Manja slova Veća slova RSS

>

Master program Nacionalnog i kapodistrijskog Univerziteta u Atini za akademsku 2013/14. godinu

Datum objave: 07.02.2013 12:34 | Autor: Lidija Ercegovic

Ispis Štampaj stranicu


Fakultet političkih nauka i javne administracije Nacionalnog i kapodistrijskog univerziteta u Atini objavio je poziv za prijavljivanje kandidata na jednogodišnji Master program: Studije Jugoistočne Evrope, na engleskom jeziku, koji će se realizovati u akademskoj 2013/14. godini. Ovaj Program je dio projekta “Saradnja univerziteta za promociju stabilnosti, ljudskih prava i održivog mira u Jugoistočnoj Evropi (“U/SEE Project”).


Oslobađanje od školarine: U skladu sa ciljevima ovog Programa, njegov Koordinacioni komitet odobrava oslobađanje od školarine za studente koji nijesu korisnici nikakve stipendije, a koji su državljani sljedećih zemalja Jugoistočne Evrope: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kosova - po Rezoluciji 1244 Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija, Rumunije, Srbije, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Hrvatske i Crne Gore.

Svoje državljanstvo kandidati treba da navedu u prijavnom formularu.

Zainteresovani kandidati iz Crne Gore treba da se obrate Koordinacionom komitetu ovog Programa za potpuno oslobađanje od troškova školarine koja iznosi 1.500 eura.

Uslovi prijema: U akademskoj 2013/14. godini, na ovaj Program biće primljeno 25 studenata, od kojih najveći broj porijeklom iz zemalja Jugoistočne Evrope. Program je prvenstveno namijenjen studentima koji su završili osnovne studije u oblasti društvenih nauka (sociologija, politika, ekonomija, društvena antropologija, politička i društvena istorija, balkanske studije). Kada se radi o stranim diplomama, preduslov je da one budu priznate od Grčkog nacionalnog akademskog i informacionog centra za priznavanje stranih diploma (Hellenic Naric). Više informacija o toj proceudri biće dostupno nakon što se završi selekcija kandidata.

Potrebna dokumenta:

1. Popunjen prijavni formular koji se može preuzeti sa internet adrese www.see.pspa.uoa.gr.

2. Izjava o cilju studija, na engleskom jeziku (najviše 500 riječi).

3. Ovjerena kopija diplome o završenim osnovnim studijama (minimalna prosječna ocjena tokom studija: 6.5/10 preduslov je za prijem na ovaj Program) i njen ovjereni prijevod na grčki jezik (prijevod stalnog sudskog tumača za grčki jezik). Kandidati koji ne budu diplomirali do krajnjeg roka za prijavljivanje, ali očekuju da diplomiraju tokom 2013. godine, trebalo bi da podnesu potpisanu izjavu u kojoj će navesti sljedeće: a) trenutnu prosječnu ocjenu, b) broj ispita koje još
treba da polože da bi diplomirali, i c) da podnesu uvjerenje/potvrdu o zadnjem stečenom stepenu, tokom upisa u oktobru.

4. Ovjerena kopija i ovjereni prijevod na grčki jezik (prijevod stalnog sudskog tumača za grčki jezik) zvaničnog prepisa univerzitetskih ocjena kandidata.

5. Zvanični prijevodi na grčki jezik zahtijevaju se kada su diploma (dokument pod 3) i prepis ocjena (dokument pod 4) izdati na nekom drugom jeziku, a ne na grčkom, ili engleskom. Studenti koji podnesu svoja dokumenta na engleskom jeziku treba da znaju da će, ukoliko budu prihvaćeni na ovaj Program, od njih biti traženo da obezbijede zvanične prijevode na grčki jezik prilikom upisa na Univerzitet u Atini.

6. Dokaz o odličnom znanju engleskog jezika na sljedećim nivoima: (a) Proficiency of Michigan or Cambridge, ili (b) TOEFL, sa rezultatom od najmanje 88 (Internet verzija), ili (c) univerzitetsku diplomu engleskog jezika i književnosti, ili (d) diplomu engeskog jezika nekog univerziteta sa engleskog govornog područja (ukoliko se univerzitet nalazi u zemlji van engleskog govornog područja, kandidati bi trebalo da uz prijavu prilože i uvjerenje univerziteta kojim se potvrđuje da je nastava iz svih predmeta realizovana na engleskom jeziku).

7. Dvije preporuke, od kojih bi bar jedna trebalo da bude od nekog člana vašeg univerziteta. Preporuke treba da budu napisane na engleskom, ili grčkom jeziku, sa originalnim potpisom i pečatom relevantne institucije. Preporuke treba zakačiti uz aplikacioni formular, sa potpisom davaoca preporuke preko preklopa koverte. Od Kandidata se traži da koriste formulare: “Form for Referees”, koji su sastavni dio aplikacione dokumentacije.

8. Obične fotokopije ostale dokumentacije, poput uvjerenja o znanju drugih stranih jezika, učešću na raznim seminarima, itd.

9. Od uspješnih kandidata koji imaju diploma o završenim osnovnim studijama sa univerziteta koji nije grčki biće traženo da, nakon što budu prihvaćeni na ovaj Program, podnesu svoj zahtjev za priznavanje diplome Grčkom nacionalnom akademskom i informacionom centru za priznavanje stranih diploma (Hellenic Naric - zvanična grčka institucija za priznavanje stranih diploma, http://www.doatap.gr). Više informacija o toj proceduri biće dostupno nakon što se završi selekcija kandidata.

Glavne predmetne oblasti ovog Programa su: Moderna i savremena istorija Jugoistočne Evrope, Nacionalizam u Jugoistočnoj Evropi, Evropske integracije i Jugoistočna Evropa, Politika i društvo u savremenoj Jugoistočnoj Evropi, Politička ekonomija tranzita: slučaj Jugoistočne Evrope i Izvori konflikata u Jugoistočnoj Evropi.

Aplikacioni dosije može biti podnijet, upućen poštom, ili predat lično, najkasnije do 17. maja, 2013 .godine, na sljedeću adresu Sekretarijata ovog Programa:

Postgraduate Programme in SEE European Studies Secretariat,
Faculty of Political Sciences & Public Administration.
6, Themistokleous Street (2nd floor ), 106 78 Athens, Greece


Nikakva dokumenta neće biti prihvaćena nakon 17. maja 2013. godine
Grčki Selekcioni komitet zadržava pravo da intervjuiše kandidate.

Više informacija o ovom Programu, kao i prijavni formular, zainteresovani kandidati mogu preuzeti na internet adresama: http://www.see.pspa.uoa.gr i www.pspa.uoa.gr, ili se obratiti putem elektronske pošte na postgrad_SEE@pspa.uoa.gr, radnim danima od poneđeljka do petka, od 10:00 do 14:00 časova.