Manja slova Veća slova RSS

Visoko obrazovanje

10.02.2006.

FORMULAR za Prijavu za dodjelu sredstava za Tehničku obradu doktorske disertacije, u 2006. godini

(Ovdje možete preuzeti FORMULAR za
5. Prijavu za dodjelu sredstava za Tehničku obradu doktorske disertacije, u 2006. godini)Download

01.02.2006.

Fond za unapredjenje kadrovske osnove Univerziteta

Posredstvom Rektorata Univerziteta Crne Gore obaviješteni smo da će Univerzitet Crne Gore iz Fonda za unapredjenje kadrovske osnove u 2006. godini finansirati ili sufinansirati:

- kraće studijske boravke u trajanju od 5-30 dana,
- jednomjesečne studijske boravke na nekom od univerziteta koji su implementirali ili su u toku implementacije Bolonjskog procesa,
- duže studijske boravke i specijalizacije u trajanju 1-3 mjeseca...

12.01.2006.

Evropska komisija: Poziv za predlaganje projekata "IST Call 6"

Evropska komisija je u okviru svog 6. okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracione aktivnosti objavila

Poziv za predlaganje projekata "IST Call 6" za indirektne RTD aktivnosti u okviru specifičnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracione aktivnosti: "Integrisanje i jačanje Evropske istraživačke oblasti".

Tematska oblast ovog poziva je Tehnologije informacionog društva (IST)....

23.12.2005.

Evropska komisija: Poziv za predlaganje projekata za indirektne RTD aktivnosti (Research and Technological Development Istraživački i tehnološki razvoj)

Evropska komisija je u okviru svog 6. okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti objavila

Poziv za predlaganje projekata za indirektne RTD aktivnosti u okviru specifičnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti: "Integrisanje i jačanje Evropske istraživačke oblasti"...Download

14.12.2005.

Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti

U "Službenom listu RCG" br. 71 od 28. novembra 2005. godine, objavljen je

ZAKON O NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI Download

12.12.2005.

Poziv za prijavljivanje projekata za bilateralnu naučno-tehnološku saradnju između Republike Crne Gore i Republike Grčke

(Ovdje možete preuzeti aplikacioni formular za prijavljivanje projekata za bilateralnu naučno -tehnološku saradnju između Republike Crne Gore i Republike Grčke)Download

12.12.2005.

Poziv za prijavljivanje projekata za bilateralnu naučno-tehnološku saradnju između Republike Crne Gore i Republike Grčke

U okviru programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje između Republike Crne Gore i Republike Grčke za period 2006-2008, Sektor za nauku i visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete i nauke Republike Crne Gore i Generalni sekretarijat za istraživanje i tehnologiju Ministarstva za razvoj Grčke, pozivaju univerzitete, istraživačke centre i institute, kao i privatna i javna preduzeća, da podnesu zajedničke prijave za istraživačko-tehnološke projekte. Rok za prijavu projekata je 3. mart 2006...Download

05.12.2005.

Održan sastanak Jačanje saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana u nauci i obrazovanju u Beču

Ministarski sastanak Jačanje saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana u nauci i obrazovanju održan je 2. decembra u Beču. Sastanak je organizovan na inicijativu austrijskog Federalnog ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu i okupio je predstavnike nadležnih ministarstava zemalja Zapadnog Balkana. U ime Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore sastanku je prisustvovala pomoćnik ministra Slobodanka Koprivica...Download

22.11.2005.

WUS Austria: Konkurs za programe podrške razvoju državnog Univerziteta u Crnoj Gori

Podgorička kancelarija World University Service Austrian Committee (WUS Austria) objavljuje novi konkurs za programe podrške razvoju državnog Univerziteta u Crnoj Gori. Programi su finansirani od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Austrije a predvidjeni period implementacije je od 1. novembra 2005. do 30. oktobra 2007. godine...

06.10.2005.

KONKURS za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje izmedju Republike Crne Gore i Republike Slovačke, 2006-2008. godina

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji izmedju Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Slovačke Republike, potpisanog 26. februara 2001. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore i Zavod za medjunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu saradnju objavljuju

KONKURS

Za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje izmedju Republike Crne Gore i Republike Slovačke, 2006-2008. godina


Osnovna komponenta ovog programa je bilateralni koncept:
- Prijedlozi moraju biti podnijeti istovremeno u obje zemlje
- Izabrani projekti biće zajednički finansirani.Download