Manja slova Veća slova RSS

>

Djeca iz dječijeg doma “Mladost” u redovnim predškolskim grupama JPU “Naša radost”

Djeca iz dječijeg doma “Mladost” u redovnim predškolskim grupama JPU “Naša radost”
Datum objave: 15.02.2018 11:47 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Od ove školske godine djeca uzrasta od 3 godine do poslaska u osnovnu školu koja borave u Dječijem domu „Mladost” u Bijeloj uključena su u redovne vršnjačke i aktivnosti ranog učenja pri JPU „Naša radost” u Herceg Novom.

Da bi u potpunosti učinili vaspitno-obrazovni ambijent jednakim i dostupnim za svu djecu i obuhvatili djecu bez roditeljskog staranja predškolskim obrazovanjem, sprovedena je obuka kadra Vrtića i Doma, kako bi se ojačali kapaciteti za rad sa pomenutom djecom, razumjele njihove socio-emocionalne i druge razvojne potrebe.

Obuka će pomoći kadru ovih ustanova da kroz zajednički planirane aktivnosti osnaže psihološke i socijalne kapacitete djece putem rane stimulacije u strukturisanom ambijentu i vršnjačkom kontekstu, čime se povećavaju šanse za efikasnu integraciju u društvo.

U tom smislu, integracija djece bez roditeljskog staranja u redovne vrtićke grupe od velikog je značaja uzimajući u obzir da je predškolsko vaspitanje i obrazovanje neophodno za sveukupan rast, razvoj i formiranje ličnosti, uz pozitivne socio-ekonomske efekte na društvo u cjelini.

PR Služba Ministarstva prosvjete