Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Стипендије Владе Републике Румуније за академску 2020/2021. годину

Стипендије Владе Републике Румуније за академску 2020/2021. годину
Датум објаве: 28.01.2020 13:53 | Аутор: ПР служба Министаратва просвјете

Испис Штампај страницу


Обавјештавамо заинтересоване кандидате да Министарство вањских послова (МАЕ) и Министарство за национално образовање и научна истраживања (МЕН) Владе Републике Румуније, у складу са одлуком своје Владе бр. 288/1993, додјељује 85 стипендија за основне и постдипломске студије у Румунији, за академску 2020/2021. годину.

За стипендије се могу пријавити:

1. Страни грађани из земаља цијелог свијета, осим земаља - чланица ЕУ. Страни грађани румунског поријекла и они који припадају сусједним историјским румунским заједницама користе друге стипендијске програме.
2. Кандидат не смије имати румунско држављанство, нити да је тражио или добио неки вид заштите у Румунији; не смије бити особа чије је пребивалиште на румунској територији званично признато у складу са законом; не смије бити члан дипломатских тијела акредитованих у Букурешту, или члан породице дипломатских тијела акредитованих у Румунији; нити може бити неко ко је већ користио неку стипендију Румуније, за исти ниво студија.
3. Кандидат за стипендију мора поднијети документацију коју је издала акредитована/призната образовна институција; мора имати добре резултате у школовању, са просјеком оцјена од најмање 7, односно “добар”, у складу са румунским системом оцјењивања.
4. Кандидат за стипендију за основне и мастер студије, до 31. децембра године у којој конкурише, не смије имати више од 35 година, односно више од 45 година за докторске, или постдокторске студије. Кандидат мора бити и доброг здравља.

Стипендије се додјељују за три нивоа студија:

а) Основне студије: Овај ниво је намијењен матурантима гимназија и средњих школа, или еквиваленту предуниверзитетског нивоа, као и кандидатима који желе наставак студија у Румунији. Укупни циклус универзитетских студија траје од 3 до 6 година, у складу са посебним захтјевима одабраног факултета, а завршава се коначним испитом (дипломски);
б) Мастер студије: Овај ниво је намијењен дипломираним студентима универзитета/постдипломцима; траје од 1,5 до 2 године, а завршава се дисертацијом;
ц) Докторске студије: Овај ниво је намијењен дипломираним студентима/постидпломцима, са мастер титулом. Траје од 3 до 4 године, сходно захтјевима одабраног факултета, а завршава се докторском тезом. Прихват на докторске студије условљен је пријемним испитом.
Области студија су: архитектура, визуелне умјетности, румунска култура и цивилизација, новинарство, политичке и административне науке, образовне науке, друштвене и хуманитарне науке, техничке студије, нафта и гас, пољопривредне науке, ветеринарска медицина. Стипендије се не додјељују за област медицине, стоматологије и фармације.
Језик студирања: Како би промовисало румунски језик и културу, Министарство националног образовања Румуније одлучило је да корисници ових стипендија студирају само на румунском језику. Кандидатима који не знају румунски језик нуди се додатна припрема од годину дана за учење румунског језика.
Сљедеће категорије особа биће ослобођене обавезе подношења увјерења о завршеној припремној години, приликом уписа на образовне програме на румунском језику:
а) Особе које поднесу дипломе и увјерења која потврђују да су најмање четири године школовања, без прекида, завршене на румунском језику, на некој институцији румунског националног система образовања;
б) Они који, у циљу универзитетског образовања, промовишу тестирање из румунског језика, организовано у складу са важећим прописима;
ц) Они који, у циљу универзитетског образовања, имају сертификат о знању румунског језика на најмање Б1 нивоу, издато у складу са важећим прописима.

Начин подношења апликација:

Документација мора бити поднијета посредством дипломатских мисија. Апликације упућене поштом, или директно на адресу Министарства вањских послова и/или Министарству националног образовања Румуније, као и документација примљена након крајњег рока, неће бити узета у разматрање.

