Manja slova Veća slova RSS

Visoko obrazovanje

26.10.2011.

Pomoćnica Kurpejović na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću

Pomoćnica Kurpejović na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta organizovao je jednodnevni seminar za profesore fizičke kulture iz Crne Gore. Pomoćnica ministra prosvjete i sporta Mubera Kurpejović pozdravila je učesnike jednodnevnog seminara.

26.09.2011.

Izvještaj sa Foruma u organizaciji Savjeta Evrope i Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih sporta Republike Ukrajine

Izvještaj sa Foruma u organizaciji Savjeta Evrope i Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih  sporta  Republike Ukrajine

Izvještaj sa Foruma u organizaciji Savjeta Evrope i Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih sporta Republike Ukrajine, na temu „Obrazovni sistemi u Evropi XXI vijeka: Kijevska inicijativa“, Kijev 22-23. septembar 2011. godine

20.09.2011.

Najava: Konferencija „Obrazovni sistemi u Evropi XXI vijeka: Kijevska inicijativa“ održava se u Kijevu, Ukrajina

Na poziv Ministarstva prosvjete, nauke, mladih i sporta Ukrajine crnogorska delegacija u sastavu: pomoćnica ministra prosvjete i sporta Mubera Kurpejović, Branka Tanasijević, poslanica u Skupštini Crne Gore i Biljana Mišović, savjetnica za visoko obrazovanje učestvovaće na Forumu „Obrazovni sistemi u Evropi XXI vijeka: Kijevska inicijativa“, koji se održava u Kijevu, Ukrajina, u periodu od 22-23.septembra 2011. godine.

06.07.2011.

REALIZACIJA KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH STUDIJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

Ministarstvo prosvjete i sporta objavljuje listu kandidata koji su, u skladu sa Konkursom objavljenim 9. maja 2011. godine u dnevnom listu „Pobjeda” i na web-sajtu Ministarstva, ostvarili pravo na sufinansiranje magistarskih i doktorskih studija u zemlji i inostranstvu.

30.06.2011.

Obavještavamo stručnu i laičku javnost i sve zainteresovane da je Ministarstvo prosvjete i sporta pripremilo Prijedlog Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija

Obavještavamo stručnu i laičku javnost i sve zainteresovane da je Ministarstvo prosvjete i sporta pripremilo Prijedlog Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.

06.06.2011.

Erasmus Mundus radionica „Povezivanje zapadnog Balkana“

Obavještavamo Vas de će se u Tirani u prvoj nedelji septembra održati dvodnevna radionica o mogućnostima povezivanja Erasmus Mundus studenata i svršenih studenata u zemljma zapadnog Balkana.Tema radionice je „Studentska mobilnost i priznavanje diploma u zapadnom Balkanu“.Ovaj događaj ima za cilj da obezbijedi mogućnosti Erasmus Mundus studentima i svršenim studentima da razviju radne odnose preko zemalja i predlože načine za podsticanje i olakšavanje studentske mobilnosti kao i priznavanje diploma.Tokom drugog dana radionice svršeni studenti će moći da se upoznaju sa zainteresovanim Erasmus Mundus kandidatima, da ih informišu o prepoznatljivosti Erasmus Mundus brenda kao i da odgovore na pitanja potencijalnih kandidata.

02.06.2011.

STRATEGIJA RAZVOJA I FINANSIRANJA VISOKOG OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI 2011-2020

Strategiju razvoja i finansiranja visokog obrazovanja u Crnoj Gori možete preuzeti ovdje...

27.01.2011.

Otvoren konkurs za stipendije u okviru Erasmus Mundus programa – projekat BASILEUS III

Obavještavamo vas da je objavljen konkurs za Basileus III projekat mobilnosti u okviru Erasmus Mundus programa – akcija 2. Basileus III projekat podrazumijeva partnerstvo između ustanova visokog obrazovanja, u okviru kojeg se podržava studijska i istraživačka mobilnost između univerziteta i ustanova visokog obrazovanja u zemljama zapadnog Balkana i osam partnerskih univerziteta iz EU. Projekat se finansira od strane Evropske komisije. Univerzitet u Gentu je koordinator projekta.

12.01.2011.

Konkurs za projekte u okviru Žan Mone programa

Obavještavamo vas da je objavljen konkurs za projekte u okviru Žan Mone programa. Glavna aktivnost Žan Mone programa je Žan Mone akcija 1 i ima za cilj da podigne svijest i znanje o evropskim integracijama kroz promovisanje učenja, istraživanja i razgovora o istoriji, politici, ekonomiji i pravu Evropske unije i odnosima Evropske Unije sa ostalim djelovima svijeta. Žan Mone akcija namijenjena je isključivo ustanovama visokog obrazovanja, koje moraju biti zvanično akreditovane od strane država u kojima su osnovane i moraju imati odgovarajući pravni status prije učešća u programu. Selekcija projekata obavlja se preko godišnjeg konkursa, kojim u ime Evropske komisije upravlja Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Rok za podnošenje prijava za konkurs koji je u toku je 15. februar 2011. godine.