Manja slova Veća slova RSS

>

RANG LISTA STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU ZA NAJBOLJE STUDENTE ZA STUDIJSKU 2018/2019. GODINU I SPISAK STUDENATA KOJI NIJESU OSTVARILI PRAVO NA ISTU

Datum objave: 03.12.2018 14:15 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07 i »Službeni list CG«, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16 i 44/18) i Konkursom za dodjelu stipendija najboljim studentima za studijsku 2018/2019. godinu, Komisija za dodjelu stipendija najboljim studentima, utvrdila je rang listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za najbolje studente za studijsku 2018/2019. godinu i spisak studenata koji nijesu ostvarili pravo na istu, po sljedećim kriterijumima:

- Studentima društvenih i humanističkih nauka, novim korisnicima, koji prvi put konkurišu za stipendiju i koji su ostvarili prosječnu ocjenu, odnosno indeks uspjeha u toku studija 9,75 i više;
- Studentima prirodnih, tehničko-tehnoloških, medicinskih i poljoprivrednih nauka, novim korisnicima, koji prvi put konkurišu za stipendiju, koji su ostvarili prosječnu ocjenu, odnosno indeks uspjeha u toku studija 9,63 i više;
- Studentima starim korisnicima, koji produžavaju pravo na stipendiju u studijskoj 2018/2019. godini, a koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodne godine studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9.00, odnosno koji su ispunili uslove u skladu sa Konkursom i Pravilnikom;
- Studentima sa invaliditetom koji su prvi put upisali godinu studija;
- Studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja prema uslovima Konkursa.

Kandidat ima pravo prigovora na rang listu Ministarstvu u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Rang listu možete preuzeti ovdje: OVDJE