Manja slova Veća slova RSS

Visoko obrazovanje

02.06.2009.

Sastanak izvršnog odbora univerzitetske mreže Centralno evropske inicijative, 28. maja 2009. godine, Sofija


28. maja 2009. godine održan je redovni sastanak Izvršnog odbora univerzitetske mreže Centralno evropske inicijative. Sastanak je otvorio prof. dr Fabio Ruzzier, prorektor Univerziteta u Trstu, koji je predsjedavao sastankom u svojstvu pomoćnika generalnog sekretara univerzitetske mreže CEI.
Pozdravne riječi uputili su i prof. dr Statty Stattev, prorektor Univerziteta nacionalne i svjetske ekonomije u Sofiji i ambasador Gerhard Pfanzelter, generalni sekretar izvršnog sekretarijata CEI.
Crnu Goru predstavljala je Vanja Drljević.

Osnovne teme sastanka bile su:
- evaluacija dosadašnjih aktivnosti;
- priprema za naredni konkurs za projekte;
- dodatno finansiranje Univerzitetske mreže CEI;
- dogovor o narednom datumu održavanja sastanka.

28.05.2009.

Najava: SEE-ERA.NET+ zajednički poziv za prijavljivanje projekata

Kao nastavak uspješne saradnje u okviru SEE-ERA.NET projekta, 1. septembra 2009. godine biće objavljen Zajednički poziv za prijavljivanje istraživačkih projekata, kroz SEE-ERA.NET+.

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-CEEPUS PROGRAM

Ministarstvo će finansirati obaveze za prihvaćene kandidate u okviru CEEPUS mreže za studijsku 2008/2009. godinu.

Konkurs za finansiranje ove namjene otvoren je cijele godine.

Tekst Konkursa i formulari za prijavljivanje nalaze se na veb stranicama Ministarstva prosvjete i nauke (www.mpin.cg.yu) i Univerziteta Crne Gore (www.ucg.cg.ac.yu).

Prijave za učešće na Konkursu se dostavljaju na adresu:

Ministarstvo prosvjete i nauke Sektor za nauku, istraživanje i tehnološki razvoj
Rimski trg b.b.
81000 Podgorica
Telefon: 020 405 301
Faks: 020 405 334

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-ORGANIZOVANJE NAUČNIH KONGRESA U CRNOJ GORI

Ministarstvo će sufinansirati dio troškova organizovanja naučnih kongresa u Crnoj Gori, čiji je organizator naučno-istraživačka ustanova ili naučno udruženje, u maksimalnom iznosu do 2.000 eura.
Podnosilac prijave dostavlja saglasnost stručnog organa ustanove za organizovanje naučnog kongresa.

Konkurs za finansiranje ove namjene otvoren je 15 dana od dana objavljivanja.
Download

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-UČEŠĆE NA NAUČNIM SKUPOVIMA U INOSTRANSTVU

Ministarstvo će sufinansirati, jedanput godišnje, troškove učešća istraživača sa naučnim i akademskim zvanjem na naučnim skupovima koji se održavaju u inostranstvu, u maksimalnom iznosu do 300 eura za zemlje regiona, a za ostale zemlje do 700 eura, kandidata čiji su radovi prihvaćeni za izlaganje.

Podnosilac prijave dostavlja dokaz o prihvaćenom radu i visini kotizacije.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je cijele godine.
Download

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-TEHNIČKA OBRADA DOKTORSKE DISERTACIJE

Ministarstvo će odobravati pomoć državljanima Crne Gore za tehničku obradu doktorske disertacije u iznosu od 500 eura.

Podnosilac prijave dostavlja primjerak doktorske disertacije i uvjerenje o odbrani.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je cijele godine.
Download

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-ŠKOLARINE NA MAGISTARSKIM STUDIJAMA

Ministarstvo prosvjete i nauke će sufinansirati školarine na magistarskim studijama u maksimalnom iznosu do 1.000 eura kandidatima iz Crne Gore koji nijesu angažovani kao saradnici na univerzitetima, pod uslovom:
- da su upisani na magistarske studije studijske 2008/2009. godine;
- da posjeduju znanje jednog svjetskog jezika;
- da im nije obezbijeđena školarina iz drugih izvora;
- da nijesu stariji od 24 godine;
- da su državljani Crne Gore.

Konkurs za ove namjene otvoren je 15 dana od dana objavljivanja.

Ovdje možete preuzeti PrijavuDownload

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-PRIJAVA, OCJENA I ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Ministarstvo prosvjete i nuake će sufinansirati troškove prijave, ocjene i odbrane doktorske disertacije u iznosu do 1.500 eura.

Konkurs za ove namjene otvoren je cijele godine.
Download

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-ŠKOLARINE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

Ministarstvo prosvjete i nauke će odobriti 10 školarina na doktorskim studijama kandidatima koji ispunjavaju sljedeće uslove:
-da imaju prosjek ocjena na magistarskim studijama veći od 9,0;
-da su upisani na doktorske studije studijske 2008/2009. godine ili ranije;
-da nijesu angažovani kao saradnici u nastavi ili istraživanju na univerzitetu;
-da imaju preporuke mentora sa magistarskih ili doktorskih studija (ukoliko student nije na prvoj godini studija);
-da posjeduju znanje jednog svjetskog jezika;
-da im nije obezbijeđena školarina iz drugih izvora;
-da nijesu stariji od 30 godina, odnosno 32 godine za oblast medicine;
-da su državljani Crne Gore.

Kandidatima se odobrava plaćanje školarine u iznosu do 1.500 euraDownload

21.04.2009.

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti u 2009. godini-STIMULISANJE ISTRAŽIVAČA - KOORDINATORA PROJEKATA u FP7

Ministarstvo prosvjete i nauke će istraživačimakoordinatorima projekata iz Crne Gore odobravati naknadu u iznosu od 1.000 eura za prijavljivanje projekata u FP7, uz uslov da je projekat ocijenjen sa 10-15 poena.

Podnosilac zahtjeva uz prijavu dostavlja dokaze o:
-pozitivnoj ocjeni projekta;
-statusu podnosioca zahtjeva u projektu.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je cijele godine.

Ovdje možete preuzeti Prijavu...Download