Manja slova Veća slova RSS

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu osnovnog obrazovanja:

Branka Kankaraš

Kontakt telefon: +382 20 410 113

E-mail adresa: branka.kankaras@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu srednjeg obrazovanja:

Majda Mulić

Kontakt telefon: +382 20 410 175

E-mail adresa: majda.mulic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica


Zakon o nevladinim organizacijama.pdf

Uputstvo o kriterijumima davanja saglasnosti na projekte NVO.doc

Napomena u vezi Uputstva.doc

Prijava za NVO za realizaciju projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.doc

CV forma za osobe angažovane na realizaciji aktivnosti koje se predlažu.doc


Saradnja sa NVO

21.02.2020.

LISTA kandidata NVO koji su predloženi za člana/članicu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini - podrška inkluzivnom obrazovanju

U skladu sa članom 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo prosvjete objavljuje

21.02.2020.

LISTA kandidata NVO za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. - podoblast podrška cjeloživotnom obrazovanju

LISTA KANDIDATA PREDLOŽENIH OD NEVLADINIH ORGANIZACIJA za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja - podoblast podrška cjeloživotnom obrazovanju

14.02.2020.

Spisak NVO koje nijesu dostavile potpune prijedloge za člana/cu u radnom tijelu - Strategija predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom

Spisak NVO koje nijesu dostavile potpune prijedloge za člana/cu u radnom tijelu za izradu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume iz članova 4 i 5 Uredbe.

14.02.2020.

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom

14.02.2020.

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom

12.02.2020.

Lista predstavnika NVO predloženih za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO u 2020. godini - podrška darovitim učenicima

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija, koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladih organizacija u 2020. godini u oblasti institucionalno i vaninistitucionalno obrazovanje-podoblast podrška darovitim učenicima

05.02.2020.

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini - podrška cjeloživotnom obrazovanju

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/predstavnice za člana/članicu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja

05.02.2020.

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini - podrška inkluzivnom obrazovanju

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini - podrška inkluzivnom obrazovanju

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/predstavnice za člana/članicu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja.

27.01.2020.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavnika/ce u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavnika/ce u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja.

21.01.2020.

DRUGI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/CU NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU STRATEGIJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA SA AKCIONIM PLANOM

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, br. 041/18),