Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Saradnja sa NVO

07.02.2017.

ODLUKA o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, ministar prosvjete donio je ODLUKU o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

07.02.2017.

ODLUKA o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, ministar prosvjete donio je ODLUKU o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju.

07.02.2017.

ODLUKA o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, ministar prosvjete donio je ODLUKU o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji.

07.02.2017.

ODLUKA o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, ministar prosvjete donio je ODLUKU o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih.

30.01.2017.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete objavljuje listu kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji, sa nazivima organizacija koje su ih predložile.

27.01.2017.

ODLUKA o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, ministar prosvjete donio je ODLUKU o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

24.01.2017.

ODLUKA o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanjiu i obrazovanju

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, ministar prosvjete donio je ODLUKU o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanjiu i obrazovanju.

24.01.2017.

ODLUKA o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, ministar prosvjete donio je ODLUKU o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

24.01.2017.

ODLUKA o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, ministar prosvjete donio je ODLUKU o izboru kandidata za člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

24.01.2017.

Obavještenje: Nema predloženih predstavnika NVO za člana Radne grupe za izradu Akcionog plana (2017-2018) za realizaciju Strategije za razvoj i podršku darovitim učenicima (2015-2019)

Na osnovu Javnog poziva koji je Ministarstvo prosvjete objavilo 13. januara 2017. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana Radne grupe za izradu Akcionog plana (2017-2018) za realizaciju Strategije za razvoj i podršku darovitim učenicima (2015-2019), nije bilo predloženih predstavnika nevladinih organizacija za člana radne grupe.