Manja slova Veća slova RSS

>

JAVNI KONKURS „SLIJEDI SNOVE ZA USPJEHE NOVE“

JAVNI KONKURS „SLIJEDI SNOVE ZA USPJEHE NOVE“
Datum objave: 01.03.2019 08:13 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva prosvjete, objavljuje JAVNI KONKURS „SLIJEDI SNOVE ZA USPJEHE NOVE“ za finansiranje projekata/programa u saradnji sa školama u Crnoj Gori u oblasti podrška darovitim učenicima, koji će biti sprovedeni od strane nevladinih organizacija, koje djeluju kao strukovna udruženja nastavnika ili udruženja učenika i studenata.

K O N K U R S Slijedi snove za uspjehe nove.doc

Propratni obrasci za Konkurs.docx