Manja slova Veća slova RSS

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu osnovnog obrazovanja:

Branka Kankaraš

Kontakt telefon: +382 20 410 113

E-mail adresa: branka.kankaras@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu srednjeg obrazovanja:

Majda Mulić

Kontakt telefon: +382 20 410 175

E-mail adresa: majda.mulic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica


Zakon o nevladinim organizacijama.pdf

Uputstvo o kriterijumima davanja saglasnosti na projekte NVO.doc

Napomena u vezi Uputstva.doc

Prijava za NVO za realizaciju projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.doc

CV forma za osobe angažovane na realizaciji aktivnosti koje se predlažu.doc


Saradnja sa NVO

25.07.2016.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu prijedloga grupa prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu prijedloga grupa prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", broj 7 /12), Ministarstvo prosvjete objavljuje listu kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu prijedloga grupa prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

08.07.2016.

Nema predloženih kandidata na osnovu Javnog poziva upućenog nevladinim organizacijama 20. juna

Nema predloženih kandidata na osnovu Javnog poziva upućenog nevladinim organizacijama 20. juna

Ministarstvo prosvjete je 20. juna 2016. godine objavilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe.

01.07.2016.

Javni poziv NVO za predlaganje pedstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju

Javni poziv NVO za predlaganje pedstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija Ministarstvo prosvjete upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama koje imaju utvrđene djelatnosti u oblasti obrazovanja za predlaganje pedstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju.

30.06.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje pedstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje pedstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji

Na osnovu Člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija Ministarstvo prosvjete upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama z apredlaganje pedstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu prijedloga o izmjenama i dounama akona o gimnaziji.

20.06.2016.

JAVNI POZIV NVO za pedlaganje predstavnika za člana radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe

JAVNI POZIV  NVO za pedlaganje predstavnika za člana radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe

Na osnovu osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti obrazovanja da predlože jednog kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe.

08.02.2016.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu utvrđivanja kvaliteta obrazovno vaspitnog rada u ustanovama

JAVNI POZIV NVO za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu utvrđivanja kvaliteta obrazovno vaspitnog rada u ustanovama

Ministarstvo prosvjete upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu utvrđivanja kvaliteta obrazovno vaspitnog rada u ustanovama.

20.01.2016.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u gimnazijama u Crnoj Gori

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o  načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u gimnazijama u Crnoj Gori

Na osnovu osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti obrazovanja da predlože kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u gimnazijama u Crnoj Gori.

20.01.2016.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavika/ce za člana/cu radne grupe izradu prijedloga Pravilnika o načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u stručnom obrazovanju u Crnoj Gori

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavika/ce za člana/cu radne grupe izradu prijedloga Pravilnika o  načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u stručnom obrazovanju u Crnoj Gori

Na osnovu osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti obrazovanja da predlože kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu prijedloga Pravilnika o načinu i postupku ocjenjivanja znanja učenika u stručnom obrazovanju u Crnoj Gori.

25.12.2015.

Saopštenje: Dodijeljene nagrade pobjednicima likovnog konkursa "Mir je IN, nasilje je OUT"

Saopštenje: Dodijeljene nagrade pobjednicima likovnog konkursa "Mir je IN, nasilje je OUT"

Pobjednicima likovnog konkursa na temu „Mir je IN, nasilje OUT“ u organizaciji Nansen dijalog centra Crne Gore, koji su podržali Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Zavod za školstvo, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Globalno partnerstvo za prevenciju oružanih sukoba, danas su u velikoj sali Zavoda za školstvo dodijeljene nagrade.

18.11.2015.

Odluka o izboru kandidata koji je predložen za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja viskog obrazovanja u Crnoj Gori

Odluka o izboru kandidata koji je predložen za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja viskog obrazovanja u Crnoj Gori

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanje saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (>>Službeni list CG<< 7/12), ministar prosvjete donio je ODLUKU o izboru kandidata koji je predložen za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja viskog obrazovanja u Crnoj Gori.