Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ПОСТДОКТОРСКЕ СТИПЕНДИЈЕ „ЕУГЕН ИОНЕСЦУ“, 2012/13.г.

Датум објаве: 03.10.2012 11:22 | Аутор: Весна Гајевиц

Испис Штампај страницу


ПРАВИЛНИК

Медјународни позив за кандидатуре отворен 15. Септембра 2012.г. до 15. Новембра 2012 (до поноћи, по времену у Букурешту)

1. ЦИЉЕВИ

Постдокторски  боравци обавиће се у оквиру мреже румунских институција-чланица АУФ-е.

Прихватаће се само теме које су од значаја за развој земаља и универзитета, првенствено са Југа, како је дефинисано у оквиру Франкофоније. Биће фаворизована усавршавања која су од значаја за институције које шаљу и које примају, као и кандидати поријеклом из земаља централне и источне Европе.

2. УСЛОВИ  ЗА КАНДИДАТУРУ

Кандидат мора да:

- Зна француски;

- Да докаже да обавља професионалну/научну/предавачку/истраживачку  дјелатност у некој од институција-чланица АУФ-е у земљи чланици/посматрачу ОИФ-е, или у Алжиру; приоритет ће бити дат  кандидатима из земаља са Југа ;

- Да има мање од  47 година на дан затварања позива за кандидатуре;

- Да раније није користио неку постдокторску стипендију АУФ-е;

- Да му је тема истраживања у оквиру предвидјених дисциплина из анекса 1 документа за подношење;

- Мотивационо писмо (значај постдокторског истраживања за предавача/истраживача и за његову матичну институцију);

- Да одабере неку румунску институцију за свој пријем и да поднесе потврду да је прихваћен;

- Да попуни формулар за кандидатуру ОНЛИНЕ, који се може преузети на адреси хттпс://формулаирес.ауф.орг

- Да поднесе тражена документа (рубрика 9); опис истраживачког пројекта и његов значај за институцију поријекла);

- да да изјаву о изворима финнасирања, поред оних које тражиод АУФ-е;

- да му је докторска теза подржана за мање од 5 године .

Институција поријекла је она на којој је кандидат активан током текуће године.

Институција која прима је она на којој кандидат жели да обави свој боравак.

а)      Обије институције (поријекла и пријема) треба да буду чланице АУФ-е.

б)      Румунска институција за пријем треба да:

- Да је изразила сагласност да учествује у програму стипендија „Еуген Ионесцу“ (погледати анекс 3 –Списак институција пријема):

- Да образложи своју сагласност за пријем кандидата;

- Да је уредно платила котизацију АУФ-и;

- Да је могућности да обезбиједи логистику потребну за реализацију боравка.

ц)       Институција поријекла треба да:

- Буде чланица АУФ-е у земљи-чланици/посматрачу ОИФ, или из Алжира; приоритет ће се давати институцијама из земаља са Југа и земаља централне и источне Европе;

- Да је уредно платила котизацију АУФ-и;

- Да признаје образовање које нуди универзитет који прима.

3. ПРЕДУПИС НА ПРОГРАМ

Важно: румунски универзитети-чланице АУФ-е који примају стипендисте у оквиру програма „Еуген Ионесцу“ примају кандидатуре за стипендије за докторска и постдокторска истраживања у одредјеним дисциплинама које су наведене у анексу 3 –Списак румунских институција за пријем. Упознајте се са њима прије подношења ваше кандидатуре. Кандидатуре које се не уклапају у те теме истраживања неће бити разматране.

Подношење кандидатуре у оквиру порграма стипендија „Еуген Ионесцу“ ради се у двије етапе:

1.       Предупис на Програм

Да би добио потврду о прихвату од неког румунског универзитета на којем кандидат жели да обави своје истраживање, он се мора обратити мотивационим писмом уз које ће послати сљедећа документа:

- Пријаву (Фисхе сигналетиqуе, погледати анекс 4 ): име и презиме,универзитет поријекла, универзитет пријема, тема истраживања, дисциплина, факултет који је предложио тему;

- Истраживачки пројекат и предвидјени план рада (3-5 страница, Ариал 12, обични проред);

- Копију докторске дипломе и преглед оцјена;

- Актуелни ЦВ са детаљима о универзитетској каријери и спискомпубликација.

