Manja slova Veća slova RSS

>

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo prosvjete objavljuje

LISTU KANDIDATA NVO

Datum objave: 25.03.2015 12:13 | Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo prosvjete objavljuje

LISTU KANDIDATA NVO

koji su predloženi za članove radne grupe za izradu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2015-2020. godine sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo prosvjete objavilo 10. marta 2015. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana radne grupe za izradu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2015-2020. godine, predloženi su sl’jedeći kandidati (ime i prezime kandidata i nazivi nevladinih organizacija koje su predložile kandidate):

1.      Kristina Mihailović, predložena od:

- NVO „Roditelji“, Podgorica

2.      Nataša Anastasov, predložena od:

- NVO „Korak nade“, Berane;

- NVO „Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Crne Gore“, Podgorica;

- NVO „Folklorno udruženje za djecu i omladinu sa posebnim potrebama“, Podgorica;

- NVO „Udruženje fizioterapeuta za pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju“, Podgorica;

-NVO „Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju – Plav“

-NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“, Budva;

-NVO Udruženje roditelja za podršku i pomoć djeci sa posebnim potrebama „Sunčev zrak“, Igalo;

-NVO „Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama -Ljepša budućnost Berane“, Berane;

-NVO „Za budućnost naše djece“, Andrijevica;

-NVO Udruženje roditelja i omladine sa teškoćama i smetnjama u razvoju „Zvijezda“, Kolašin;

-NVO „Organizacija za rehabilitaciju omladine i djece sa posebnim potrebama“, Žabljak.

Navedeni prijedlozi za Kristinu Mihailović i Natašu Anastasov dostavljenisu blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju. Uvidom je utvrđeno da su ispunjeni svi propisani uslovi za prihvatanje kandidatura.

Pored toga, uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je sljedeće:

-NVO „Folklorni ansambl Opanak“, Podgorica, dostavila je prijedlog za radnu grupu datiran od 19. juna 2014. godine. Pregled realizovanih aktivnosti u prethodnoj godini se odnosi na djecu starosti od 7 do 15 godina u tri osnovne škole u Podgorici i ne sadrži aktivnosti koje su u vezi sa zadatkom radne grupe;

- NVO „Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju – Mojkovac“, Mojkovac, dostavila je Pregled realizovanih projekata i aktivnosti u 2013. godini, a ne u prethodnoj (2014. godini) kako je Javnim pozivom traženo. Iz Pregleda se ne može utvrditi koje aktivnosti su u vezi sa zadatkom radne grupe jer nijesu date jasne i potpune informacije o realizovanim aktivnostima, odnosno projektima, pa stoga nije moguće utvrditi njihovu relevantnost u odnosu na zadatak radne grupe;

-NVO „Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama“, Bar, dostavilo je Pregled realizovanih aktivnosti u toku 2013. godine,a ne u prethodnoj (2014. godini) kako je Javnim pozivom traženo;

- NVO „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica“, Podgorica, u Izjavi predsjednika Udruženja tvrdi da više od polovine članova/članica organa upravljanja NVO Saveza udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju – „Naša inicijativa“, Podgorica, nijesu članovi/članice organa političkih partija, javni funkcioneri/funkcionerke, rukovodeća lica ili državni službenici/službenice ili namještenici/namještenice. Izjava se ne odnosi na organizaciju koja predlaže kandidata i čija dokumentacija je priložena uz kandidaturu. Takođe, na navedenoj Izjavi nalazi se pečat NVO „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju-Podgorica“;

- NVO „Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama“, Rožaje, dostavila je Pregled realizovanih projekata i aktivnosti u 2013. godini, a ne u prethodnoj (2014. godini) kako je Javnim pozivom traženo.

- NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, Podgorica, dostavila je Pregled realizovanih projekata i aktivnosti u 2014. godini, međutim u Pregledu su opisane aktivnosti i projekti realizovani u toku 2013. godine što nije u skladu sa Javnim pozivom.

Ministar prosvjete će u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12)izabrati za članstvo u radnoj grupi kandidata za izradu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2015-2020. godine