Manja slova Veća slova RSS

>

Stipendije Vlade Republike Slovačke

Datum objave: 23.04.2013 14:54 | Autor: Ivona Međedović

Ispis Štampaj stranicu


Obavještavamo zainteresovane kandidate da Vlada Slovačke Republike dodjeljuje jednu stipendiju Crnoj Gori za redovne,  ili postdiplomsk studije (master nivo), za akademsku 2013/2014. godinu.

Prioritetne oblasti za koje je stipendija namijenjena su sljedeće: obuka nastavnika i nauka o obrazovanju, društvene i bihejvioralne nauke, biznis i administracija, ekološke i nauke u oblasti zaštite životne sredine, arhitektura i inžinjering, gradjevina, proizvodnja i komunikacije, poljoprivreda, šumarstvo i menadžment vodnih resursa.

Opšti uslovi: Kandidat koji aplicira za dodiplomske, ili master studije, mora ispuniti sljedeće uslove:

· Da posjeduje završeno srednjoškolsko obrazovanje/dodiplomskestudije, sa završnim ispitom/diplomskim radom. Nostrifikaciju ovih dokumenata vrši Centre for Recognition of Diplomas (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelani) Ministarstva obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke, Stromova 1, 813 30 Bratislava);

· Da ispuni uslove za studije visokog obrazovanja u skladu sa slovačkim aktom „Act no. 131/2002 Coll“o univerzitetima, o čemu se informacije mogu naći na internet adresi www.minedu.sk;

· Da podnesu pupunjen aplikacioni formularza stipendiju Vlade Slovačke Republike, zajedno sa ostalom traženom (skeniranom dokumentacijom). Aplikacioni formular se može preuzeti sa internet stranice www.vladnestipendia.sk;

· Kandidati treba da budu izmedju 18 i 26 godina starosti

· Znanje slovačkog jezika na odgovarajućem nivou je preduslov

 

Stipendija obuhvata sljedeće:

· Mjesečni iznos stipendije od 280 eura;

· Smještaj u studentskom domu i ishranu u studentskoj  kantini, po cijeni kao i slovački studenti;

· Obrazovanje na odabranom univerzitetu, pod uslovima istim kao i za studente-državljane Slovačke Republike;

· 10-mjesečnu stipendiju Vlade Slovačke Republike za učenje slovačkog jezika i stručnu obuku, ukoliko kandidat nije završio srednjoškolsko obrazovanje u Slovačkoj (na slovačkom jeziku);

· Zdravstveno osiguranje.

Zainteresovani kandidati treba da apliciraju za ovu stipendiju  online, popunjavajući prijavni formular koji se nalazi na internet adresi www.vladnestipendia.sk . Neophodno je da se kandidat prvo registruje, kako bi dobio korisničko ime i lozinku i sebi omogućio pristup informacijama o dokumentaciji koju treba dostaviti slovačkoj strani u elektronskoj formi (skenirana dokumenta).

· Krajnji rok za apliciranje za ovu stipendiju je 30. maj 2013. godine.

Dodatne informacije o ovoj stipendiji, kao i uslovima školovanja na slovačkim univerzitetima, zainteresovani kandidati  mogu naći na internet stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke www.minedu.sk, ili  web portalu www.studyin.sk

Kontakt adresa:  Ambasada Republike Slovačke,  Podgorica

Kontakt Email:emb.podgorica@mzv.sk

Kontakttelefon u Ambasadi: (020) 601 440