Manja slova Veća slova RSS

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu osnovnog obrazovanja:

Branka Kankaraš

Kontakt telefon: +382 20 410 113

E-mail adresa: branka.kankaras@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu srednjeg obrazovanja:

Majda Mulić

Kontakt telefon: +382 20 410 175

E-mail adresa: majda.mulic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica


Zakon o nevladinim organizacijama.pdf

Uputstvo o kriterijumima davanja saglasnosti na projekte NVO.doc

Napomena u vezi Uputstva.doc

Prijava za NVO za realizaciju projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.doc

CV forma za osobe angažovane na realizaciji aktivnosti koje se predlažu.doc


Saradnja sa NVO

03.10.2013.

PROMOCIJA ZBIRKE OBRAZOVANJE ZA MIR – ISKUSTVA IZ PRAKSE

PROMOCIJA ZBIRKE OBRAZOVANJE ZA MIR – ISKUSTVA IZ PRAKSE U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, NVO Nansen dijalog centar Crna Gora je u petak 20. septembra 2013. godine u sali Zavoda za školstvo, održao promociju zbirke iskustava o implementaciji programa Obrazovanje za mir pod nazivom Obrazovanje za mir – iskustva iz prakse, koja sadrži tekstove nastavnika, mirovnih edukatora, predstavnika ministarstava prosvjete, zavoda za školstvo i nevladinog sektora iz Crne Gore i Srbije. Zbirku su objavili Nansen dijalog centar Crna Gora i Nansen dijalog centar Srbija uz podršku Globalnog partnerstva za prevenciju oružanih sukoba - GPPAC.

10.05.2013.

Realizacija konkursa NVO ALFA Centar

Realizacija konkursa NVO ALFA Centar

NVO ALFA Centar je od 25. novembra do 25. decembra 2012. godineraspisao Konkurs za izbornajbolje fotografije i najboljeg eseja na temu: "Moja zemlja – bezbjedna zemlja" na kome su mogli da učestvuju učenici srednjih škola iz Crne Gore. Cilj konkursa je bio da se na literarni i likovni način predstavi budućnost Crne Gore kao bezbjedne i stabilne, međunarodno uvažene i demokratske zemlje.

23.04.2013.

Projekti sa NVO u 2012. godini

Projekte sa NVO u 2012. godini možete pogledati ovđe...

10.12.2012.

Projekat „Demokratske radionice“

Projekat „Demokratske radionice“

Skupština Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta organizuje projekat „Demokratske radionice“, sa ciljem da podstakne interesovanje kod mladih za politiku i demokratske procese. Projekat je zamišljen kao podrška građanskom vaspitanju za učenike osnovnih škola, kojim se stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, funkcionisanju parlamenta, donošenju i primjeni zakona, kao i ulozi medija u pluralističkom društvu. Projekat je finansijski podržan od ERSTE fondacije, uz tehničku i stručnu realizaciju NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija).

30.05.2012.

SASTANAK REGIONALNE SAVJETODAVNE GRUPE GLOBALNOG PARTNERSTVA ZA PREVENCIJU ORUŽANIH SUKOBA NA ZAPADNOM BALKANU

SASTANAK REGIONALNE SAVJETODAVNE GRUPE GLOBALNOG PARTNERSTVA ZA PREVENCIJU ORUŽANIH SUKOBA NA ZAPADNOM BALKANU

U Podgorici je u petak, 27. aprila 2012. godine održan sastanak Regionalne savjetodavne grupe Globalnog partnerstva za prevenciju oružanih sukoba (GPPAC) za Zapadni Balkan. Na sastanku, koji je organizovao NDC Crna Gora u saradnji sa NDC Srbija, učestvovali su predstavnici državnih institucija i civilnog sektora iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, okupljeni oko ideje održivog mira.

16.05.2012.

REGIONALNA KONFERENCIJA “OBRAZOVANJE I LOKALNA SAMOUPRAVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ”

REGIONALNA KONFERENCIJA “OBRAZOVANJE I LOKALNA SAMOUPRAVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ”

U okviru projekta “Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu”, koje finansira Ministarstvo za spoljne poslove Finske, Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) organizovao je drugu Regionalnu konferenciju pod nazivom „Obrazovanje i lokalna samouprava za održivi razvoj” u Bečićima od 10. do 12. maja, 2012. godine. Konferenciji su prisustvovali predstavnici obrazovnih institucija i lokalnih zajednica iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Mađarske i Finske.

25.04.2012.

JAVNI POZIV

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo prosvjete i sporta upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama

26.03.2012.

Projekat „Od okoliša do porodice“

U okviru saradnje na realizaciji razvojnog projekta „Od okoliša do porodice“, predstavnice slovenačkih nevladinih organizacija Zavoda Krog i Zavoda Emma, u utorak, 20. marta, posjetile su JU Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ u Beranama.

20.03.2012.

Predloženi kandidati predstavnici NVO sektora za članove radne grupe za izradu Zakona o mladima

Ministarstvo prosvjete i sporta, nakon sprovedenog javnog poziva, objavljenog 5. marta 2012. godine, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (``Sl. List CG``, br. 07/2012), te liste kandidata/kinja predstavnika/ca NVO predloženih za članove/ce radne grupe za izradu Zakona o mladima, nakon uvida u cjelokupnu priloženu dokumentaciju, utvrdilo je sledeće:

15.03.2012.

LISTA KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA ČLANOVE RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O MLADIMA

Ministarstvo prosvjete i sporta, nakon sprovedenog javnog poziva, objavljenog 5. marta 2012. godine, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (``Sl. List CG``, br. 07/2012), utvrdilo je listu kandidata/kinja predstavnika/ca NVO predloženih za članove/ce radne grupe za izradu Zakona o mladima. Nakon uvida u cjelokupnu priloženu dokumentaciju, Ministar će, u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijavu, izabrati kandidate/kinje, koje je predložio najveći broj organizacija, a koji ispunjavaju propisane kriterijume.