Календар уписа:

Процедура регистровања почела је 16. децембра 2019. године. Кандидати треба да се о роковима распитају у дипломатској мисији којој морају поднијети апликациону документацију. Крајњи рок за подношење документације је 1. март 2020. године, на сљедећу адресу:

Амбасада Румуније, Прве Пролетерске 5, 81000 Подгорица
Телефон (020) 618 040
(рад са странкама од 9 до 13 часова)

Непотпуна документација или досијеа чије се области студија и методологија не поклапају са понуђеним, биће дисквалификована и Комитет Министарства вањских послова Румуније их неће разматрати. Досијеа одбијених кандидата се неће враћати натраг.

Документација за досије:

Апликациони досије мора садржати сљедећа документа:

1. Званични допис дипломатске мисије земље поријекла, акредитоване у Букурешту, или румунске дипломатске мисије у земљи поријекла/пребивалишта;
2. Правилно попуњен Апликациони формулар за стипендију Министарства вањских послова Румуние;
3. Апликациони формулар за издавање “писма о прихватању” (“леттер оф аццептанце”) на студије у Румунији;
4. Овјерене копије добијених диплома (матурска диплома, или њен еквивалент, диплома о завршеним мастер или докторским студијама, уколико их има) и њихове преводе од судског тумача за енглески, француски, или румунски језик;
5. Овјерене копије увјерења о положеним испитима, са њиховим преводима овјереним од судског тумача;
6. Овјерену копију извода из матичне књиге рођених, са његовим преводом судског тумача за енглески, француски, или румунски језик.
7. Копију прве три стране пасоша;
8. Љекарско увјерење које потврђује да особа која се уписује на студије нема заразних обољења, или других проблема који су некомпатибилни са предложеним студијама;
9. ЦВ кандидата;
10. Двије скорије фотографије пасошког формата.

Досијеа, такође, треба допунити са сљедећим документима (само за кандидате који спадају у неку од наведених категорија):

- Доказ о промјени имена (уколико је то случај) - копија и овјерени превод судског тумача;
- Копију и судски превод Увјерења о завршетку матуре, средње школе, основних студија, магистарског или докторског испита, уколико је то случај;
- Увјерење о завршеној припремној години учења румунског језика, уколико је то случај;
- Изјаву родитеља, уколико се ради о малољетном кандидату (на енглеском, француском, или румунском језику).

Објављивање резултата:

Резултаи селекције биће објављени до 15. јуна 2020. године И достављени дипломатској мисији која је поднијела апликације.
Процедура аплицирања за визу

Кандидати који су добили “Прихватно писмо” (Леттер оф Аццептанце) могу добити најновије информације о процедури аплицирања за визу на линку: хттпс://студyинроманиа.гов.ро/Виса_рулес_анд_процедурес

Процедура разматрања и селекција кандидата:

Министарство вањских послова провјерава досијеа и подноси Селекционој комисији само досијеа за избор. Досијеа која одабере Комисија Министарства вањских послова биће прослијеђена Савјету за селекцију Министарства националног образовања Румуније.

Чланови двију комисија оцјењују досијеа према научним достигнућима кандидата, као и према изабраном програму студија.

У оквиру расположивих мјеста, комисије ће одобрити листу прихваћених кандидата.

Календар финансијске подршке:

Академска година почиње 1. октобра.
За основне и мастер студије, стипендија се додјељује мјесечно, током цијеле академске године, укључујући зимски и прољећни распуст, али не и љетњи распуст.
За редовне студенте докторских студија стипендија се додјељује током цијеле календарске године.
Важно: стипендија ће бити суспендована уколико кандидат обнови годину због лошег успјеха, на било којем нивоу школовања. Студије се могу наставити наредне године, након што кандидат успјешно заврши обновљену годину. Студенти који обнове једну академску годину морају сами платити школарину и трошкове смјештаја.

Стипендија се састоји од:

• Ослобађања од школарине
• Бесплатног смјештаја (у зависности од слободних мјеста, биће понуђен бесплатан смјештај у студентским домовима, у складу са прописима о високом образовању и у оквиру расположивих средстава за ову сврху),
• Финансијске подршке – мјесечни износ који представља:

- Еквивалент у румунској валути износа од 65 еура мјесечно, за редовне студије (1. циклус),
- Еквивалент у румунској валути износа од 75 еура мјесечно, за постдипломске студије (магистарске и специјализације), 2. циклус,
- Еквивалент у румунској валути износа од 85 еура мјесечно, за постдипломске студије 3. циклуса (докторско звање).

