Manja slova Veća slova RSS

>

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za mlade

Datum objave: 22.09.2015 13:51 | Autor: PR Sluzba Ministarstva

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo prosvjete objavljuje


LISTU
KANDIDATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA


koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za mlade, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za mlade koje je Ministarstvo prosvjete objavilo 11.09.2015. godine, predloženi su sledeći kandidati:

1. Tamara Čirgić- „Forum MNE“
- „Aktivna zona“
- „Omladinski klub Nikšić“
- „Novi horizont“
- „Centar za romske inicijative“
- „Centar za obuku i obrazovanje“
- „Mladi Romi Herceg Novi“
- „35mm“
- „Građanska inicijativa mladih“
- „Da zaživi selo“
- „Inicijativa mladih za ljudska prava MNE“
- Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama- Phiren amenca“
- „ALFA centar“
- Informativno-edukativni centar „Pravi put“
- „CAZAS“
- „Forum MNE“

2. Ivana Vujović- „Juventas“
- Crnogorska LGBTIQ Asocijacija „ Kvir Montenegro“
- „Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)“
- Centar za monitoring i istraživanje „CeMI“
- „Juventas“
- Centar za građansko obrazovanje
- „ATAK- Alternativna Teatarska Aktivna Kompanija“
- Evropski pokret u Crnoj Gori
- Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
- Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS)
- Udruženje samohrani roditelji
- NVO „Roditelji“

3. Ana Škoflek- ADP ZID
- Asocijacija za demokratski prosperitet ZID

4. Ivana Grgurović- „9. Decembar“
- „9. Decembar“

Navedeni prijedlozi dostavljeni su blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju, uvidom u koju je utvrđeno da su ispunjeni svi propisani uslovi za prihvatanje kandidature.

Ministar prosvjete će u roku od pet dana od dana objavljivanja liste prijedloga kandidata donijeti odluku o izboru 3 kandidata za članove Radne grupe za izradu izradu Nacionalnog plana akcije za mlade u skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.