Manja slova Veća slova RSS

Visoko obrazovanje

11.06.2007.

Informacije o toku konkursa za naučno-istraživačke djelatnosti u 2007.g

U okviru Konkursa za finansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2007.g - 31. marta je završena dodjela sredstava za programe iz oblasti podrške za magistarske (školarine) i doktorske studije (školarine i stipendije) a 17. maja i za nacionalne naučno-istraživačke projekte...

10.04.2007.

"INFO dan" o Sedmom okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj(FP7)

Ministarstvo prosvjete i nauke organizuje informativni događaj o najvećem evropskom fondu za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7). Ovom prilikom biće prezentovane osnovne informacije, izložiće se postupci kojima se istrazivači mogu uključivati u projekte finansirane iz ovog fonda, a gosti - istrazivači iznijeće svoja iskustva iz projekata u Okvirnim programima.
Pozvani su svi predstavnici istraživačke zajednice Crne Gore...

21.03.2007.

Brisel: Pomoćnik ministra prosvjete i nauke Slobodanka Koprivica na prvom sastanku Komiteta ''Nauka za mir i bezbjednost''

U Briselu će se 22. marta 2007. godine održati prvi sastanak NATO Komiteta Nauka za mir i bezbjednost, na kojem će učestvovati pomoćnik ministra prosvjete i nauke Slobodanka Koprivica, kao zvanični predstavnik Crne Gore koja je u febuaru ove godine postala ravnopravan partner u NATO-vom programu. Na sjutrašnjem sastanku će biti riječi o projektu Harmonizacija karata seizmičkog hazarda zemalja zapadnog Balkana, koji je predložio Seizmoloski zavod Crne Gore, kao lider regionalnog istraživačkog tima....

19.02.2007.

O B A V J E Š T E N J E:za zajednički poziv za prijavu projekata (Pilot Joint Call – PJC), objavljen u okviru SEE-ERA.Net projekta

Obavještavamo zainteresovane da se mogu prijaviti kao Eksterni evaluatori za Zajednički poziv za prijavu projekata (Pilot Joint Call – PJC), objavljen u okviru SEE-ERA.Net projekta...

02.02.2007.

Obavještenje: Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj, skraćeno FP7, glavni je instrument EU za finansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u Evropi. Trajanje programa je sedam godina, od 01. januara 2007. do kraja 2013. godine. Ukupni budžet za FP7 iznosi 50. 521 milijardi eura, sa povećanjem od 41% u odnosu na Šesti okvirni program za 2004. godinu, i 63% u odnosu na trenutne cijene...Download

04.12.2006.

Saopštenje: Objavljen Zajednički pilot poziv za prijavljivanje predloga projekata SEE-ERA.NET Pilot Joint Call

Ministarstvo prosvjete i nauke, kao jedan od učesnika u projektu SEE-ERA.NET koji se realizuje u okviru FP6 programa, objavljuje Zajednički pilot poziv za predlog projekata: SEE-ERA.NET Pilot Joint Call. SEE-ERA.NET projekat ima za cilj izgradnju novih multilateralnih šema koristeći postojeće nacionalne, bilateralne i regionalne programe, a u cilju razvoja evropskog istraživačkog prostora. Zajednički pilot poziv je jedan od tih rezultata...

04.05.2006.

Formular- Finansijski izvještaj za prvu istraživačku godinu

Formular- Finansijski izvještaj za prvu istraživačku godinuDownload

04.05.2006.

Formular: Izvještaj o radu na projektu za prvu naučno-istraživačku godinu i program rada za drugu istraživačku godinu

(Ovdje možete preuzeti Formular - Izvještaj o radu na projektu za prvu naučno-istraživačku godinu i program rada za drugu istraživačku godinu)Download

10.02.2006.

KONKURS za finansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2006. godini

Ministarstvo prosvjete i nauke RCG

objavljuje

K O N K U R S
ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI
U 2006. GODINI...
Download

10.02.2006.

Prijava za dodjelu sredstava za Učešće na naučnom skupu u inostranstvu u 2006. godini/FORMULAR

Prijava za dodjelu sredstava za
1. Učešće na naučnom skupu u inostranstvu u 2006. godini/FORMULARDownload