Manja slova Veća slova RSS

Visoko obrazovanje

17.12.2007.

Crna Gora od 1.januara sa statusom pridružene zemlje u FP7

Nakon što je Vlada Crne Gore dala saglasnost za sklapanje sporazuma o pridruživanju Sedmom okvirnom programu EU za istraživanja i tehnološki razvoj (FP7), u komunikaciji sa Evropskom Komisijom potvrđeno nam je da će Crna Gora od 1. januara 2008.g. imati status pridružene zemlje (FP7 ASSOCIATED COUNTRY). Ono što je važno za istraživače jeste da oni već sada, u aktuelnim konkursima za projekte u FP7, mogu da učestvuju sa statusom istraživači iz pridruženih zemalja (AC). Pridružene zemlje u FP7 učestvuju pod jednakim uslovima kao i zemlje članice EU.12.12.2007.

Objavljeni novi konkursi za projekte u FP7

Krajem novembra objavljeni su novi konkursi za projekte u FP7 iz raznih tematskih oblasti za 2008. godinu. Kompletnu listu poziva možete vidjeti na sajtu www.mneresearch.cg.ac.yu na linku: Pozivi za projekte.
Rok za pripremu prijedloga je od februara do aprila naredne godine.

28.11.2007.

Edukativna radionica o upravljanju projektima u FP7

Ministarstvo prosvjete i nauke 29-30. novembra organizuje edukativnu radionicu za predstavnike istraživačke zajednice Crne Gore, na temu: Case study uspješnog projekta u Okvirnom programu EU za istraživanje i tehnološki razvoj. Voditeljica će biti Dr Jana Kolar, istaknuti istraživač i edukator iz Slovenije. Organizaciju radionice podržao je GTZ.

14.11.2007.

Veb sajt za istraživače u Crnoj Gori

Od septembra 2007. Ministarstvo prosvjete i nauke aktiviralo je veb sajt namijenjen istraživačkoj zajednici u Crnoj Gori, čiji je primarni cilj informisanje o međunarodnim programima saradnje i bolje uključenje crnogorskih istraživača u Evropski istraživački prostor.
Adresa sajta: www.mneresearch.cg.ac.yu

09.11.2007.

Prof. Zorka Jovićević i njen brat Aleksandar Miloševic, profesor u penziji, rodom iz Crne Gore, formirali su na Njujorskom univerzitetu Fond- zadužbinu za stipendiranje crnogorskih studentkinja.

Potencijalni korisnici stipendije za studije iz prirodnih nauka, matematike i engleskog jezika su prije svega žene sa naših univerziteta i crnogorskih institucija, sa prepoznatim akademskim postignućima i nezavidnom materijalnom situacijom.

08.11.2007.

Radionica: CASE STUDY USPJEŠNOG PROJEKTA U OKVIRNOM PROGRAMU EU ZA ISTRAŽIVANJA I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 29. i 30. novembar

Ministarstvo prosvjete i nauke organizuje radionicu koju će održati Dr Jana Kolar iz Slovenije. Ovakva obuka ima cilj da osposobi istraživače da samostalno pokreću projekte u FP7. Broj učesnika je ograničen a zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem obrazaca u prilogu.
Organizaciju radionice finansijski je podržao GTZ.

Download

19.10.2007.

Pozivi za prijavu projekata iz oblasti nauke ASO Slovenija i Bugarska

ASO Kancelarije u Sloveniji i Bugarskoj (The Austrian Science and Research Liaison Offices Ljubljana/Slovenia and Sofia/Bulgaria) objavile su dva poziva za prijavu projekata iz oblasti nauke.

09.10.2007.

Nastavak SEE-ERA-NET projekta i nakon 2009.godine

Uspjeh koji je zajednički projekat umrežavanja naučno-istražičkih institucija 14 zemalja Zapadnog Balkana i Evrope imao u prethodnom trogodišnjem periodu, unutar FP6 programa EU, prepoznat je kako od strane zemalja članica tako i od Evropske komisije. Rukovodeći tim SEE-ERA-NET-a obišao je u proteklih 15 dana sve zemlje Zapadnog Balkana sa ciljem da ustanovi perspektivu nastavka projekta nakon 2009.

08.10.2007.

Najava: Ministarstvo prosvjete i nauke objavljuje konkurs za finansiranje ili sufinansiranje nabavke naučno-istraživačke opreme

Ministarstvo prosvjete i nauke će finansirati ili sufinansirati nabavku kapitalne i srednje i sitne naučno-istraživačke opreme u 2007. godini, naučno - istraživačkim ustanovama, odnosno organizacionim jedinicama ustanova. Download

13.09.2007.

Dani mobilnosti studenata i istraživača Crne Gore, 17-21. septembar

18. 09: Info dan
FP7 People Marie Curie
Svečana sala Rektorata, od 11 14h
21.09: Mini-sajam o programima mobilnosti studenata i istraživača
Hol zgrade Tehničkih fakulteta, 11 16h
Organizator: Sektor za visoko obrazovanje i nauku MPIN, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije Republike Slovenije, uz podršku GTZ-a