Manja slova Veća slova RSS

>

Predloženi kandidati predstavnici NVO sektora za članove radne grupe za izradu Zakona o mladima

Datum objave: 20.03.2012 15:21 | Autor: vesna gajevic

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo prosvjete i sporta, nakon sprovedenog javnog poziva, objavljenog 5. marta 2012. godine, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (``Sl. List CG``, br. 07/2012), te liste kandidata/kinja predstavnika/ca NVO predloženih za članove/ce radne grupe za izradu Zakona o mladima, nakon uvida u cjelokupnu priloženu dokumentaciju, utvrdilo je sledeće:

 1. Predložena su ukupno tri (3) kandidata/kinje za članove/ce radne grupe za izradu Zakona o mladima
 2. Kandidate su predložile nevladine organizacije na sledeći način:

Vladimir Mihailović – predložen od strane sljedećih sedam (7) NVO:

1.  Savez radio amatera Crne Gore

2.   CEKON

3.   Radio klub Podgorica

4.   SPORTAM

5.   INFORMA

6.   ENERGEKO

7.   POLITEHNIKA

Elvira Hadžibegović-Bubanja – predložena od strane sljedećih 21 NVO:

 1. Forum MNE
 2. Kompas
 3. Udruženje mladih sa hendikepom
 4. Da zaživi selo
 5. Udruženje za pomoć hendikepiranim licima
 6. NOVA SANSA NOVOM
 7. 35 mm
 8. Crnogorski centar za razvoj kulture i sporta
 9. Centar za obuku i obrazovanje
 10. HELP
 11. 4 life
 12. Inicijativa mladih za ljudska prava
 13. Građanska alijansa
 14. Antitrafiking
 15. Sigurna ženska kuća NORA
 16. Udruženje samohranih majki
 17. Stop droga
 18. Udruženje za bolje sjutra
 19. Žaba
 20. Udruženje lica sa oštećenim ekstremitetima
 21. Sklonište za djecu i majke žrtve nasilja

Milica Žugić – predložena od strane sljedećih pet (5) NVO:

 1. Crnogorski omladinski forum
 2. PRIMA
 3. Društvo mladih ekologa Nikšić
 4. Mladiinfo Montenegro
 5. Ekološki pokret OZON

 1. Propisane kriterijume za NVO-e koji predlažu kandidate ispunjava sledeći broj organizacija predlagača:

Vladimir Mihailović – nijedna NVO ne  ispunjava propisane kriterijume

Elvira Hadžibegović Bubanja – pet (5) NVO ispunjava propisane kriterijume, i to:

 1. Forum MNE
 2. Kompas
 3. Da zaživi selo
 4. Centar za obuku i obrazovanje
 5. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Milica Žugić – tri (3) NVO ispunjavaju propisane kriterijume, i to:

 1. Crnogorski omladinski forum
 2. Prima
 3. Mladiinfo Montenegro

U skladu sa ispunjavanjem propisanih kriterijuma, kao i brojem NVO koje su predložile kandidate/kinje, uslove za članstvo u radnoj grupi ispunjavaju Elvira Hadžibegović Bubanja i Milica Žugić.