НБ: Сва документа треба да буду на француском.

Овај досије треба послати електронски (обавезно у ПДФ формату) особи задуженој за програм стипендија „Еуген Ионесцу“ у дотичној институцији (погледати анекс 3 –списак институција за пријем). Она ће поднијети кандидатуру одговорним властима универзитета и обавијестити кандидата о резултату његовог захјтева. У случају повољног мишљења, кандидат ће добити потврду о прихвату коју ће моћи да дода свом досијеу за захтјев за стипендију.

2.       Подношење захјтева за стипендију АУФ-и

Кандидат треба да поднесе досије за кандидатуру, састављен са захтјевима наведеним у рубрици 9 овог документа.

4.ИЗБОР КАНДИДАТУРА

Досије за кандидатуре треба да буде попуњен ОНЛИНЕ.

Биро за централну и источну Европу, након разматрања њихове прихватљивости, подноси кандидатуре на процјену и класификацију Националној комисији  за процјену. Та досијеа се, потом, подносе Националној изборној комисији. У складу са универзитетским прописима, одлуке Националне комисије за процјену и Националне изборне комисије су неопозиве.

 

Резултати се стављају на знаје кандидатима стављањем ОНЛИНЕ  списка о пријему на сајт АУФ-е и Министарства спољних послова Румуније. Одбијени кандидати обавијештени су поштом на иницијативу Бироа за централну и источну Европу АУФ-е. Од тог тренутка, оригинали досијеа преносе се у Биро за централну и источну Европу.

5.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТУРА

Главни критеријуми за процес селекције су:

- Научни квалитет досијеа (истраживачки радови, публикације...)

- Научни циљеви кандидата и очекивања институције поријекла

- Важност досијеа кандидатуре за развој универзитета и земаља поријекла

- Ток мобилности: предност ће се давати кандидатима из земаља са Југа

- Равнотежа медју половима кандидата (приоритет кандидатима са истим научним квалитетом досијеа)

- Франкофонска димензија пројекта.

Сматраће се приоритетним кандидатуре поријеклом из централне и источне Европе.

6.ТРАЈАЊЕ стипендије

 Трајање усавршавања је од најмање 3 до највише 6 мјесеци; мора се обавити од 01. Фебруара до 31. Јула 2013.г.

Боравак не може бити дијељен, продужаван, ни прекидан (обуставља се стипендија у случају непоштовања ове клаузуле). Период усавршавања прекида АУФ која, у границама могућег, води рачуна о жељама корисника. Никакво продужење стипендије не може бити додијељено због кажњења у добијању визе.

Једна особа може само једном у својој каријери користити постдокторску стипендију „Еуген Ионесцу“.

7.ПИРОДА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ АУФ-е И ОБАВЕЗЕ СТИПЕНДИСТЕ

Додијељене стипендије обухватају иискључиво:

-карту коју издаје АУФ (Универзитетска агенција за франкофонију) и ставља се на располагање стипендисти, омогућавајући му да обави пут, о поласки и повратку, измедју земље институције поријекла и Румуније. Карта се не може мијењати, посебно кад се ради о датумима (избор транспортног средства врши АУФ; вишак пртљага преузима стипендиста. Евентуалне измјене транспортног средства иду  у потпуности на терет стипендисте.

- мјесечни износ утврдјен у складу са животом у Румунији (1000 еура). Сви остали трошкови (трошкови лаборатоије, смјештај, виза, боравишна дозвола, вакцине..) иду на терет стипендисте.

- додатак за смјештај (300 еура) који се исплаћује само једном, на почетку усавршавања. Он помаже стипендисти да се суочи  са посебним трошковима везаним за смјештај;

-осигурање од болести, несреће и репатријације, обавезно је у Румунији. Уредјено је уговором од АУФ-е. Стипендиста мора да докаже да је примио вакцине и да има тражену визу како би боравио у земљи пријема и у њој стао током трајања стипендије.

