Manja slova Veća slova RSS

>

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za akademsku 2014/2015. godinu

Datum objave: 17.04.2014 11:26 | Autor: Ivona Međedović

Ispis Štampaj stranicu


Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za akademsku 2014/2015. godinu društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima koji studiraju u Crnoj Gori.
 

USLOVI

 

· Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao  i postdiplomci i doktoranti.

· Donja granica prosjeka na studijama je 8.5.

· Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika.

· Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti.

· Kandidat ne smije biti u radnom odnosu.

· Rok za podnošenje prijave je do 5. juna 2014.

· Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor (na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima Komisije za dodjelu stipendija.

· Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu 100 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci.

· Izabrani stipendisti su u obavezi da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija, a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u.

· Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku.

 

1. Popunjen prijavni formular (možete ga preuzeti sa internet stranice vašeg fakulteta

ili KAS-a: www.kas.de/serbien/sr/)

2. CV

3. Motivaciono pismo

4. Potvrda o položenim ispitima

   Za postdiplomske/doktorske studije dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i

  uvjerenje o upisu postdiplomskih/doktorskih studija.

5. Dvije akademske preporuke

6. Jedna preporuka koja se odnosi na društveni ili politički angažman

    (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)

7. Fotografija novijeg datuma (format za l. k. ili pasoš)

8. Ostale diplome / sertifikati – fotokopije

 

Zainteresovani kandidati dokumentaciju mogu dostaviti do 5. juna 2014. godine, lično ili poštom na adresu: Moskovska 25/III, 81000 Podgorica.

Za dodatne informacije obratite se na e-mail adresu:

kascg@t-com.me ili na tel. broj: 081 234 240 i 069 073 206.

 

 

DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU

                      FONDACIJE KONRAD ADENAUER

 

1.      Elektronska dostava dokumentacije nije moguća.

2.      Nepotpuna dokumentacija kandidata  se neće razmatrati.

3.      Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata  se čuva u Fondaciji najduže 3 mjeseca od izbora. Kandidat je može preuzeti lično ili na njegov zahtjev može biti vraćena poštom.

4.      Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta,  sa pečatom i potpisom profesora.

5.      Ukoliko kandidat ne posjeduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocjena sa kojom je kandidat položio strani jezik – engleski ili nemački  na fakultetu.

6.      Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori dodjeljuje ukupno 9 stipendija godišnje.

7.      Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim  rezultatima konkursa najviše 30 dana od izbora.

8.      Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa  putem e-maila i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program.

9.      Kandidati koji su odbijeni nakon intervjua sa članovima Komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave  za stipendiju.