Manja slova Veća slova RSS

>

Konkurs za dodjelu 4 stipendije za magistarske studije (Master II) u Republici Francuskoj 2014/2015

Datum objave: 06.05.2014 16:34 | Autor: Ivona Međedović

Ispis Štampaj stranicu


Prijave do 26. maja 2014

 

 

Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodnog razvoja i Generalni sekretarijat za imigraciju i integracije pri Ministarstvu za unutrašnje poslove Republike Francuske, u saradnji sa Francuskom ambasadom u Crnoj Gori i Ministarstvom prosvjete Crne Gore, nudi godišnje stipendije za master II studije, frankofonim studentima iz Crne Gore koji žele da nastave svoje obrazovanje u Francuskoj za nivo Master II.

 

Prijave studenata koji se angažuju  da, po završetku studija, obave i stručnu praksu u Francuskoj, u periodu godinu dana, biće sa posebnom pažnjom pregledane, u skladu sa mogućnostima koje nudi bilateralni sporazum o mobilnosti mladih, potpisan 1. decembra 2009. godine  između Vlade Republike Francuske i Vlade Crne Gore.

 

Četiri stipendije će biti dodijeljene za upis na master II na slijedećim francuskim institucijama visokog obrazovanja:

 

- Visoki Institut za ekonomiju i menadžment, Univerzitet Nica Sofija Antipolis, smjer «Ekonomija/Menadžment» [Master II «Međunarodne finansije, razvoj i evropske integracije»];

 

- Odsjek za obuku i istraživanje (UFR) Pravo i  političke nauke, Univerzitet Nica Sofija Antipolis, smjer «Političke nauke» [Master II «Politička stručnost i javni poslovi»];

 

-     Odsjek za obuku i istraživanje (UFR) Pravo i  političke nauke, Univerzitet Nica Sofija Antipolis, ili  odsjek  za obuku i istraživanje, Institut  za pravo na mir i razvoj za studenta pravnog fakulteta [Master II  «Međunarodno evropsko pravo, javno i privatno» ili Master 2 «Zakon i praksa u međunarodnim poslovima» ili Master II «Evropsko pravo»];

 

- Stručnom institutu za turizam, Nica, Azurna obala, smjer «Turizam», Univerzitet Nica Sofija Antipolis [Master II «E-turizam»];

 

- Univerzitet Fransoa Rable u Turu, smjer «Književnost»;

 

- Fakultet za francusku književnost na Univerzitetu Strazbur, smjer «Nauke o jeziku»;

 

- Politehnički Institut u Grenoblu, odsjek «Nauka i tehnologija» .

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće kriterijume:

 

- da imaju crnogorsko državljanstvo i da nikada nisu studirali na duži period u Francuskoj,

- da imaju završeno visoko obrazovanje u trajanju 4 godine iz oblasti ekonomije, političkih nauka, prava, turizma, francuskog jezika, prirodnih nauka,

- da posjeduju visok nivo znanja francuskog jezika (diploma DELF B2),

- da se prijavljuju za master II na jednom od četiri ponuđena francuska univerziteta (Univerzitet Nica - Sofija Antipolis, Univerzitet Fransoa Rable - Tur, Univerzitet Strazbur i Politehnički Institut u Grenoblu).

 

Uz popunjenu prijavu, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju, na francuskom i crnogorskom jeziku:

            - CV

            - motivaciono pismo

            - diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine 

            - spisak ocjena i uvjerenje o položenim ispitima sa poslednje godine studija

            - diplomu DELF B2 ili više (DALF)

            - kopiju crnogorske lične karte ili pasoša

            - prijavu


Kandidati će biti izabrani na osnovu dostavljenog dosijea, kao i na osnovu razgovora sa komisijom (petak, 6. jun) koju čine:

 

 jedan predstavnik Francuske ambasade

jedan predstavnik Francuskog instituta Crne Gore

jedan predstavnik Ministarstva prosvjete Crne Gore

 jedan predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija

dva predstavnika Univerziteta Crne Gore

 

Predstavnici Univerziteta u Nici, Turu, Strazburu, predstavnik Politehničkog Instituta u Grenoblu i predstavnik Generalnog sekretarijata za imigraciju i integracije će takođe imati mogućnost da budu članovi žirija. Ovi predstavnici će biti konsultovani u vezi sa konačnim izborom stipendista.

 

Stipendije se dodjeljuju se za period od 10 mjeseci, odnosno za jednu školsku godinu (septembar 2014 - jun 2015). Stipendije pokrivaju troškove upisa, zdravstvenog osiguranja, smještaja i ishrane. Ministarstvo prosvjete Crne Gore će snositi troškova prevoza.

 

Kandidati treba da dostave dosije na slijedeću adresu najkasnije do 26. maja 2014. godine :

 

Nataša Bećirović

Ataše za univerzitetsku saradnju i kulturu

Ambasada Francuske u Crnoj Gori

Njegoševa 26 (Francuski institut Crne Gore)

81 000 Podgorica

Tel.: 069 276 257

E-mail: natasa.becirovic@ccf.co.me