
- за освојено друго мјесто 6 бодова,
- за освојено треће мјесто 4 бода;
8) менторство ученицима који су освојили неко од прва три мјеста на државним /међународним такмичењима и/или сајмовима из различитих области у организацији органа државне управе, органа локалне самоуправе, јавне установе или струковног удружења (математика, програмирање, спорт, рецитовање, глума, предузетништво, дебата, квизови знања, области музичке и/или ликовне умјетности):
- за освојено прво мјесто 5 бодова,
- за освојено друго мјесто 4 бода,
- за освојено треће мјесто 3 бода;
9) менторство ученицима који су освојили неку од награда на такмичењу које је организовано у сарадњи са Министарством или Заводом за школство:
- за освојено прво мјесто 5 бодова,
- за освојено друго мјесто 4 бода,
- за освојено треће мјесто 3 бода;
10) ауторство програма стручног усавршавања наставника и стручних сарадника акредитованих од Националног савјета за образовање 5 бодова;
11) реализација акредитованих програма стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у својству тренера 5 бодова;
12) учешће у изради испитних каталога за потребе реализације екстерних испита или учешће у комисији за утврђивање мјерила за претварање бодова односно процената у оцјене на екстерним испитима, оцјењивање на екстерним испитима када су оцјењивачи ангажовани од стране Испитног центра или ауторство испитних задатака/питања за потребе екстерних испита 5 бодова;
13) учешће у реализацији ваннаставних активности (вођење секција, уређивање школског часописа, организација хуманитарних активности, организација културних и спортских дешавања и предузетничких клубова и сл.) 5 бодова;
14) објављивање рада у часопису из области образовања у којем текстови пролазе стручну рецензију 5 бодова;
15) учествовање у изради или реализацији пројеката у установи који су подржани од стране Уједињених нација, Европске уније, Савјета Европе, Министарства, Завода за школство и Центра за стручно образовање 5 бодова;
16) менторство ученицима који су учествовали на међународним такмичењима у знању и/или вјештинама у координацији Испитног центра или Центра за стручно образовање 4 бода;
17) припрема и реализација огледних часова 3 бода;
18) менторство ученицима који су учествовали на државним такмичењима у знању и/или вјештинама у организацији Испитног центра или Центра за стручно образовање 2 бода;
19) стручно усавршавање (похађање програма обуке који су акредитовани од Националног савјета за образовање) 2 бода;
20) учешће у раду тимова на нивоу школе (члан тима за Професионални развој наставника у школи, координатор за праћење реализације модуларизованих образовних програма, члан тима за рад са талентованим ученицима, члан тима за самоевалуацију, члан тима за превенцију насиља и вандализма, члан тима за инклузију и члан тима за професионалну оријентацију и сл.) 2 бода;
21) менторство ученицима који су учествовали на државним/ међународним такмичењима и/или сајмовима из различитих области у координацији органа државне управе, органа локалне самоуправе, јавне установе или струковног удружења (математика, програмирање, спорт, рецитовање, глума, предузетништво, дебата, квизови знања, области музичке и/или ликовне умјетности) 1 бод;
22) менторство ученицима који су учествовали на такмичењу које је организовано у сарадњи са Министарством или Заводом за школство 1 бод..

Одлуку о додјели награде доноси Комисија за додјелу средстава за награду наставнику најкасније до 30. новембра текуће године.
Одлука нарочито садржи: податке о наставнику, број додијељених бодова, са разлозима због којих су додијељени и друге податке који су од значаја за доношење одлуке.
Ако се у поступку вредновања, по предвиђеним критеријумима, утврди да више кандидата има исти број бодова, њима се награде додјељују на начин што ће се из преосталих расположивих средстава, по овом основу, утврдити једнак износ награде појединачно.
Против одлуке наставник има право да изјави жалбу Министарству у року 15 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Министарства.
Напомена: Наставнику којем су у поступку вредновања додијељени бодови по основу критеријума из тач. 6, 7, 8 и 9 овог Конкурса, неће се додјељивати бодови по основу критеријума из тач. 16, 18, 21 и 22.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Наставници који конкуришу за награду достављају:

1. Пријаву (формулар за пријављивање који можете преузети ОВДЈЕ)
2. Доказ (потврда Завода за уџбенике и наставна средства) о ауторству уџбеника и наставног средства;
3. Доказ (потврда Завода за школство или Центра за стручно образовање) о учешћу у комисијама за израду предметних програма и/или образовних програма;
4. Доказ (потврда Завода за уџбенике и наставна средства) о извршеној рецензији уџбеника и наставног средства;
5. Доказ (потврда надлежне институције) о учешћу у комисијама за израду закона, правилника, методологија, стратегија и акционих планова из области образовања;
6. Доказ (потврда образовно-васпитне установе) о извођењу наставе на страном језику из појединих или свих наставних предмета, у складу са законом;
7. Доказ (потврда Испитног центра или Центра за стручно образовање) о менторству ученицима који су учествовали/награђени на међународним или државним такмичењима;
8. Доказ (потврда организатора) о менторству ученицима који су учествовали/награђени на државним/међународним такмичењима и/или сајмовима из различитих области у организацији органа државне управе, органа локалне самоуправе, јавне установе или струковног удружења (математика, програмирање, спорт, рецитовање, глума, предузетништво, дебата, квизови знања, области музичке и/или ликовне умјетности);
9. Доказ (потврда организатора) о менторству ученицима који су учествовали/награђени на такмичењу које је организовано у сарадњи са Министарством или Заводом за школство;
10. Доказ (потврда Завода за школство или Центра за стручно образовање) о ауторству програма стручнг усавршавања наставника и стручних сарадника акредитованих од Националног савјета за образовање;
11. Доказ (потврда организатора обуке) о реализацији акредитованих програма стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у својству тренера
12. Доказ (потврда Испитног центра) о учешћу у изради испитних каталога за потребе реализације екстерних испита или учешће у комисији за утврђивање мјерила за претварање бодова односно процената у оцјене на екстерним испитима, оцјењивање на екстерним испитима када су оцјењивачи ангажовани од стране Испитног центра или ауторство испитних задатака/питања за потребе екстерних испита;
13. Доказ (потврда образовно-васпитне установе) о учешћу у реализацији ваннаставних активности;
14. Доказ (копије страница часописа) о објављеном раду у стручном часопису;
15. Доказ (потврда образовно-васпитне установе) о учешћу у изради или реализацији пројеката у установи који су подржани од стране Уједињених нација, Европске уније, Савјета Европе, Министарства, Завода за школство и Центра за стручно образовање;
16. Доказ образовно-васпитне установе о припреми и реализацији огледних часова;
17. Доказ (копија потврде) о завршеном стручном усавршавању;
18. Доказ (потврда образовно-васпитне установе) о учешћу у раду тимова.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за подношење докумената је од 30. септембра до 30. октобра 2019. године.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.
Поднијета конкурсна документа се не враћају.

Документа треба доставити поштом на адресу:
Министарство просвјете
Ул. Вака Ђуровића б. б. 81000 Подгорица
Поштански фах 110
Са назнаком: Конкурс за додјелу награде наставнику (основна школа/средња школа/ умјетничка школа)За додатне информације обратити се на е-маил адресу: ивана.мрваљевиц@мпс.гов.ме  или на телефон 020 410 146.