Manja slova Veća slova RSS

Visoko obrazovanje

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-ŠKOLARINE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Ministarstvo prosvjete i nauke će odobriti 10 školarina na doktorskim studijama kandidatima koji ispunjavaju sljedeće uslove:
-da imaju prosjek ocjena na magistarskim studijama veći od 9,0;
-da su upisani na doktorske studije studijske 2008/2009. godine ili ranije;
-da nijesu angažovani kao saradnici u nastavi ili istraživanju na univerzitetu;
-da imaju preporuke mentora sa magistarskih ili doktorskih studija (ukoliko student nije na prvoj godini studija);
-da posjeduju znanje jednog svjetskog jezika;
-da im nije obezbijeđena školarina iz drugih izvora;
-da nijesu stariji od 30 godina, odnosno 32 godine za oblast medicine;
-da su državljani Crne Gore.

Kandidatima se odobrava plaćanje školarine u iznosu do 1.500 euraDownload

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-STIMULISANJE ISTRAŽIVAČA - KOORDINATORA PROJEKATA u FP7

Ministarstvo prosvjete i nauke će istraživačimakoordinatorima projekata iz Crne Gore odobravati naknadu u iznosu od 1.000 eura za prijavljivanje projekata u FP7, uz uslov da je projekat ocijenjen sa 10-15 poena.

Podnosilac zahtjeva uz prijavu dostavlja dokaze o:
-pozitivnoj ocjeni projekta;
-statusu podnosioca zahtjeva u projektu.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je cijele godine.

Ovdje možete preuzeti Prijavu...Download

09.03.2009.

Mogućnosti obuke i stipendija u Udruženom istraživačkom centru Evropske komisije

Obavještavamo vas o aktuelnim pozivima i slobodnim radnim mjestima za korisnike grantova (doktore nauka i starije istraživače), zamjenike nacionalnih eksperata i stažiste u institutima Udruženog istraživačkog centra (Joint Reserch Centre JRC of the European Commission).

Udruženi istraživački centar sa svojih 7 naučnih instituta u više evropskih zemalja funkcioniše kao referentni centar za nauku i tehnologiju Unije.

Jedna od najvažnijih aktivnosti JRC-a je obuka mladih naučnika i podsticanje mobilnosti istraživača, koju osigurava 2300 naučnika i pomoćnog osoblja angažovanih u laboratorijama Centra.

27.01.2009.

Održan Seminar o EU fondovima iz oblasti istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja


U organizaciji Ministarstva prosvjete i nauke i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, 17 i 18. decembra 2008.g održan je seminar o planiranju projekata za EU fondove iz oblasti istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja.

Radionica je privukla oko 50 zainteresovanih učesnika iz akademske zajednice, privrede i državne uprave koji su se informisali o mogućnostima korišćenja evropskih fondova IPA, FP7 i CIP za finansiranje projekata od značaja za institucije i preduzeća u Crnoj Gori.

Radionica je bila dobra priprema za tekuće konkurse u FP7, a takođe i najava za nadolazeće konkurse u IPA - prekograničnoj saradnji koja će biti otvorena konkursima od februara 2009.g.

11.12.2008.

Najava: Seminar: Planiranje projekata za EU fondove iz oblasti istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvjete i nauke i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji sa Privrednom komorom, pozivaju zainteresovane istraživače, predstavnike preduzeća, javnih ustanova i NVO na dvodnevni seminar o planiranju projekata za EU fondove. Seminar će se održati 17-18. decembra, od 9:30h u Privrednoj komori Crne Gore.

Opširnije informacije nalaze se u prilogu.
Download

11.11.2008.

Prezentacija programa naučne saradnje Švajcarske sa zemljama Istočne Evrope

Dr Evelin Glatli, iz Švajcarske nacionalne naučne fondacije, je u petak, 07. novembra2008. godine predstavnicima naučno-istraživačkih institucija u Crnoj Gori predstavila program naučne saradnje Švajcarske sa zemljama Istočne Evrope. Prezentacija je održana u Ministarstvu prosvjete i nauke. Program sa skraćenicom SCOPES realizuje se od 1990.g, a novi četvorodišnji ciklus započeće objavom konkursa za projekte predviđenom za decembar ove godine. Cilj prezentacije upravo je bio da se naučnici pripreme za predstojeće konkurse koji nude nekoliko mogućnosti saradnje našim naučnicima: pokriće učešća istraživača na naučnim konferencijama u Švajcarskoj, realizaciju bilateralnih istraživačkih projekata kombinovanih švajcarsko crnogorskih naučnih timova, institucionalna partnerstva među istraživačkim i visokoobrazovnim ustanovama, te pokriće troškova nastalih tokom pripreme zajedničkih predloga projekata, kao što su putni troškovi za preliminarne susrete naučnika

05.11.2008.

Poziv na promociju programa naučne saradnje između Švajcarske i zemelja Istočne Evrope SCOPES 2009-2012. godine

Prezentacija programa naučne saradnje Švajcarske sa zemljama Istočne Evrope, SCOPES 2009-2012, biće održana u petak, 7. novembra 2008. godine, sa početkom u 10, 00 časova u sali Ministarstva prosvjete i nauke, Rimski trg bb.

Program će predstaviti dr Evelin Glatli iz Švajcarske naučne fondacije. Pozvani su svi zainteresovani naučnici i predstavnici institucija.

12.09.2008.

WBC-INCO.NET PROJEKAT: Radionica posvećena upravljanju finansijama u FP7 projektima

U petak, 26. septembra će u sali Ministarstva prosvjete i nauke biti održana radionica o upravljanju finansijama FP7 projekata. Radionica je organizovana u okviru FP7 projekta WBC-INCO.NET, u kome je partner Ministarstvo prosvjete i nauke. Download

26.06.2008.

UNESCO Forum o politikama u nauci, visokom obrazovanju i inovacijama

U Budvi će se, od 2-3. jula, održati veliki skup o politikama iz oblasti nauke, visokog obrazovanja i inovacija. Organizatori su regionalna kancelarija UNESCO u Veneciji i Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore.

Skup će otvoriti premijer Crne Gore Milo Đukanović, dok će završnu riječ imati komesar za istraživanja Evropske komisije gospodin Janez Potočnik.

02.06.2008.

Rasprava o Predlogu strategije naučno-istraživačke djelatnosti Crne Gore (2008-2016)

Savjet za naučno-istraživačku djelatnost je, na sjednici održanoj 30. maja 2008. godine, utvrdio Predlog strategije naučno-istraživačke djelatnosti Crne Gore (2008-2016).Download