Manja slova Veća slova RSS

>

Fakultet političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini (Grčka), objavio je poziv za prijavljivanje kandidata za upis na jednogodišnji Master program u oblasti studija Jugoistočne Evrope

Fakultet političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini (Grčka), objavio je poziv za prijavljivanje kandidata za upis na jednogodišnji Master program u oblasti studija Jugoistočne Evrope
Datum objave: 16.04.2020 10:54 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Fakultet političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini (Grčka), objavio je poziv za prijavljivanje kandidata za upis na jednogodišnji Master program u oblasti studija Jugoistočne Evrope, na engleskom jeziku, za akademsku 2020/21. godinu.

Ovaj program koji će se realizovati u akademskoj 2020/21. godini, primiće do 30 diplomiranih studenata iz oblasti politike, istorije, ekonomije, sociologije I socijalne antropologije, balkanskih studija I novinarstva.
Cijena ovog programa iznosi 2,100 eura, a iznos se može platiti u tri rate. Studenti koji su državljani određenih zemalja Jugoistočne Evrope ( Albanija, Bosna I Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Rumunija, Srbija I Severna Makedonija), i koji ne primaju stipendiju iz nekog drugog izvora (po dolasku u Atinu, od kandidata će se tražiti da podnesu zvan ičnu izjavu o tome) mogu da podnesu zahtjev za oslobađanjeod troškova školarine.

Potrebna dokumenta:

1. Popunjen prijavni formular koji se može preuzeti sa sljedećih internet adresa: www.see.pspa.uoa.gr
2. Izjava o cilju studija, na engleskom jeziku (najviše 500 riječi),
3. Ovjerena kopija diplome o završenim osnovnim studijama (minimalna prosječna ocjena tokom studija: 6.5/10 preduslov je za prijem na ovaj Program) i njen ovjereni prijevod na grčki jezik (prijevod stalnog sudskog tumača za grčki jezik) . Kandidati koji ne budu diplomirali do krajnjeg roka za prijavljivanje, ali očekuju da diplomiraju tokom 2019. godine, trebalo bi da podnesu potpisanu izjavu u kojoj će navesti sljedeće: a)trenutnu prosječnu ocjenu, b)broj ispita koje još
treba da polože da bi diplomirali, i c) da podnesu uvjerenje/potvrdu o zadnjem stečenom stepenu, najkasnije prilikom upisa, početkom oktobra 2020.g.
4. Ovjerena kopija i ovjereni prijevod na grčki jezik zvaničnog prijepisa univerzitetskih ocjena kandidata (prijevod stalnog sudskog tumača za grčki jezik),
5. Zvanični prijevodi na grčki jezik zahtijevaju se kada su diploma (dokument pod 3.) i prijepis ocjena (dokument pod 4.) izdati na nekom drugom jeziku, a ne na grčkom, ili engleskom. Studenti koji podnesu svoja dokumenta na engleskom jeziku treba da znaju da će, ukoliko budu prihvaćeni na ovaj Program, od njih biti traženo da obezbijede zvanične prijevode na grčki jezik prilikom upisa na Univerzitet u Atini,
6. Dokaz o odličnom znanju engleskog jezika na nivou C2,
7. Dvije preporuke, od kojih bi bar jedna trebalo da bude od nekog člana vašeg univerziteta. Preporuke treba da budu napisane na engleskom, ili grčkom jeziku, sa originalnim potpisom i pečatom relevantne institucije. Preporuke treba zakačiti uz aplikacioni formular, sa potpisom davaoca preporuke preko preklopa koverte. Od Kandidata se traži da koriste formulare: “Form for Referees”, koji su sastavni dio aplikacione dokumentacije.
8. Obične fotokopije ostale dokumentacije, poput uvjerenja o znanju drugih stranih jezika, učešću na raznim seminarima, itd.
9. Od uspješnih kandidata koji imaju diplomu o završenim osnovnim studijama sa univerziteta koji nije grčki biće traženo da, nakon što budu prihvaćeni na ova j Program, podnesu svoj zahtjev za priznavanje diplome Grčkom nacionalnom akademskom i informacionom centru za priznavanje stranih diploma (Hellenic Naric - zvanična grčka institucija za priznavanje stranih diploma, http://www.doatap.gr ). Više informacija o toj proceudri biće dostupno nakon što se završi selekcija kandidata.
10. Fotokopija lične karte ili pasoša.

Sva gore navedena dokumenta treba poslati elektronski na sljedeću adresu:

postgrad_SEE@pspa.uoa.gr najkasnije do 15. juna 2020. godine.

Grčki Selekcioni komitet zadržava pravo da intervjuiše kandidate.

Više informacija o ovom Programu, kao i prijavni formular, zainteresovani kandidati mogu preuzeti na internet adresama: http://www.see.pspa.uoa.gr i www.pspa.uoa.gr