Manja slova Veća slova RSS

>

U JPU „Naša radost”, Herceg Novi sprovedena obuka Integracija djece iz dječijeg doma

U JPU „Naša radost”, Herceg Novi sprovedena obuka Integracija djece iz dječijeg doma
Datum objave: 02.07.2018 08:37 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Da bi u potpunosti učinili vaspitno-obrazovnim ambijent jednakim i dostupnim za svu djecu od ove školske godine djeca uzrasta 3 godine do poslaska u osnovnu školu iz Dječijeg doma „Mladost”, Bijela su integrisana u redovne vršnjačke i aktivnosti ranog učenja pri JPU „Naša radost” Herceg Novi. Za kadar koji sa njima radi u okviru predškolske ustanove i dječijeg doma realizovan je seminar pod nazivom „Integracija djece iz dječijeg doma“.

U okviru seminara kadar je upoznat sa temama: 1. Specifična iskustva djece lišene roditeljskog staranja; 2. Psihološke posljedice ranog afektivnog lišavanja, zanemarivanja i zlostavljanja sveukupni na razvoj djeteta; 3. Modeli podrške djeci koja imaju iskustvo separacije, zanemarivanja i zlostavljanja u primarnim porodicama.

Cilj je da ovim aktivnostima ojačaju bio-psiho-socijalni kapaciteti djece u okviru rane strukturisane stimulacije u vršnjačkom kontekstu - predškolski program povećava šanse za efikasnu kasniju integarciju. Osmišljen je i primijenjen model integracije djece bez roditeljskog staranja u JPU „Naša Radost”. 

Shodno tome, ranije je sprovedena obuka kadra ustanova za jačanje vještina za rad s djecom iz Dječijeg doma „Mladost”, Bijela: socio-emocionalne i druge razvojne potrebe, aktivnosti za stimulaciju, izrada mjera timskog pristupa za usaglašeno planiranje i primjenu individualnog plana podrške.