Manja slova Veća slova RSSŠkolski kalendar

05.08.2009.

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2009/10. GODINU

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07), ministar prosvjete i nauke, donosi


ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2009/10. GODINU OBJAVLJEN JE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE, br. 45/09, od 17. jula 2009. godine.
Školski kalendar možete preuzeti ovdje...
Download

04.07.2008.

Školski kalendar za 2008/2009. godinu

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07), ministar prosvjete i nauke, donosi ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2008/09. GODINU.
Kalendar možete preuzeti ovdje...Download

29.08.2007.

Školski kalendar za 2007/2008. godinu

Ovdje možete preuzeti školski kalendar za 2007/2008. godinu...Download

15.08.2006.

Školski kalendar za 2006/2007. godinu

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", broj 64/02 i 31/05), ministar prosvjete i nauke, donosi

ŠKOLSKI

KALENDAR ZA 2006/2007. GODINU

("Sl. list RCG", br. 33/06 od 25.05.2006)Download

26.08.2005.

Školski kalendar za 2005/2006. godinu

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 31/05), ministar prosvjete i nauke donosi

ŠKOLSKI

KALENDAR ZA 2005/2006. GODINU

("Sl. list RCG", br. 37/05 od 16.06.2005)Download

06.07.2004.

Školski kalendar za 2004/2005. godinu

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ( "Službeni list RCG", broj 64/02), ministar prosvjete i nauke donosi Školski kalendar.
Školski kalendar za 2004/2005. godinu objavljen je u "Službenom listu RCG", broj 41/04, od 18. juna 2004. godine.Download

05.08.2003.

Školski kalendar za 2003/2004. godinu

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", broj 64/02 ), ministar prosvjete i nauke, donosi Školski lalendar.
Školski kalendar za 2003/2004. god. objavljen je u "Službenom listu RCG", broj 44/03 od 28. jula 2003. god.Download

29.05.2003.

Školski kalendar

Obrazovno-vaspitni rad (nastavna godina) se organizuje u dva polugodišta.
Ucenici imaju zimski, proljecni i ljetnji raspust.
Zimski raspust traje dvije sedmice, a proljecni jednu sedmicu.
Pocetak nastavne godine i vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada u toku nastavne godine utvrdjuje se školskim kalendarom koji, na pocetku školske godine, donosi ministar nadležan za poslove prosvjete (u daljem tekstu: ministar). (Pogledaj Opsti zakon o vaspitanju i obrazovanju, Clan 62)