Manja slova Veća slova RSS

Visoko obrazovanje

19.02.2007.

O B A V J E Š T E N J E:za zajednički poziv za prijavu projekata (Pilot Joint Call – PJC), objavljen u okviru SEE-ERA.Net projekta

Obavještavamo zainteresovane da se mogu prijaviti kao Eksterni evaluatori za Zajednički poziv za prijavu projekata (Pilot Joint Call – PJC), objavljen u okviru SEE-ERA.Net projekta...

02.02.2007.

Obavještenje: Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7)

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj, skraćeno FP7, glavni je instrument EU za finansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u Evropi. Trajanje programa je sedam godina, od 01. januara 2007. do kraja 2013. godine. Ukupni budžet za FP7 iznosi 50. 521 milijardi eura, sa povećanjem od 41% u odnosu na Šesti okvirni program za 2004. godinu, i 63% u odnosu na trenutne cijene...Download

04.12.2006.

Saopštenje: Objavljen Zajednički pilot poziv za prijavljivanje predloga projekata SEE-ERA.NET Pilot Joint Call

Ministarstvo prosvjete i nauke, kao jedan od učesnika u projektu SEE-ERA.NET koji se realizuje u okviru FP6 programa, objavljuje Zajednički pilot poziv za predlog projekata: SEE-ERA.NET Pilot Joint Call. SEE-ERA.NET projekat ima za cilj izgradnju novih multilateralnih šema koristeći postojeće nacionalne, bilateralne i regionalne programe, a u cilju razvoja evropskog istraživačkog prostora. Zajednički pilot poziv je jedan od tih rezultata...

04.05.2006.

Formular- Finansijski izvještaj za prvu istraživačku godinu

Formular- Finansijski izvještaj za prvu istraživačku godinuDownload

04.05.2006.

Formular: Izvještaj o radu na projektu za prvu naučno-istraživačku godinu i program rada za drugu istraživačku godinu

(Ovdje možete preuzeti Formular - Izvještaj o radu na projektu za prvu naučno-istraživačku godinu i program rada za drugu istraživačku godinu)Download

10.02.2006.

KONKURS za finansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2006. godini

Ministarstvo prosvjete i nauke RCG

objavljuje

K O N K U R S
ZA FINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI
U 2006. GODINI...
Download

10.02.2006.

Prijava za dodjelu sredstava za Učešće na naučnom skupu u inostranstvu u 2006. godini/FORMULAR

Prijava za dodjelu sredstava za
1. Učešće na naučnom skupu u inostranstvu u 2006. godini/FORMULARDownload

10.02.2006.

Prijava za dodjelu sredstava za CEEPUS PROGRAM-prihvaćene kandidature u okviru CEEPUS mreže i druge programe mobilnosti za 2006. godinu/FORMULAR

Prijava za dodjelu sredstava za

2. CEEPUS PROGRAM-prihvaćene kandidature u okviru CEEPUS mreže i druge programe mobilnosti za 2006. godinu/FORMULARDownload

10.02.2006.

Prijava za učešće na naučnom skupu u zemlji u 2006. godini/FORMULAR

Prijava za učešće na naučnom skupu u zemlji u 2006. godini/FORMULARDownload

10.02.2006.

Prijava za dodjelu sredstava za Prijavu, ocjenu i odbranu doktorske disertacije u 2006. godini/FORMULAR

Prijava za dodjelu sredstava za
4. Prijavu, ocjenu i odbranu doktorske disertacije u 2006. godini/FORMULARDownload