Manja slova Veća slova RSS

>

Vlada Mađarske, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO)

Vlada Mađarske, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO)
Datum objave: 18.01.2018 08:43 | Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Mađarske, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), dodjeljuje ograničen broj stipendija za master studije, u akademskoj 2018/2019. godini, za sljedeće oblasti:

1. Inženjerstvo u stočarstvu (Fakultet za nauku o poljoprivredi i hrani, Debrecin Univerzitet),
2. Inženjerstvo u upravljanju vodoprivredom (Univerzitet “Szent István”),
3. Inženjerstvo zaštite životne sredine (Univerzitet “Szent István”).

Ovi master kursevi biće organizovani ukoliko bude upisan dovoljan broj studenata.

Predavanja u trajanju od 4 semestra (22 mjeseca) održavaju se na engleskom jeziku. Poželjno je da kandidati nijesu stariji od 30 godina. Program finansira Ministarstvo poljoprivrede Mađarske, a namijenjen je kandidatima iz sljedećih zemalja:

Albanije, Avganistana, Azerbejdžana, Alžira, Angole, Jemena, Jordana, Jermenije, Bangladeša, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Burkine Faso, Crne Gore, Čada, Egipta, Etiopije, Zambije, Gane, Gruzije, Jordana, Kazahstana, Kenije, Kosova, Kirgistana, Laosa, Libana, Makedonije, Madagaskara, Malija, Mijanmara, Moldavije, Mongolije, Namibije, Nigerije, Sjeverne Koreje, Filipina, Palestine, Srbije, Somalije, Južnog Sudana, Sudana, Tadžikistana, Turkmenistana, Ugande, Ukrajine, Uzbekistana, Vijetnama i Jemena.

Stipendija obuhvata:

• Troškove prijavljivanja i školarine tokom studija, sa osnovnim knjigama i sveskama,
• Smještaj u studentskom domu,
• Životne troškove,
• Zdravstveno osiguranje.

Sve navedene troškove finansira Vlada Mađarske, u skladu sa Sporazumom potpisanim između FAO i Mađarske, 2007. godine.

Stipendija pokriva samo troškove studenta, a ne i članova njegove porodice.

Prijavljivanje i proces selekcije:

Proces selekcije primjenjivaće se na stipendije koje počinju u septembru 2018. godine, a odvijaće se u dvije faze:

Prva faza: FAO vrši prethodni uvid u kandidature i podnosi aplikacije Ministarstvu poljoprivrede Mađarske koje ih prosljeđuje odgovarajućem univerzitetu, po izboru kandidata. Kandidati moraju podnijeti kompletnu dokumentaciju. Nepotpuna dosijea se neće razmatrati.
Druga faza: Od izabranih kandidata se može zahtijevati da pristupe usmenom ili pismenom ispitu iz engleskog jezika, kao dio procedure prijema. Univerziteti koji učestvuju u ovom programu vrše dalju selekciju i obavještavaju uspješne kandidate. U selekciji studenata učestvuju samo navedeni univerziteti, bez ikakvog uključivanja FAO. Odabrane kandidate obavijestiće i Ministarstvo poljoprivrede Mađarske.

Kandidati će biti birani na osnovu sljedećih kriterijuma:

• Državljanstvo i stalno prebivalište,
• Odlični rezultati u školi,
• Nivo znanja engleskog jezika (za programe koji se realizuju na engleskom jeziku),
• Motivisanost,
• Dobro zdravlje,
• Starosna dob (prioritet će imati kandidati mlađi od 30 godina)

Potrebna dokumentacija:

Zainteresovani kandidati treba da, elektronskom poštom, pošalju dosije koji se sastoji od sljedeće dokumentacije:

• Pravilno popunjen prijavni formular koji se može preuzeti na internet adresi http://www.fao.org/capacitydevelopment/scholarships/en/ ,
• Skoriji CV,
• Kopija diplome gimnazije/srednje škole i prijepis ocjena,
• Kopija diplome o završenim studijama i prijepis ocjena,
• Kopija uvjerenja o znanju engleskog jezika,
• Kopije stranica pasoša na kojima se vidi datum izdavanja i isteka važnosti pasoša i njegov broj,
• Pismo preporuke,
• Motivaciono pismo,
• Ljekarsko uvjerenje izdato od doktora medicine,
• Uvjerenje od MUP-a da kandidat nije pod istragom.

Sva dokumenta moraju biti na ENGLESKOM JEZIKU, a kandidat je dužan da podnese sudski ovjerene prevode dokumenata (sudski tumač za engleski jezik). Dokumenta podnijeta na bilo kojem drugom jeziku neće biti prihvaćena.

Kompletan dosije, sastavljen od navedene dokumentacije, kandidati treba da pošalju isključivo eklektronski FAO-u, u periodu od 8. januara 2018. godine do 28. februara 2018. godine na: REU-Scholarship@fao.org

Kandidati koji nijesu bili izabrani prethodnih godina mogu ponovo da se prijave za ovaj program, za 2018/2019. godinu.

Papirne kopije dokumentacije, dostavljene poštom, ili kurirom, ili na bilo koji drugi način, neće biti uzete u razmatranje.

Trajanje stipendije se ne može produžiti, ili odložiti.

Ministarstvo poljoprivrede Mađarske potpisaće ugovor o studiranju sa odabranim studentom, kao donator ovog programa u vrijeme upisa prvog semestra.

Za sva dodatna pojašnjenja i pitanja u vezi sa programom ili procedurom apliciranja, zainteresovani kandidati se mogu obratiti FAO, na REU-Scholarship@fao.org

VAŽNO:

IMAJUĆI U VIDU DA JE BROJ STIPENDIJA OGRANIČEN, ZAINTERESOVANIM KANDIDATIMA SE PREPORUČUJE DA ELEKTRONSKI DOSTAVE SVOJE APLIKACIJE ŠTO JE MOGUĆE PRIJE.