Manja slova Veća slova RSS

>

NAJAVA: Okrugli sto – podrška programima ranog rasta i razvoja

NAJAVA: Okrugli sto – podrška programima ranog rasta i razvoja
Datum objave: 23.11.2017 12:16 | Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje “1. jun” uz podršku Ministarstva prosvjete i organizacije Save the Children organizuje okrugli sto 24. novembra u prostorijama Centra, sa početkom u 12 sati. Tema okruglog stola je “Značaj primjene rane intervencije, povezivanje Resursnog centra sa vaspitno-obrazovnim ustanovama i formiranje Centra ranog razvoja".

Učesnici okruglog stola biće predstavnici Ministarstva prosvjete, JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje “1. jun”, vrtića i organizacije Save the Children.

Aktivnosti su dio Projekta „Jačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnom razvoju djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018”

Od marta 2017. godine Save the Children je, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete osigurao je bolje uslove za primjenu trosatnih predškolskih programa i interaktivnih službi u cilju podrške ranom učenju. Save the Children je opremio 12 vaspitnih grupa i 3 prostora za centre za rani rast i razvoj u sklopu resursnih centara.

Posebno se radilo na uspostavljanju centara za rani rast i razvoj i kapaciteti resursnih centara stave u službu sve djece predškolskog uzrasta. Centri imaju višestruku dimenziju: služe za unapređenje profesionalnih kapaciteta vaspitača i vaspitačica - putem radionica za izradu i primjenu didaktičkog materijala, rad s djecom sa konkretnim smetnjama u razvoju. Sprovode se tematske radionice za roditelje i opštu javnost u vezi sa razvojem djeteta predškolskog uzrasta u određenim oblastima: kognicija, govor, fizički razvoj, senzorna stimulacija djeteta bez obzira da li se ili ne tipično razvija.

U skladu sa tim Resursni centar „1.jun“ je organizovao radionice za nastavnike predškolskog vaspitanja i roditelje. Radionice za vaspitače organizovane su na teme Preporuke za vaspitače za prilagođavanje prostora, aktivnosti, radnog materijala za podsticanje intelektualnog razvoja i za smetnje spektra autizma. Nakon toga organizovane su 4 radionice za roditelje. Prve dvije radionice “Roditeljstvo” i “Rodno-senzitivno vaspitanje” organizovane su u saradnji sa Resursnim centrom “Podgorica”, a nakon toga “Podsticanje intelektualnog razvoja” i “Podsticanje govorno-jezičkog razvoja”.

Ovim aktivnostima Save the Children direktno podržava primjenu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja i Strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori.