Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Saradnja sa NVO

28.12.2016.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (»Službeni list CG«, broj 7/12) Ministarstvo prosvjete upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

28.12.2016.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje jednog predstavnika za člana Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (»Službeni list CG«, broj 7/12) Ministarstvo prosvjete upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji.

28.12.2016.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje jednog predstavnikaza člana Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (»Službeni list CG«, broj 7/12) Ministarstvo prosvjete upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju.

28.12.2016.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje jednog predstavnika za člana Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (»Službeni list CG«, broj 7/12) Ministarstvo prosvjete upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

28.12.2016.

JAVNI POZIV NVO za predaganje jednog predstavnika za člana Radne grupe za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (»Službeni list CG«, broj 7/12) Ministarstvo prosvjete upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

28.12.2016.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje jednog predstavnika za članicu radne grupe za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

Ministarstvo prosvjete upućuje JAVNI POZIV navladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za članicu radne grupe za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.

28.12.2016.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavnika za člana Radne grupe za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (»Službeni list CG«, broj 7/12) Ministarstvo prosvjete upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

21.11.2016.

Odluka o izboru kandidata za predstavnika mladih u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Odluka o izboru kandidata za predstavnika mladih u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Na osnovu Javnog poziva broj: 023-1324/2016-1 od 11.oktobra 2016. godine, za prestavnika mladih u Upravnom odboru Regionlne kancelarije za saradnju mladih, i Zaključaka Vlade Crne Gore broj: 08-2598 od 6. oktobra 2016. godine, ministar prosvjete donio je ODLUKU o izboru kandidata Dimitrija Jovićevića za predstavnika mladih u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saranju mladih.

04.11.2016.

Lista kandidata za predstavnika mladih u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Lista kandidata za predstavnika mladih u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Na osnovu Sporazuma o osnivanju Regionalne Kancelarije za saradnju mladih od 4. jula 2016. godine, i Zaključaka Vlade Crne Gore broj: 08-2598 od 6. oktobra 2016. godine, Ministarstvo prosvjete objavljuje Listu kandidata za predstavnika mladih u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

15.09.2016.

Lista kandidata za rad u Radnoj grupi za izradu podzakonskog akta o načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama...

Lista kandidata za rad u Radnoj grupi za izradu podzakonskog akta o načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama...

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Zakona o mladima („Službeni list CG“, broj 42/16) i Javnog poziva nevladinim organizacijama, objavljenog 01.09.2016. godine, Uprava za mlade i sport objavljuje LISTU KANDIDATA ya rad u Radnoj grupi za izradu podzakonskog akta o načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama, organizacijama za mlade, savezima, centralnom savezu i drugim oblicima organizovanja mladih i kontrolu nad realizacijom programa i projekata.