Manja slova Veća slova RSS

Visoko obrazovanje

08.10.2012.

Prezentacija projekta “Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja”

Prezentacija projekta “Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja” Na fakultetu političkih nauka održana je prezentacija projekta“Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja” koji se realizuje u okviru Tempus programa. U projektu učestvuje 15 partnera iz regiona Zapadnog Balkana i Evropske unije sa ciljem reforme kurikuluma na nivou osnovnih i postdiplomskih studija u smislu uključivanja tematike ljudskih prava u postojeće i nove predmete. Osnovna ideja projekta jeste da se izučavanju ljudskih prava pristupi interdisciplinarno, ne samo iz pravnog ugla, kao što je do sada bila tradicija u regionu, nego i sa sociološkog i političkog aspekta.

14.06.2012.

MINISTARSTVO SUFINANSIRA MAGISTARSKE I DOKTORSKE STUDIJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ZA STUDIJSKU 2011/2012. GODINU

Ministarstvo prosvjete i sporta je na osnovu Konkursa za sufinansiranje magistarskih i doktorskih studija u zemlji i inostranstvu, a u skladu sa propisanim kriterijumima, odobrilo sufinansiranje za 31 studenta magistarskih i 14 studenata doktorskih studija u zemlji i inostranstvu. Na Konkurs za sufinansiranje magistarskih i doktorskih studija u zemlji i inostranstvu, objavljen 6. aprila 2012. godine u dnevnom listu „Pobjeda” i na web-sajtu Ministarstva, prijavilo se 37 magistranata i 25 doktoranata, što je za 88% više nego prošle studijske godine. Najveće ineresovanje za ovaj Konkurs pokazali su studenti sa studijskih programa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.

24.05.2012.

Najava: Međunarodna konferencija o visokom obrazovanju: Zajednički put u strukturne reforme u visokom obrazovanju

U Petrovcu će se od 23-25. maja 2012. godine održati Konferencija pod nazivom “Međunarodna konferencija o visokom obrazovanju: Zajednički put u strukturne reforme u visokom obrazovanju”. Konferencija se organizuje u okviru TEMPUS projekta “Izgradnja kapaciteta za strukturne reforme u visokom obrazovanju u zemljama Zapadnog Balkana”.

16.05.2012.

Konkurs za CEI program razmjene znanja i iskustava (Know-how Exchange Programme

Obavještavamo vas da je konkurs za program razmjene znanja i iskustava u okviru Centralno evropske inicijative otvoren do 30. juna tekuće godine. Cilj ovog programa je da olakša prenos znanja, iskustava i najboljih praksi između ustanova CEI zemalja članica Evropske Unije i CEI zemalja koje nijesu u sastavu EU. Kroz finansiranje projekata izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći CEI nudi grantove ustanovama koje su spremne da razmijene svoja iskustva sa partnerima iz CEI zemalja koje nijesu članice EU, pomažući na taj način ovim zemljama da napreduju na putu dostizanja EU standarda i politika.

07.05.2012.

Konkurs za projekte u okviru CEI fonda za saradnju

Obavještavamo Vas da je objavljen konkurs za projekte u okviru Fonda za saradnju Centralno Evropske inicijative. Konkurs je otvoren do 30. juna tekuće godine.

24.04.2012.

Najava: Ministarska konferencija o visokom obrazovanju u Bukureštu

U Bukureštu će se 26. i 27. aprila 2012. godine održati Ministarska konferencija o visokom obrazovanju na kojoj se očekuje učešće oko 100 ministarskih delegacija iz cijelog svijeta i 30 međunarodnih organizacija. Na Ministarskoj konferenciji će se prezentirati izvještaj o napretku implementacije Bolonjskog procesa, u skladu sa utvrđenim indikatorima, svih zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije i utvrditi buduća ključna politička pitanja. Ministri Evropskog prostora visokog obrazovanja usvojiće zajednički kominike.

05.04.2012.

Studiranje u Australiji

Australijska vlada je objavila novi video material u cilju promovisanja mogućnosti koje australijski obrazovni sistem pruža studentima širom svijeta.

05.04.2012.

Jadransko-jonska inicijativa – Poziv za prijedloge projekata

Obavještavamo da je u okviru Regionalnog programa saradnje (Jadransko-jonska inicijativa) objavljen poziv za prijedloge projekata u određenim oblastima saradnje. Detaljne informacije o ovom programu saranje, objavljenom pozivu i proceduri prijave se mogu naći na web stranici Jadransko-jonske inicijative: www.aii-ps.org Krajnji rok za prijavu je 18. maj 2012.godine.

04.04.2012.

Ministarstvo prosvjete i sporta je utvrdilo listu eksperata za akreditaciju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa

Ministarstvo je formiralo listu eksperata, za sedam naučnoistraživačkih oblasti, sa koje će Savjet za visoko obrazovanje imenovati članove komisije za akreditaciju/reakreditaciju ustanova visokog obrazoavanja i studijskih programa u Crnoj Gori.

01.02.2012.

Konkurs za prijavu projekata (zajedničkih programa)

Centralno-evropsku inicijativu čini 18 zemalja članica: Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Ceška Republika, Mađarska, Italija, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina. Od njenog uspostavljanja, za osnovni cilj je imala podršku zemljama centralne i istočne Evrope u procesu tranzicije i približavanju EU.