Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Државна Фондација за стипендирање Републике Грчке за област докторских и постдокторских истраживања у Грчкој

Датум објаве: 14.05.2014 11:20 | Аутор: Ивона Међедовић

Испис Штампај страницу


Државна Фондација за стипендирање Републике Грчке (у даљем тексту: ИКY) обавјештава  заинтересоване  кандидате да је објављен Конкурс о стипендијама ове Фондације за кандидате из земаља цијелог свијета, за академску 2014/2015. годину, за област докторских и постдокторских истраживања у Грчкој. 

У академској 2014/2015. години, ИКY ће додијелити:

И  - 20 стипендија држављанима земаља Балкана и Источне Европе (земље које нису чланице Европске уније) Азије, Африке и Латинске Америке

 

ИИ - 10 стипендија за држављане земаља чланица Европске уније, Исланда, Норвешке, Швајцарске, САД, Канаде, Јапана и Океаније

КАТЕГОРИЈЕ И ТРАЈАЊЕ СТИПЕНДИЈА:

1. Докторске студије:једна (1) до три (3) године. У комбинацији са обавезним курсевима модерног грчког језика (у некој од школа модерног грчког језика, неког од грчких универзитета), онда када докторска теза треба да се напише на грчком језику, на захтјев трочланог Надзорног одбора (одређује га грчки универзитет). Ови курсеви су необавезни, уколико другачије није регулисано прописима Одсјека односног грчког универзитета. У изузетним случајевима, може бити додијељена додатна година за оне студенте докторских студија који су у фази израде своје докторске тезе, без додатних трошкова на терет ИКY фондације, већ само уз давање дозволе за продужење од још једне године за ту сврху.

2. Постдокторски истраживачки рад:шест (6) мјесеци до двије (2) године у комбинацији са необавезним курсевима модерног грчког језика у школи модерног грчког језика, на неком грчком државном универзитету.

Кандидати могу аплицирати за студије у било којој области које тренутно постоје на грчким универзитетима, али могу одабрати само једну категорију стипендије.

Студијска област коју кандидат одабере да прати, мора бити дио студијског програма универзитета домаћина.

Услови које кандидати морају да испуне су:

1.      да су страни  држављани (не грчки држављани, и не страни држављани грчког поријекла);

2.      да посједују само страно држављанство (не двојно, страно и грчко);

3.      да не прелазе старосну границу до крајњег рока за пријављивање, како слиједи:

а)     за докторске студије 35 година (родјени послије 1979, надаље),

б)     за постдокторски истраживачки рад нема старосне границе,

4.      да посједују диплому о завршеним додипломским студијама од признате стране институције високог образовања;

5.      - да посједују диплому о завршеним постдипломским студијама (мастер или еквивалент) са страног, или грчког универзитета;

- да посједују докторско звање, стечено на страном, или грчком универзитету;

6.      да добро знају енглески (на нивоу од најамање Ц1, у складу са Заједничким европским оквиром за језике Савјета Европе);

7.      да никад нису користили стипендију од ИКY фондације (могу се пријавити они кандидати којима је била додијељена стипендија ове Фондације за грчки језик и културу);

8.      да нису већ започели студије у Грчкој, уз стипендију коју додјељује било која јавна (државна) грчка  институција.

Од кандидата се очекује сљедеће:

и)    да су већ успоставиликонтакт са неким грчким универзитетом/потенцијалним академиком, прије аплицирања;

ии) да имајуосновно знање грчког језика.

За све наведене услове, кандидати морају поднијети сљедећу документацију.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидати који испуњавају наведене услове, треба да до крајнег рока, посредством грчког дипломатског представништва у земљи сталног боравка (или сусједној земљи, уколико нема грчке амбасаде, или конзулата у њиховој земљи), поднесу сљедећу документацију:

1.      пријавни формулар (може се узети од грчког дипломатског представништва, или И.К.Y. фондације, или преузети са интернет адресе www.икy.гр , који треба правилно попунити, потписати и на њега закачити скорију фотографију;

2.      скорији ЦВ на енглеском, или грчком језику;

3.      овјерене копије стечених универзитетских звања.

Прихвата се и пријепис оцјена (додатак дипломи);

4.      приједлог истраживачке теме (за докторске и постдокторске студије);

5.      званично писмо факултета, или одсјека државног универзитета, или истраживачког центра који се налази у Грчкој, којим се потврдјује да је предузет истраживачки пројекат и одређен ментор;

6.      званично писмо (или одговарајуће увјерење) које указује на врло добро знање (писмено и усмено) енглеског језика (уколико  то кандидату није матерњи језик);

7.      два (2) писма препоруке од два (2) академика(којима је блиска истраживачка област и која објашњавају од које користи/бенефита би била квалификација за кандидатову будућу каријеру). Препоруке треба поднијети само на грчком, енглеском, или француском језику;

8.      скорије љекарско увјерење (издато приближно 1 мјесец прије подношења апликације) издатооднационалног болничког центра, или потврда од одговарајуће здравствене установе о томе да кандидат не болује од било које од заразних болести;

9.      копија валидног пасоша/националне идентификационе карте (тамо гдје то треба).

