Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Saradnja sa NVO

25.04.2012.

JAVNI POZIV

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo prosvjete i sporta upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama

26.03.2012.

Projekat „Od okoliša do porodice“

U okviru saradnje na realizaciji razvojnog projekta „Od okoliša do porodice“, predstavnice slovenačkih nevladinih organizacija Zavoda Krog i Zavoda Emma, u utorak, 20. marta, posjetile su JU Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ u Beranama.

20.03.2012.

Predloženi kandidati predstavnici NVO sektora za članove radne grupe za izradu Zakona o mladima

Ministarstvo prosvjete i sporta, nakon sprovedenog javnog poziva, objavljenog 5. marta 2012. godine, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (``Sl. List CG``, br. 07/2012), te liste kandidata/kinja predstavnika/ca NVO predloženih za članove/ce radne grupe za izradu Zakona o mladima, nakon uvida u cjelokupnu priloženu dokumentaciju, utvrdilo je sledeće:

15.03.2012.

LISTA KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA ČLANOVE RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O MLADIMA

Ministarstvo prosvjete i sporta, nakon sprovedenog javnog poziva, objavljenog 5. marta 2012. godine, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (``Sl. List CG``, br. 07/2012), utvrdilo je listu kandidata/kinja predstavnika/ca NVO predloženih za članove/ce radne grupe za izradu Zakona o mladima. Nakon uvida u cjelokupnu priloženu dokumentaciju, Ministar će, u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijavu, izabrati kandidate/kinje, koje je predložio najveći broj organizacija, a koji ispunjavaju propisane kriterijume.

27.02.2012.

Ministarstvo prosvjete i sporta je dalo saglasnost na realizaciju Projekta “Ladies dairy of change” koji u Crnoj Gori realizuje NVO Institut za medije Crne Gore

22. februara 2012. godine NVO Institut za medije Crne Gore dobio je saglasnost na projekat “Ladies dairy of change” u čijoj realizaciji učestvuje kao jedna od partnerskih organizacija, pored Novosadske novinarske škole, Asocijacije žena “Aureola” – Kosovo i Grčke fondacije za evropsku spoljnu politiku.

22.02.2012.

Press konferencija “Evropske vrijednosti za mlade”

Press konferencija “Evropske vrijednosti za mlade”

21. februara 2012. godine u PR Centru u Podgorici, održana je pres konferencija "Evropske vrijednosti za mlade", kojom je NVO Juventas predstavio rezultate istraživanja o nivou znanja crnogorskih srednjoškolaca o procesu evropskih integracija. Sprovedeno istraživanje predstavlja dio istoimenog projekta koji je finansijski podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a u saradnji sa Centrom za monitoring Cemi i NVO Bonum iz Pljevalja.

14.02.2012.

Projekat “Zaštiti prirodu, ne rasipaj energiju”

Ministarstvo prosvjete i sporta je dalo saglasnost na realizaciju Projekta “Zaštiti prirodu, ne rasipaj energiju” koji realizuju tri nevladine organizacije: NVO Natura Kolašin, NVO Pravi put - Rožaje i NVO Triton Plav uz podršku Fondacije Caritas Luksemburg iz Berana.

06.02.2012.

Dodjela nagrada učenicima na likovnom konkursu Nansen dijalog centra - Fridtjof Nansen - čovjek koji je gradio mir

Dodjela nagrada učenicima na likovnom konkursu Nansen dijalog centra - Fridtjof Nansen - čovjek koji je gradio mir

U poneđeljak 6. februara 2012. godine u 12 sati u Svečanoj sali Zavoda za školstvo Crne Gore, uz podršku Ministarstva prosvjete i sporta i Zavoda za školstvo, Nansen dijalog centar Crna Gora organizuje dodjelu nagrada učesnicima Regionalnog likovnog konkursa Fridtjof Nansen – čovjek koji je gradio mir i promociju Nansen mirovnog kalendara za 2012. godinu. Likovni konkurs Fridtjof Nansen – čovjek koji je gradio mir organizovali su Nansen dijalog centar Crne Gore i Nansen dijalog centar Srbije kao dio Globalnog partnerstva za prevenciju oružanih sukoba (GPPAC), uz podršku Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore i Ministarstva prosvjete i nauke Srbije.

28.12.2011.

Spisak nevladinih organizacija koje su svoje programe i projekte realizovale odnosno realizuju u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori, uz saglasnost Ministarstva prosvjete i sporta

Spisak nevladinih organizacija koje su svoje programe i projekte realizovale odnosno realizuju u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori, uz saglasnost Ministarstva prosvjete i sporta

28.12.2011.

NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE SU DOBILE SAGLASNOST NA PROGRAME I PROJEKTE

NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE SU DOBILE SAGLASNOST NA PROGRAME I PROJEKTE nakon donošenja Uputstva o kriterijumima i postupku davanja saglasnosti na programe i projekte nevladinih organizacija (broj: 01-5979/2 od 6. jula 2011. godine)