Manja slova Veća slova RSS

Obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

11.06.2012.

U partnerstvu sa UNICEF-om Ministarstvo prosvjete i sporta realizuje Projekat “Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju”

U partnerstvu sa UNICEF-om Ministarstvo prosvjete i sporta realizuje Projekat “Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju” U partnerstvu sa UNICEF-om Ministarstvo prosvjete i sporta realizuje Projekat “Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju”. U okviru ovog Projekta poveća se broj đece sa smetnjama i teškoćama u razvoju u redovnimo djeljenjima i razvija saradnja između redovnih i posebnih odjeljenja u školama u cilju jačanja principa inkluzije.

30.03.2012.

Jednodnevna radionica za komisije iz Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja

Jednodnevna radionica za komisije iz Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja

Ministarstvo prosvjete i sporta i Ministarstvo rada i socijalnog staranja u partnerstvu sa UNICEF i UNDP kroz program IPA 2010 sprovode sveobuhvatni Projekat „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije“. Jedna od aktivnosti je promocija Pravilnika o načinu, uslovima i postupku usmjeravanja đece sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem.

29.03.2012.

Jednodnevna radionica na temu promocije Pravilnika o načinu, uslovima i postupku usmjeravanja đece sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem

Jednodnevna radionica na temu promocije Pravilnika o načinu, uslovima i postupku usmjeravanja đece sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem

Jednodnevna radionica na temu promocije Pravilnika o načinu, uslovima i postupku usmjeravanja đece sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem je za komisije iz Berana, Mojkovca, Bijelog Polja, Pljevalja, Rožaja, Plava održana 29. marta.

28.03.2012.

Projekat „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije“

Projekat „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije“

Crna Gora počela je reformu obrazovnog sistema uspostavljanjem osnovnih principa, definisanih dokumentom »Knjiga promjena« (2001). Principi koji su, između ostalih, poslužili kao osnova za inoviranje sistema vaspitanja i obrazovanja su: jednake mogućnosti, individualizacija, obezbjeđivanje kvaliteta, fleksibilnost, prohodnost i dr. Usvojena je Strategija inkluzivnog obrazovanja, donešen je Zakon o vaspitanju i obrazovanju đece sa posebnim obrazovnim potrebama i Pravilnik o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje đece sa posebnim obrazovnim potrebama i sl.

12.10.2011.

Projekat: “Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju”

Projekat: “Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju”

Kroz partnerstvo sa UNICEF-om u toku je projekat “Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju”. U okviru ovog Projekta, a kroz komponentu „Podrška inkluzivnom obrazovanju“ planirano je da se poveća broj đece sa smetnjama i teškoćama u razvoju u redovnim odjeljenjima, razvije saradnja između redovnih i posebnih odjeljenja u školama u cilju jačanja principa inkluzije kao i promovišu prava đece sa smetnjama među njihovim vršnjacima.

11.10.2011.

Didaktička oprema za posebna odjeljenja pri redovnim školama “Olga Golović”, Nikšić i “Boško Buha”, Pljevlja

Didaktička oprema za posebna odjeljenja pri redovnim školama  “Olga Golović”, Nikšić i  “Boško Buha”, Pljevlja

Elektroprivreda Crne Gore finansirala je nabavku didaktičke opreme za dvije osnovne škole u Nikšiću i Pljevljima, i time nastavila da podržava proces inkluzivnog obrazovanja đece sa smetnjama u razvoju. Prepoznajući važnost tog procesa, kao društveno odgovorna kompanija, EPCG je odlučila da podrži projekat koji je pokrenulo Ministarstvo prosvjete i sporta kako bi se i đeci sa smetanjama u razvoju omogućilo pravo na obrazovanje bez diskriminacije i na osnovu jednakosti sa drugima.

23.06.2011.

Kroz partnerstvo sa UNICEF-om u toku je projekat “Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju”

Kroz partnerstvo sa UNICEF-om u toku je projekat “Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju”

U okviru ovog Projekta, a kroz komponentu „Podrška inkluzivnom obrazovanju“ planirano je da se poveća broj djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju u redovnim odjeljenjima, razvije saradnja između redovnih i posebnih odjeljenja u školama u cilju jačanja principa inkluzije. Nakon jednodnevna radionice za procjenu potreba redovnih škola u kojima postoje posebna odjeljenja, odabran je stručni tim koji je osmislio obuku na osnovu procijenjenih potreba i pripremio radni materijal (štampana verzija i CD format) od strane stručnog tima.

03.12.2010.

Najava:Vesna VUČUROVIĆ pomoćnik ministra i Tamara MILIĆ, savjetnik za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama učestvovaće u aktivnostima povodom Međunarodnog dana osoba sa invali

U subotu 4. decembra 2010. godine Gospođa Vesna VUČUROVIĆ pomoćnica ministra prosvjete i nauke i gospođica Tamara MILIĆ, savjetnik za djecu posebnim obrazovnim potrebama u Ministarstvu prosvjete i nauke učestvovaće u aktivnostima planiranim povodom proslave Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom organizovanim u okviru kampanje „Govorimo o mogućnostima“ u saradnji sa Specijalnom Olimpijadom, međunarodnom organizacijom koja organizuje sportske aktivnosti za djecu i odrasle sa smetnjama u razvoju u više od 180 zemalja širom svijeta.

03.12.2010.

Saopštenje: Pomoćnica ministra gospođa Vesna VUČUROVIĆ prisutsvovala posebnoj Skupštini glavnog grada u cilju podrške kampanji „Govorimo o mogućnostima“

Pomoćnica ministra prosvjete i nauke gospođa Vesna VUČUROVIĆ prisustvovala je u petak 3. decembra posebnoj Skupštini glavnog grada u cilju podrške kampanji „Govorimo o mogućnostima“ koja je organizovana u velikoj Sali KIC-a „Budo Tomović“.

29.11.2010.

Najava: Pomoćnica ministra prosvjete i nauke Vesna Vučurović prisustvovće posebnoj sjednici SO Kotor u okviru kampanje “Govorimo o mogućnostima”

Pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama gospođa Vesna Vučurović učestvovaće u utorak 30. novembra 2010. godine sa početkom u 11.00 časova na posebnoj sjednici Skupštine opštine Kotor koja je organizovana u sklopu kampanje “Govorimo o mogućnostima” a na temu socijalne inkluzije.