ОБАВЕЗЕ СТИПЕНДИСТЕ

- Стипендиста се обавезује да ће поштовати овај пропис, а његово непоштовање повлачи поништење стипендије;

- Стипендиста се обавезује да ће обавити укупно трајање усавршавања на румунском универзитету пријема; званично одобрење за краћи премјештај (искључиво из научних разлога-Напр. учешће на неком колоквијуму да би се презентовало саопштење) ван Румуније може бити одобрено од АУФ-е након претходно поднијете молбе стипендисте; АУФ задржава право да провјери присуствовање стипендсите на универзитетима за пријем; недозвољени премјештаји ван Румуније повлачиће поништење стипендије;

- Стипендиста се обавезује да, у најкраћем року, информише службу АУФ-е о сваком пријевременом прекиду истраживачких радова;

- По истеку стипендије, стипендиста је дужан  да поднес АУФ-и извјештај (оцјену боравка и научни и педагошки значај) у року од 2 мјесеца (један примјерак универзитету који прима, један примјерак универзитету поријекла и један примјерак за АУФ).; У оквиру својих активности АУФ задржава право да објави све или дио извјештаја.

- Стипендиста се обавезује да ће поштовати законе и прописе на снази у земљи пријема, посебно одредби које се примјењују у области уласка и боравка на територији;

- Стипендиста се обавезује да ће поштовати прописе на снази у институцији која прима;

8 КАЛЕНДАР

- 15. Септембар 2012 – објављивање позива за кандидатуре

- 15. Новембар 2012 – затварање позива за кандидатуре

- Друга половина новембра 2012 – састанак Националне комисије за процјену

- 28. Новембар 2012 – састанак Националне изборне комисије

- Крај новембра 2012 – објављивање резултата

- Почетак децембра 2012 – обавјештавање одбијених кандидата

- 01. Фебруар – 31. Јул 2013 – период реализације боравака (трајање, од 3 до 6 мјесеци)

Кандидати ће бити обавијештени о резлтатима избора, на иницијативу Бироа за централну и источну Европу АУФ-е.

9. УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТУРУ

                               ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ  ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Пажња: Досије кандидатуре треба да буде попуњен ОНЛИНЕ. Кандидат може поднијети (комплетирати) само један досије за кандидатуру.

1.       КАНДИДАТУРА ОНЛИНЕ

Да би био потпун и ваљан, досије треба да садржи сљедећа документа (која треба додати уз формулар, као аттацхмент);

- Формулар за захтјев (деманде де боурсе) за постдокторску стипендију, правилно испуњену (формулар ОНЛИНЕ);

Формулар је доступан на адреси хттпс://формулаирес.ауф.орг

- Потврда о раду која доказује статус предавача/истраживача у оквиру институције поријекла;

- Детаљан опис истраживачког пројекта (намјање 3 странице, Тимес Неw Рома 12, проред 1,5)

- Актуелни ЦВ са детаљима о универзитетској каријери  и детаљан списак публикација, као и саопштења и истраживачких извјештаја

- Копија докторске дипломе, ако није издата на француском, треба је превести код судског тумача,

- Мотивационо писмо (значај постдоктоског усваршавања за предавача/истраживача у институцији поријекла;

- Потврда о сагласности директног одговорног истраживача (декан, продекан,директор докторске школе, итд.) из институције поријекла којом се правда и аргументује кандидатура на научном плану и на основу критеријума наведених у рубрици 5 „Критеријуми за избор кандидата“;

- Потврда о прихвату директора Докторске школе/декана/продекана факултета институције која прима, а која правда и аргументује кандидатуру на научном плану и на основу критеријума наведених у рубрици 5 „Критеријуми избора кандидатура“ и  и којом се оправдава њена способност да организује жељено усавршавање и за њега обезбиједи логистику (погледати рубрику 2 овог документа).

2.       СЛАТИ ОРИГИНАЛЕ ДОСИЈЕА КАНДИДАТУРЕ БИРОУ ЗА ЦЕНТРАЛНУ И ИСТОЧНУ ЕВРОПУ АУФ-е обавезна етапа и за кандидате које изабере и обавијести БЕЦО

Одабрани стипендисти мораће послати оригинале  свих горе назначених документа (осим формулара Деманде де Боурсе) Бироу за централну и источну Европу АУФ-е (погледати анекс 2 Документа о подношењу).

ПАЖЊА

Ни један додатни документ неће бити прихваћен након процјене садашњег досијеа, чак и ако је апел за кандидатуре још отворен. Сва документа која чине досије треба да буду издата на француском. Недостатак једног од њих повлачиће аутоматско одбијање досијеа. Кандидат може поднијети само један досије за кандидатуру.