Manja slova Veća slova RSS

Visoko obrazovanje

05.12.2005.

Održan sastanak Jačanje saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana u nauci i obrazovanju u Beču

Ministarski sastanak Jačanje saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana u nauci i obrazovanju održan je 2. decembra u Beču. Sastanak je organizovan na inicijativu austrijskog Federalnog ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu i okupio je predstavnike nadležnih ministarstava zemalja Zapadnog Balkana. U ime Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore sastanku je prisustvovala pomoćnik ministra Slobodanka Koprivica...Download

22.11.2005.

WUS Austria: Konkurs za programe podrške razvoju državnog Univerziteta u Crnoj Gori

Podgorička kancelarija World University Service Austrian Committee (WUS Austria) objavljuje novi konkurs za programe podrške razvoju državnog Univerziteta u Crnoj Gori. Programi su finansirani od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Austrije a predvidjeni period implementacije je od 1. novembra 2005. do 30. oktobra 2007. godine...

06.10.2005.

KONKURS za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje izmedju Republike Crne Gore i Republike Slovačke, 2006-2008. godina

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji izmedju Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Slovačke Republike, potpisanog 26. februara 2001. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore i Zavod za medjunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu saradnju objavljuju

KONKURS

Za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje izmedju Republike Crne Gore i Republike Slovačke, 2006-2008. godina


Osnovna komponenta ovog programa je bilateralni koncept:
- Prijedlozi moraju biti podnijeti istovremeno u obje zemlje
- Izabrani projekti biće zajednički finansirani.Download

27.09.2005.

KONKURS za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje izmedju Republike Crne Gore i Republike Makedonije u 2006. i 2007. godini

KONKURS

Za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje izmedju Republike Crne Gore i Republike Makedonije u 2006. i 2007. godini

(Ovdje možete preuzeti formular II za prijavu naučno-istraživačkog projekta na konkurs Ministarstva prosvjete i nauke) Download

27.09.2005.

KONKURS za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje izmedju Republike Crne Gore i Republike Makedonije u 2006. i 2007. godini

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji izmedju Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije, potpisanog 3. jula 1997. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore i Zavod za medjunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu saradnju objavljuju

KONKURS
Za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje izmedju Republike Crne Gore i Republike Makedonije u 2006. i 2007. godini

Osnovna komponenta ovog programa je bilateralni koncept:
- Prijedlozi moraju biti podnijeti istovremeno u obje zemlje
- Izabrani projekti biće zajednički finansirani...

(Ovdje možete preuzeti formulare I (predlog projekta) za Program naučno-tehnološke saradnje između Vlada Republike Makedonije i Srbije i Crne Gore za 2006-2007. godinu)Download

12.07.2005.

Postupak akreditacije studijskih programa

U skladu sa članom 9 stav 6, Zakona o visokom obrazovanju, Vlada Republike Crne Gore donosi akt o imenovanju Savjeta za visoko obrazovanje.

U skladu sa članom 12 stav 5 Zakona o visokom obrazovanju, Savjet utvrđuje mjerila za ocjenjivanje studijskih programa sa stanovišta njihove usklađenosti sa profesionalnim potrebama i međunarodne uporedivosti...

12.07.2005.

VISOKO OBRAZOVANJE U CRNOJ GORI

U Crnoj Gori postoji jedan državni univerzitet - Univerzitet Crne Gore.

Univerzitet Crne Gore je osnovan 1974. godine. Te godine predstavnici tri fakulteta: Ekonomskog, Tehničkog i Pravnog iz Titograda, dvije više škole: Pedagoške akademije iz Nikšića i više pomorske škole iz Kotora i tri samostalna naučna instituta: Istorijskog, Poljoprivrednog i Instituta za biološka i medicinska istraživanja iz Titograda, potpisali su Sporazum o udruživanju u Univerzitet u Titogradu.

Danas je Univerzitet Crne Gore lociran u šest crnogorskih gradova: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Herceg Novom i Bijelom Polju i u svom sastavu ima 14 fakulteta i jednu visoku stručnu školu...Download

20.06.2005.

Univerzitet u Novom Sadu: Evropske magistarske studije

Univerzitet u Novom Sadu (Centar za evropske studije i istraživanja) raspisuje konkurs za upis 20 studenata iz SCG u prvu godinu interdisciplinarnih magistarskih studija na engleskom jeziku Evropske studije, u školskoj 2005/2006. godini.

Nastava će početi u oktobru 2005. godine...

27.05.2005.

Zakon o visokom obrazovanju

U "Službenom listu Republike crne Gore", br. 60/03 objavljen


ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJUDownload

23.05.2005.

Lisabonska strategija Lisabonski proces

Na specijalnom sastanku održanom 23. i 24. marta 2000. godine u Lisabonu, Evropski savjet je postavio novi strateški cilj Evropske unije da do 2010. godine postane najkonkurentnija i najdinamičnija privreda svijeta zasnovana na znanju i sposobna da ostvari održivi ekonomski rast sa kvantitativno i kvalitativno boljim zapošljavanjem i većom socijalnom kohezijom. Usvojena je sveobuhvatna reformska agenda pod nazivom Zapošljavanje, ekonomske reforme i socijalna kohezija put ka Evropi zasnovanoj na informacijama i znanju - poznata kao Lisabonska strategija (LS)...