Manja slova Veća slova RSS

>

LISTA NVO KOJE NE ISPUNJAVAJU USLOVE za predlaganje predstavnika za člana/cu u radnom tijelu za izradu Prijedloga Pravilnika o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnika

Datum objave: 15.11.2019 15:24 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 8 stav 2 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Službeni list CG“, broj 41/18) Ministarstvo prosvjete objavljuje 

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NE ISPUNJAVAJU USLOVE

na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo prosvjete objavilo 25. oktobra .2019. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana/cu u radnom tijelu za izradu Prijedloga Pravilnika o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnika:Nevladina organizacija ,,Eko centar“ , u Bijelom Polju


Nakon uvida u dostavljenu prijavu sa dokumentacijom utvrđeno je da Nevladina organizacija ,,Eko centar“ u Bijelom Polju ne ispunjava uslove propisane članom 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija. Naime navedena NVO u Statutu nema utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava odnosno normativno uređuje radno tijelo i nema u prethodne tri godine u vezi sa predmetnim pitanjem sprovedena istraživanja, odnosno izrađen dokument, organizovan skup ili realizovan projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti koja je predmet rada radne grupe.