Manja slova Veća slova RSS

>

Obuke za inkluzivnu praksu korisnika Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca

Obuke za inkluzivnu praksu korisnika Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca
Datum objave: 11.05.2017 09:33 | Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


U Baru, Nikšiću, Podgorici i Bijelom Polju od kraja marta do kraja aprila održane su obuke lica koja prolaze kroz program stručnog osposobljavanja u obrazovnim ustanovama sa namjerom da se unaprijede njihove kompetencije za primjenu novih praksi u učionici radi povećanja kvaliteta inkluzivne nastave i optimalnih obrazovnih i razvojnih postignuća djece. Obukama su pokrivene sve regije Crne Gore, a bile su namijenje tek svršenim profesorima razredne nastave, pedagozima, psiholozima, defektolozima.

Obuke su podstaknute zapažanjem da tokom inicijalnog tercijarnog obrazovanja nije adekvatno zastupljena praktična obuka za inkluzivno obrazovanje, te je potrebno povećati kompetencije kadra koji prolazi kroz program stručnog osposobljavanja.

Osnovno polazište obuka je Strategija inkluzivnog obrazovanja (2014-2018) koja ima za cilj da djeci s posebnim obrazovnim potrebama omogući pristup obrazovanju, racionalno i operativno obezbijedi postizanje razvojnih i obrazovnih postignuća kroz individualizovanu, dodatnu podršku.

Njeni zadaci su: rana detekcija, intervencija, učenje, razvoj i psihosocijalna podrška djeci i njihovim roditeljima; omogućavanje adekvatnog pristupa, kontinuiteta kvalitetnog obrazovanja; obezbijedjivanje podrške za proces nastave i učenja na svim nivoima; unaprijeđenje bazičnog obrazovanja, specijalističko osposobljavanje i profesionalno usavršavanje nastavnog i stručnog kadra; poboljšanje, praćenje i evaluacija obrazovnih i razvojnih postignuća djece.