Manja slova Veća slova RSS

>

Informacija o Interaktivnim službama

Informacija o Interaktivnim službama
Datum objave: 26.07.2016 12:10 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja je od presudnog značaja za sveukupan rast, razvoj i formiranje ličnosti, uz pozitivne socio-ekonomske efekte na društvo u cjelini. Analize rezultata PISA testiranja sugerišu da je pohađanje predškolskog obrazovanja povezano sa kasnijim uspjehom učenika.

U periodu od 2010. godine do danas prisutan je konstantan rast broja upisane djece u predškolske ustanove u Crnoj Gori. Školske 2010/2011. godine u predškolskim ustanovama je bilo 13.176 djece, dok je u školskoj 2015/2016. godini u vrtić upisano 17.169 djece. 

PR Služba

Jedan od postavljenih ciljeva Strategije Evropa 2020 definiše da do 2020. godine najmanje 95% djece uzrasta od tri godine do polaska u osnovnu školu bude obuhvaćeno ranim obrazovanjem. Crna Gora je u procesu evropskih intregacija privremeno zatvorila poglavlje 26 „Obrazovanje i kultura” u okviru koga se tretira predškolsko vaspitanje i obrazovanje i očekuje ispunjenje navedenog cilja postavljenog u Strategiji Evropa 2020.

Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori 2016-2020. određuje ciljeve i pravce razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja:
1) Povećati obuhvat predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem sve djece posebno uzrasta tri godine do polaska u školu u skladu sa međunarodnim standardima;
2) Unaprijediti kvalitet usluga predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
3) Uvesti inovativne, optimalne i održive modele finansiranja.

Opštine sjevernog regiona, karakteriše veoma nizak obuhvat djece, a jedan od razloga je velika razuđenost stanovništva, odnosno velika udaljenost djece od vaspitnih jedinica. Da bi se ovoj djeci omogućio pristup predškolskom vaspitanju i obrazovanju tokom 2015. godine započeto je organizovanje interaktivnih službi u Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Danilovgradu, Plavu i Rožajama. Interaktivna služba kroz posjete porodici i djeci, na udaljenom seoskom području, daje instrukcije roditeljima, promoviše i realizuje programe i aktivnosti koje se odnose na razvoj djeteta i sl. Interaktivnu službu čine vaspitač, vaspitač saradnik i stručni saradnik. Prvi punktovi su uspostavljeni u šest opština za oko 300 djece. Kadar se obučava u okviru tri modula obuka, po akreditovanoj metodologiji.

U opštini Andrijevica trenutno je interaktivnim službama obuhvaćeno 35 djece, a plan je da u narednom periodu njihov broj bude 93 djece. Predviđeni su punktovi u Trešnjevu (27 djece), Kraljima (22 djece), Ulotini (9 djece), Konjušima (11 djece) i Andrijevici (24 djece).

Interaktivnim službama u Beranama trenutno je obuhvaćeno 83 djece, a punktovi se nalaze u: JU OŠ „Donja Ržanica” (22 dece), JU OŠ „Vuk Karadžić" PU Dolac (30 djece), JU OŠ „Radomir Mitrović" PU Budimlja (14 djece) i JU OŠ „Vukašin Radunović" PU Buče (17 djece).

U Bijelom Polju inicijalno su bila planirana četiri punkta za 42 djece u Lozni - Poda (10 djece), Ravnoj Rijeci (10 djece), Pavinom Polju - Kovren (11 djece) i Kanju (12 djece). Trenutno su aktivna tri punkta za 51 dijete, što govori o povećanju interesovanja za predškolsko obrazovanje. U Pavinom Polju se u perspektivi može organizovati vaspitna jedinica, a za ostale i dalje organizovati punktove interaktivnih službi.

Tri punkta su planirana u Danilovgradu u JU OŠ „Milosav Koljenšić” Slap (14 djece), JU OŠ „Vuko Jovović” Danilovgrad - PU Lazine (11 djece); JU OŠ „Njegoš” Spuž - PU Novo Selo (18 djece). Trenutno ove interaktivne službe okupljaju 51 dijete. U Novom Selu interaktivna služba u budućem periodu može prerasti u vaspitnu jedinicu.

Interaktivne službe u Plavu počele su sa radom u Brezojevicama (14 djece) i Bogajićima (15 djece).

U Rožajama inicijalno su planirani punktovi u JU OŠ „Balotiće” (24 djece), JU OŠ „Milun Ivanović”, Biševo (31 dijete), PU Radetina (26 djece), PU Sinanovića Luke (20 djece), JU OŠ „Bratstvo i jedinstvo”, Skarepača (32 djece), PU Kalače (25 djece), JU OŠ „Bać” (38 djece), PU Besnik (19 djece), JU OŠ „Bukovica” (19 djece), PU Paučina (17 djece). U ovom trenutku su organizovana tri punkta za oko 70 djece.

U narednom periodu Ministarstvo prosvjete će nastaviti da aktivno radi na organizovanju interaktivnih službi, kako bi što većem broju djece bilo pristupačno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Takođe, neophodno je utvrditi normu za vaspitača u interaktivnoj službi, kao i izvršiti adaptaciju i opremanje novih vaspitnih jedinica i punktova interaktivnih službi.