Manja slova Veća slova RSS

>

Saopštenje: Realizovani „Pripemni vrtići za djecu Romske i Egipćanske populacije”

Saopštenje: Realizovani „Pripemni vrtići za djecu Romske i Egipćanske populacije”
Datum objave: 03.07.2015 14:53 | Autor: PR Sluzba Ministarstva

Ispis Štampaj stranicu


Povodom programa „Pripremni vrtići za romsku i egipćansku djecu“, danas je u Zavodu za školstvo održana završna konferencija. Program je realizovan uz podršku Ministarstva prosvjete i Zavoda za školstvo i obuhvatio je za školsku 2014/2015. godinu 108 romske i egipćanske djece iz osam crnogorskih gradova: Podgorica, Nikšić, Tivat, Berane, Herceg Novi, Bar, Ulcinj i Bijelo Polje.

Konferencija je bila povod da predstavnici predškolskih ustanova, koje su uključene u Program prezentuju dosadašnji rad i postignute rezultate.

Na Konferenciji je bilo riječi o aktivnosti pripremnih vrtića za djecu romske i egipćanske (RE) populacije koja su stekla pravo na upis u osnovnu školu školske 2015/2016. godine, a koja do sada nijesu bila obuhvaćena niti jednim sistemskim oblikom ili programom vaspitanja i obrazovanja.

S obzirom na to da je predškolsko vaspitanje i obrazovanje od presudnog značaja za sveukupan rast, razvoj i formiranje ličnosti djeteta ovaj Program se samostalno realizuje već četvrtu godinu i bilježi porast broja uključenih predškolskih ustanova. Trenutno je u Program uključeno osam javnih predškolskih ustanova: JPU „Đina Vrbica“, Podgorica, „Dragan Kovačević“, Nikšić, JPU „Radmila Nedić“ - Berane, „Bambi“ – Tivat, „Naša radost“ - Herceg Novi, JPU „Solidarnost“, Ulcinj, „Vukosava Ivanović-Mašanović“, Bar i „Dušo Basekić“, Bijelo Polje.

Program je realizovan sa ciljem podsticanja jezičkih znanja i vještina komunikacije, povećanja stepena socijalizacije djece u svrhu pripreme za redovno školovanje. Pored predškolskih aktivnosti propisanih nastavnim programom za ovu djecu upriličen je i niz priredbi otvorenog tipa, izleta i obezbijeđena je ishrana tokom boravka, prevoz, higijenski paketići, garderoba.
U okviru Programa realizovane s aktivnosti koje su podrazumijevale kontakt sa porodicama, RE zajednicom, lokalnom samoupravom, opštinskim organizacijama Crvenog krsta, centrima za socijalni rad, školama u koje su se djeca upisala.
Doprinos Programu dali su uprave vrtića i škola u koje su se ova djeca upisala, profesionalci koji su neposredno radili sa njima, kao i RE medijatori za koje je Zavod za školstvo sproveo posebnu obuku.
Cjelokupni Program nije značajan samo za djecu RE populacije, već za crnogorsko društvo u cjelini koje kroz ovakve i slične akcije radi na izgradnji i unapređivanju kapaciteta za integraciju marginalizivanih i osjetljivih grupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR Služba Ministarstva prosvjete