Manja slova Veća slova RSS

Obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

05.06.2015.

Saopštenje: Održana međunarodna konferencija “Vidljivost djece sa smetnjama u razvoju”

Saopštenje: Održana međunarodna konferencija “Vidljivost djece sa smetnjama u razvoju” Međunarodnu konferenciju “Vidljivost djece sa smetnjama u razvoju”, koju uz podršku Ministarstva prosvjete organizuje JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ otvorio je danas u hotelu “Ramada” sekretar Ministarstva prosvjete, Slobodan Filipović.

17.02.2015.

Saopštenje: Obuka timova osnovnih i srednjih škola i lokalne komisije za usmjeravanje o individualnom tranzicionom planu

Saopštenje: Obuka timova osnovnih i srednjih škola i lokalne komisije za usmjeravanje o individualnom tranzicionom planu

U okviru Projekta ,,Sveobuhvatna podrška kontinuitetu inkluzivnog obrazovanja“ koje Ministarstvo prosvjete sprovodi uz podršku kancelarije UNICEFa u Crnoj Gori, u toku su aktivnosti jačanja prelaska učenika sa posebnim obrazovnim potrebama iz osnovne u srednju školu.

29.01.2015.

Projekat Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori

Ministarstvo prosvjete sprovodi projekat Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori koji će osigurati svoj đeci (posebno ośetljivijih grupa) razvojna i obrazovna postignuća u okviru stimulativne i prijateljske atmosfere. Namjera je da se ojačaju institucije sistema za podršku školama i obezbijedi podrška resursnih centara i škola sa posebnim odjeljenjima za inkluzivnu praksu.

17.12.2014.

Sprovođenje projekta Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori

Sprovođenje projekta Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori

Ministarstvo prosvjete je otpočelo sprovođenje projekta Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori koji će osigurati svoj đeci, a posebno đeci ośetljivijih grupa razvojna i obrazovna postignuća u okviru stimuluativne i prijateljske atmosfere. Namjera je da se ojačaju institucije sistema za podršku školama kao i da se obezbijedi podrška resursnih centara i škola sa posebnim odjeljenjima za inkluzivnu praksu.

11.12.2014.

Projekat: ,,Sveobuhvatna podrška kontinuitetu inkluzivnog obrazovanja“ Obuka komisija: Usmjeravanje đece s posebnim obrazovnim potrebama, karakteristike i preporuke za rad sa đecom sa ADHD-om

Projekat: ,,Sveobuhvatna podrška kontinuitetu inkluzivnog obrazovanja“  Obuka komisija: Usmjeravanje đece s posebnim obrazovnim potrebama, karakteristike i preporuke za rad sa đecom sa ADHD-om

Razvoj inkluzivnog obrazovanja je jedan od definisanih prioriteta obrazovanja u Crnoj Gori. Politika inkluzivnog obrazovanja primjenjuje smjernice i principe relevantnih međunarodnih dokumenata, usaglašena je sa evropskim zakonodavstvom i praksom obrazovanja đece sa smetnjama u razvoju u okviru redovnih škola.

28.11.2014.

Savjetovanje kadara za pripremu i sprovođenje osavremenjenog IROP-a

Savjetovanje kadara za pripremu i sprovođenje osavremenjenog IROP-a

Razvoj inkluzivnog obrazovanja je jedan od definisanih prioriteta reforme obrazovanja u Crnoj Gori. Politika inkluzivnog obrazovanja primjenjuje smjernice i principe relevantnih međunarodnih dokumenata, usaglašena je sa evropskim zakonodavstvom i praksom obrazovanja đece sa smetnjama u razvoju u okviru redovnih škola.

20.11.2014.

AMBASADOR NARODNE REPUBLIKE KINE POSJETIO JU RESURSNI CENTAR ZA DJECU I MLADE „PODGORICA"

AMBASADOR NARODNE REPUBLIKE KINE POSJETIO JU RESURSNI CENTAR ZA DJECU I MLADE „PODGORICA"

U srijedu, 19. novembra 2014. godine ambasador Narodne Republike Kine u Crnoj Gori, Nj. E. Cui Dživei posjetio je JU Resursni centar „Podgorica“. Prilikom posjete, ambasador je poklonio Ustanovi novčana sredstva u iznosu 8.000,00 eura.

31.10.2014.

Delegacija Crne Gore učestvovala je na II Godišnjoj Konferenciji pod nazivom “Inkluzivno obrazovanje u praksi”

Delegacija Crne Gore učestvovala je na II Godišnjoj Konferenciji pod nazivom “Inkluzivno obrazovanje u praksi”

Delegacija Crne Gore učestvovala je na II Godišnjoj Konferenciji pod nazivom “Inkluzivno obrazovanje u praksi”, koja je održana u Zagrebu, 28.29. oktobra 2014. Održana je u okviru Projekta “Regionalna podrška Inkluzivnom obrazovanju”.

13.10.2014.

Prezentacije - resursni centri

Prezentacije o resusrnim centrima

07.07.2014.

Realizovani „Pripremni vrtići za đecu romske i egipćanske populacije”

Realizovani „Pripremni vrtići za đecu romske i egipćanske populacije”

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje od presudnog je značaja za sveukupan rast, razvoj i formiranje ličnosti đeteta. U skladu sa planovima u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja realizovana je aktivnost pripremnih vrtića za đecu romske i egipćanske populacije tokom posljednje dvije sedmice juna mjeseca 2014. godine.