Manja slova Veća slova RSS

>

Izmjena javnog poziva za izbor člana Etičkog komiteta

Datum objave: 16.08.2019 12:32 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


U cilju konsultovanja najšire javnosti i demokratskog konstituisanja Etičkog komiteta, a u skladu sa članom 13 stav 3 Zakona o akademskom integritetu („Službeni list Crne Gore”, broj 17/19), Ministarstvo prosvjete objavljuje

IZMJENU JAVNOG POZIVA ZA IZBOR ČLANA/ICE ETIČKOG KOMITETA

u cilju produženja roka za dostavljanje prijava

I. Etički komitet obavlja poslove na očuvanju, unapređenju, zaštiti i promociji akademskog integriteta i prevenciji svih oblika kršenja akademskog integriteta.Etički komitet ima sedam članova koji su istaknuti eksperti iz oblasti visokog obrazovanja i nauke iz različitih naučnih disciplina.Etički komitet imenuje i razrješava Vlada Crne Gore na period od četiri godine na prijedlog organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete.II. Za člana/icu Etičkog komiteta može biti izabrano lice koje ima:

- crnogorsko državljanstvo;

- akademsko, odnosno naučno zvanje;

- radno iskustvo u određenoj naučnoj oblasti;

- nagrade/priznanja/dostignuća u oblasti svoje ekspertize;

- članstva u relevantnim tijelima iz oblasti visokog obrazovanja i nauke;

- po pravilu, znanje engleskog i ostalih stranih jezika.Etički komitet: donosi i prati primjenu Etičke povelje; promoviše načela akademskog integriteta; odlučuje po prijedlogu za utvrđivanja kršenja akademskog integriteta za građane Crne Gore čiji je rad objavljen, odnosno kvalifikacija stečena van Crne Gore; daje mišljenje o propisima i inicijativama koje se tiču akademske etike; podnosi Vladi Crne Gore izvještaj o svom radu; obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.III. Rok i način dostavljanja prijedloga:

Rok za dostavljanje prijava je 10. septembar 2019. godine. Prijave treba dostaviti Ministarstvu prosvjete putem pošte na adresu: Ministarstvo prosvjete, Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica ili elektronski na e-mail adresu: mps@mps.gov.me.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova za člana/icu Etičkog komiteta.