Manja slova Veća slova RSS

Visoko obrazovanje

10.02.2006.

Prijava za učešće na naučnom skupu u zemlji u 2006. godini/FORMULAR

Prijava za učešće na naučnom skupu u zemlji u 2006. godini/FORMULARDownload

10.02.2006.

Prijava za dodjelu sredstava za Prijavu, ocjenu i odbranu doktorske disertacije u 2006. godini/FORMULAR

Prijava za dodjelu sredstava za
4. Prijavu, ocjenu i odbranu doktorske disertacije u 2006. godini/FORMULARDownload

10.02.2006.

FORMULAR za Prijavu za dodjelu sredstava za Tehničku obradu doktorske disertacije, u 2006. godini

(Ovdje možete preuzeti FORMULAR za
5. Prijavu za dodjelu sredstava za Tehničku obradu doktorske disertacije, u 2006. godini)Download

01.02.2006.

Fond za unapredjenje kadrovske osnove Univerziteta

Posredstvom Rektorata Univerziteta Crne Gore obaviješteni smo da će Univerzitet Crne Gore iz Fonda za unapredjenje kadrovske osnove u 2006. godini finansirati ili sufinansirati:

- kraće studijske boravke u trajanju od 5-30 dana,
- jednomjesečne studijske boravke na nekom od univerziteta koji su implementirali ili su u toku implementacije Bolonjskog procesa,
- duže studijske boravke i specijalizacije u trajanju 1-3 mjeseca...

12.01.2006.

Evropska komisija: Poziv za predlaganje projekata "IST Call 6"

Evropska komisija je u okviru svog 6. okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracione aktivnosti objavila

Poziv za predlaganje projekata "IST Call 6" za indirektne RTD aktivnosti u okviru specifičnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracione aktivnosti: "Integrisanje i jačanje Evropske istraživačke oblasti".

Tematska oblast ovog poziva je Tehnologije informacionog društva (IST)....

23.12.2005.

Evropska komisija: Poziv za predlaganje projekata za indirektne RTD aktivnosti (Research and Technological Development Istraživački i tehnološki razvoj)

Evropska komisija je u okviru svog 6. okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti objavila

Poziv za predlaganje projekata za indirektne RTD aktivnosti u okviru specifičnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti: "Integrisanje i jačanje Evropske istraživačke oblasti"...Download

14.12.2005.

Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti

U "Službenom listu RCG" br. 71 od 28. novembra 2005. godine, objavljen je

ZAKON O NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI Download

12.12.2005.

Poziv za prijavljivanje projekata za bilateralnu naučno-tehnološku saradnju između Republike Crne Gore i Republike Grčke

(Ovdje možete preuzeti aplikacioni formular za prijavljivanje projekata za bilateralnu naučno -tehnološku saradnju između Republike Crne Gore i Republike Grčke)Download

12.12.2005.

Poziv za prijavljivanje projekata za bilateralnu naučno-tehnološku saradnju između Republike Crne Gore i Republike Grčke

U okviru programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje između Republike Crne Gore i Republike Grčke za period 2006-2008, Sektor za nauku i visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete i nauke Republike Crne Gore i Generalni sekretarijat za istraživanje i tehnologiju Ministarstva za razvoj Grčke, pozivaju univerzitete, istraživačke centre i institute, kao i privatna i javna preduzeća, da podnesu zajedničke prijave za istraživačko-tehnološke projekte. Rok za prijavu projekata je 3. mart 2006...Download

05.12.2005.

Održan sastanak Jačanje saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana u nauci i obrazovanju u Beču

Ministarski sastanak Jačanje saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana u nauci i obrazovanju održan je 2. decembra u Beču. Sastanak je organizovan na inicijativu austrijskog Federalnog ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu i okupio je predstavnike nadležnih ministarstava zemalja Zapadnog Balkana. U ime Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore sastanku je prisustvovala pomoćnik ministra Slobodanka Koprivica...Download