За више информација о грчким универзитетима, заинтересовани се могу обратити на интернет адресу хттп://www.гунет.гр/02ен.пхп

Уколико документација није на енглеском, француском или грчком језику, морају се обезбиједити овјерени преводи на грчки, или енглески језик. Осим тога, документа наведена под 3,6, 8  и 9 треба да имају Апостил или да буду овјерена од грчког дипломатског представништва (амбасада, или конзулат), уколико је кандидат из земље која није чланица Хашке конвенције (Апостил) од 5. октобра 1961. године.

· Кандидати који су у Грчкој, а желе да аплицирају, могу да се обрате диплотском представништву своје земље у Грчкој.

· Кандидати који се легално налазе у Грчкој, а посједују боравишну дозволу, могу да сву документацију поднесу директно ИКY  фондацији, заједно са фотокопијом своје боравишне дозволе, или фотокопијом регистрације као европског градјанина.

Кандидати морају већ имати своја звања у вријеме подношења апликације. Очекивана звања која се не добију до истека крајњег рока за аплицирање, неће бити узета у разматрање.

Биће обрађена само комплетна тражена документација (непотпуна, неблаговремана или нечитка документација неће бити узета у разматрање). Кандидати треба да поднесу само овјерене копије оригиналних докумената. Само препоруке могу бити поднијете директно ИКY фондацији касније, али не касније од 20. јуна 2014. године.

Рок за аплицирање је16. јун 2014. године, а кандидати ће бити обавијештени о исходу својих апликација до септембра 2014. године.

Општи услови селекције:

1.      комплетна документација;

2.      прихваћеност од грчког државног универзитета/академика, или истраживачке институције;

3.      знање грчког језика (и других језика);

4.      завршна оцјена стечених звања;

5.      писма препоруке;

6.      назив и приједлог истраживачке теме.

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОЦЈЕНУ, У КОМБИНАЦИЈИ СА ОПШТИМ УСЛОВИМА

Од кандидата ће се захтијевати да поднесу сљедећа документа, зависно од категорије стипендије:

1.      За докторске студије:

а)     диплома о завршеним постдипломским студијама

б)     приједлог истраживачког пројекта (до 3000 ријечи) који ће се оцјењивати по:

и) Квалитету

ии) Реалистичком временском распореду

2. За постдокторски истраживачки рад:

а)     Приједлог истраживачког пројекта (до 3000 ријечи), који ће с академског становишта бити оцијењен по:

и) квалитету

ии) реалистичком временском распореду

иии) публикацијама

ив) излагањима на конференцијама

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

Стипендије из ове категорије покривају сљедеће трошкове:

а)      600 еура (нето износ-таксе нису укључене, а плаћа их ИКY фондација), као фиксни допринос за почетне трошкове;

б)     бесплатно лијечење у хитним случајевима у оквиру националне здравствене службе (само у државним болницама). Грађани из земаља чланица Европске уније треба да посједују Карту о европском осигурању у случају болести, коју издаје осигуравајућа агенција њихове земље;

ц)      животни трошкови:

· за докторске студије: мјесечни износ од 600 еура (нето износ-порези су искључени, а обезбјеђује их ИКY фондација,

· за постдокторски истраживачки рад: мјесечни износ од 800 еура (нето износ-порези су искључени, а обезбјеђује их ИКY фондација,

д)     укупни трошкови школарине (нето износ-порези су искључени, а обезбјеђује их ИКY фондација) који се односе на курсеве модерног грчког језика који се похадјају на неком од грчких  државних школа модерног грчког језика;

е)      стипендије за докторске студије укључују износ до 300 еура (нето износ- порези су искључени, а обезбјеђује их ИКY фондација), за трошкове повезивања и штампања докторске тезе, на крају стипендијског програма.

- не додјељују се средства за покривање путних трошкова и похађање конференција, семинара, симпозијума, или истраживачких активности,

- не одобравају се средства, или помоћ, у случају да брачни друг, или друге особе које стипендиста издржава (уколико планирате да поведете своју породицу са собом, мораћете пажљиво размотрити планиране трошкове).

Стипендија се неће исплаћивати за периоде које стипендиста проведе изван Грчке, без претходно добијене сагласности ИКY фондације.

Пријавни формулари за било коју категорију ових стипендија, као и интегрални текст оба конкурса, заинтересовани могу добити у амбасади, или конзулату Републике Грчке, од саме Фондације (ИКY,41 Етхникис Антистасеос Авенуе, ГР-14234, Неа Иониа, Атхенс), или преузети са интернет адресе ИКY фондације: www.икy.гр

Заинтересовани  кандидати из Црне Горе, за више информација и појашњења, могу да се обрате на сљедећу адресу:

Амбасада Републике Грчке, Атинска 4, 81000 Подгорица

Атинска 4, 81000 Подгорица

Контакт особе у Амбасади Републике Грчке: Снежана Вукчевић и Ана Кликовац

Контакт телефон у Амбасади: 00382 20 655 544 и 00382 20 618 170