Ове стипендије не покривају трошкове исхране, међународног и локалног транспорта. Кандидат мора бити спреман да лично покрије све остале додатне трошкове.
Како би добили све неопходне информације о стипендијама (услови, потребна документација, календар уписа) и поднијели досије, кандидати треба да се директно пријаве:
- Румунској дипломатској мисији акредитованој у кандидатовој земљи поријекла, или пребивалишта, или
- Дипломатској мисији кандидатове земље поријекла акредитованој у Букурешту.

Апликациони досијеи треба да садрже документацију на енглеском или француском језику.

Уколико кандидат поднесе документацију на страним језицима која нису енглески или француски, онда морају поднијети и њихов овјерен превод на румунском, енглеском или француском (превод судског тумача). Генерално, румунски универзитети могу тражити да се сва уписна документација поднесе са овјереним копијама и овјереним преводима на румунском језику.

Од велике је важности правилно попунити формуларе. Уколико је кандидат још увијек на задњој години студија, или предуниверзитетског школовања, досије треба допунити документом (с овјереним преводом) који доказује годину студија, као и чињеницу да ће дипломирати крајем школске 2017/2018. године, назначавајући датум кад ће диплома бити издата. Уколико је досије кандидата прихваћен, матурант гимназије, или еквивалентног нивоа школовања, мора поднијети дипломатској мисији, најкасније до 17. августа 2018. године, овјерену копију дипломе о матурирању и њен овјерен превод, или копију документа који потврђује да је кандидат дипломирао, наводећи датум издавања дипломе.

Кандидати за постдипломске студије морају поднијети све претходно стечене дипломе, заједно са овјереним копијама и њиховим овјереним преводима (од судског тумача).

Овјеру докумената врши јавни нотар у земљи боравка, или дипломатска мисија која шаље документа.

Обавезни кораци након прихватања:

Министарство националног образовања издаће успјешним кандидатима писмо прихватања на студије у Румунији. У том писму биће наведена и обавезна година учења румунског језика и назив академске институције гдје ће курсеви бити одржани.

Уколико кандидат не наведе двије опције у апликационом формулару, а одабрани универзитет не може понудити мјесто, Министарство националног образовања Румуније може понудити други универзитет, у складу са слободним мјестима на румунским институцијама високог образовања. Ако “писмо о прихватању” на студије у Румунији садржи неку другу понуду, кандидат може да је одбије.

Кандидат ће, што је прије могуће, добити оригинално “писмо о прихватању” на студије у Румунији од дипломатске мисије која је поднијела досије Министарству вањских послова.

Након што прими “писмо о прихватању”, кандидат ће контактирати Амбасаду Румуније у својој земљи поријекла/боравка, како би аплицирао за студентску визу (за румунске дипломатске мисије погледати на: хттп://www.мае.ро/ен/романиан-миссионс  
Детаљније информације и потребне пријавне формуларе заинтересовани кандидати могу добити на вебсајту румунског Министарства спољњих послова:
хттп://www.мае.ро/ен/ноде/2176  
и на вебсајту румунског Министарства образовања, истраживања, омладине и спорта:
хттп://www.гов.ро  

Заинтересовани кандидати треба да прво закажу пријем у Амбасади Румуније у Подгорици, на телефон бр. (020) 618 040 и да, у заказаном термину, поднесу наведену документацију, али најкасније до 1. марта 2020. године, на сљедећу адресу:

Амбасада Румуније, Прве Пролетерске 5
81000 Подгорица
Телефон: (0)20 618 040

За сва додатна појашњења у вези са стипендијама и начином аплицирања заинтересовани могу звати на тел. бр. (020) 618 040, контакт особа: Лоредана Пасцу; или писати на е-маил адресу: амбс.романиа.мне@т-цом.ме