Manja slova Veća slova RSS

>

Održan seminar za nastavnike osnovnih i srednjih škola o borbi protiv trgovine ljudima

Održan seminar za nastavnike osnovnih i srednjih škola o borbi protiv trgovine ljudima
Datum objave: 22.11.2019 15:32 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova/Odeljenjem za borbu protiv trgovine ljudima organizovalo je trodnevnu obuku na teme: „Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovini ljudima u obrazovni sistem Crne Gore“ i „Prevencija ranih ranih i ugovorenih brakova i ekonomske eksploatacije djece kroz obrazovni sistem“.

Obuku je otvorila mr Arijana Nikolić-Vučinić, generalna direktorica Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete, koja je tom prilikom istakla važnost održavanja ovakvog vida edukacija o temama koje predstavljaju najgrublje oblike kršenja osnovnih ljudskih i prije svega dječjih prava, izražavajući uvjerenje da su nastavnici najpozvaniji da na osnovu znanja i iskustva koja imaju u radu, djeci na prilagodljiv način približe informacije o ovoj problematici i na taj način podignu njihovu svijest o ovim negativnim društvenim pojavama.

PR služba Ministarstva prosvjete

Direktori, nastavnici i zaposleni u pedagoško-psihološkim službama osnovnih i srednjih škola sa teritorije opština Podgorice i Tuzi, prošli su obuku koja je obuhvatila diskusije o uzrocima koji dovode do trgovine ljudima, fazama procesa trgovine ljudima, indikatorima za prepoznavanje osnovnih pokazatelja koji upućuju na sumnju da je dijete potncijalno i žrtva trgovine ljudima, fenomenologiji dječjeg prosjačenja i prisilnih dječjih brakova i posljedicama koje iste ostavljaju po djecu, kao i o mjerama preventivnog djelovanja uz upoznavanje sa mehanizmima koji su uspostvaljeni za suzbijanje navedenih pojava i službama za pomoć i podršku.

Trodnevna obuka dodatno je doprinijela razvijanju vještina kod nastavnika o najboljim načinima prenošenja znanja o navedenim pojavama i prilagodjena je programima koji su akreditovani od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje i usaglašeni sa prioritetima Akcionog plana za sprovođenje Startegije za borbu protiv trgovien ljudima za 2019. godinu. Obuka je realizovana u prostorijama JU OŠ „Vuk Karadžić“ i istu su vodile savjetnice u Ministarstvu unutrašnjih poslova/Odjeljenju za borbu protiv trgovine ljudima Tijana Šuković, mr Sonja Perišić Bigović i mr Marijana Radunović.

U narednom periodu planirane su još dvije ovakve obuke u Bijelom Polju i Baru.