Manja slova Veća slova RSS

>

Vlada NR Kine dodijeljuje izvjestan broj stipendija kandidatima iz Crne Gore za akademsku 2019/2020. godinu

Vlada NR Kine dodijeljuje izvjestan broj stipendija kandidatima iz Crne Gore za akademsku 2019/2020. godinu
Datum objave: 15.01.2019 14:00 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Obavještavamo zainteresovane kandidate da će Vlada NR Kine dodijeliti izvjestan broj stipendija kandidatima iz Crne Gore, za akademsku 2019/2020. godinu.

Ove stipendije ne obuhvataju putne troškove.

Svi kandidati moraju da prođu kroz elektronsku registraciju Kineskog savjeta za stipendije.

Da bi konkurisali za ove stipendije, kandidati treba:

- Da su državljani neke druge zemlje, a ne NR Kine, kao i da su dobrog zdravlja;
- Da budu diplomirani maturanti mlađi od 25 godina kad apliciraju za osnovne studije;
- Da posjeduju diplomu završenih osnovnih studija, u starosnoj dobi ispod 35 godina, ako apliciraju za master programe;
- Da posjeduju master diplomu, u starosnoj dobi ispod 40 godina, ako apliciraju za doktorske programe;
- Da budu mlađi od 45 godina i da su završili bar dvije godine osnovnih studija, ako apliciraju za opšte akademske programe;
- Da imaju zvanje magistra, ili vanrednog profesora (ili više), ako apliciraju za više akademske programe.

Potrebna dokumentacija:

a) Aplikacioni formular za stipendiju Vlade NR Kine (na kineskom ili engleskom jeziku). Formular je dostupan na internet adresi http://www.csc.edu.cn/studyinchina , ili www.campuschina.org ;
b) Notarski ovjerene Diploma o najvišem stečenom stepenu: Kandidati koji očekuju da dobiju diplomu, moraju podnijeti zvanični dokaz od svoje škole o svom studentskom statusu. Uz dokumentaciju, koja nije na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti prevode na kineski, ili engleski, sa ovjerom od notara;
c) Prepis ocjena: uz prepise, koji nijesu na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti notarski ovjereni prevod na kineskom ili engleskom jeziku;
d) Plan studija ili istraživanja na kineskom ili engleskom jeziku (od najmanje 200 riječi za osnovne studije, do 500 riječi za istraživanje i do 800 riječi za postdiplomske studije);
e) Pisma preporuke: kandidati za programe sticanja zvanja ili istraživački rad moraju da podnesu dva pisma preporuke na kineskom, ili engleskom jeziku, od profesora ili vanrednih profesora;
f) Od kandidata za studije u oblasti muzike se očekuje da podnesu CD sa svojim radovima. Kandidati za oblast likovne umjetnosti moraju podnijeti CD sa svojim radovima, koji uključuju dva crteža, dvije slike u boji i još neka druga dva rada;
g) Kandidati mlađi od 18 godina treba da podnesu valjanu dokumentaciju o svojim starateljima u Kini;
h) Kandidati koji planiraju da u Kini ostanu duže od 6 mjeseci treba da podnesu ljekarsko uvjerenje na engleskom jeziku za strance (original treba da zadrži sam kandidat).
Formular koji su kineske vlasti predvidjele za ovu svrhu može se preuzeti sa internet adrese: http://www.csc.edu.cn/studyinchina. Pregledi treba da obuhvate sve stavke iz formulara za ljekarski pregled stranaca. Nepotpuni rezultati ili oni bez potpisa odgovarajućeg ljekara, zvaničnog pečata bolnice, ili kandidatove fotografije s pečatom nijesu validni. Molimo da na vrijeme obavite ljekarske preglede, jer je njihova validnost
samo 6 mjeseci;
i) Kandidati koji su dobili “prihvatno pismo” (“Pre-admission letter”) od odgovarajućeg univerziteta, treba da prilože to pismo uz aplikaciju;
j) Sertifikat o nivou znanja engleskog jezika: HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi-Chinese Proficiency Test), IELTS ili TOFEL.

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i prijavne formulare zainteresovani mogu naći na sljedećim internet stranicama:
http://www. csc.edu.cn/studyinchina ili http://www.campuschina.org

VAŽNO:

Zainteresovani kandidati treba da, u kancelariji broj 3 Ministarstva prosvjete Crne Gore, Ul. Vaka Đurovića b.b., preuzmu sljedeća dokumenta:
1. Instruction of the CSC Online Application System for International students, i
2. Foreigner Physical Examination Form.

Napomena:

Navedena dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i neće biti vraćena, a treba je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 4. marta 2019. godine, na sljedeću adresu:

Ministarstvo prosvjete
Ul. Vaka Đurovića b.b.
Kancelarija br. 3
81000 Podgorica
Kontakt osoba u Ministarstvu prosvjete: Lidija Ercegović
E-mail adresa: lidija.ercegovic@mps.gov.me ; tel.: (020) 410 189