Manja slova Veća slova RSS

Obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

10.10.2013.

Saopštenje: Ministarstvo prosvjete realizuje Projekat »Interaktivni centri za rano i predškolsko obrazovanje«

Saopštenje: Ministarstvo prosvjete realizuje Projekat »Interaktivni centri za rano i predškolsko obrazovanje« Shodno Strategiji ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Ministarstvo prosvjete realizuje Projekat »Interaktivni centri za rano i predškolsko obrazovanje«, za čiju realizaciju su obezbijeđena sredstva od strane Nacionalne komisije za UNESCO.

11.07.2013.

PROJEKAT PODRŠKE INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

Sa namjerom da se poboljša socijalna inkluzija i socijalna kohezija u regionu putem promovisanja inkluzivnog obrazovanja i obuke, Ministarstvo prosvjete je partner u zajedničkom projektu Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom „Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju” u jugoistočnoj Evropi.

29.05.2013.

Usmjeravanje đece sa autizmom u obrazovno-vaspitne ustanove - upoznavanje članova komisije za usmjeravanje đece sa posebnim obrazovnim potrebama sa instrumentima za procjenu smetnji iz spektra autizma

Usmjeravanje đece sa autizmom u obrazovno-vaspitne ustanove - upoznavanje članova komisije za usmjeravanje đece sa posebnim obrazovnim potrebama sa instrumentima za procjenu smetnji iz spektra autizma

U Crnoj Gori na nivou lokalne zajednice formirane su komisije (18) za usmjeravanje đece sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem. Komisije prijedlogom o usmjeravanju određuju program, dodatnu stručnu pomoć, kadrovske, prostorne, materijalne i druge uslove koji moraju biti obezbijeđeni.

24.05.2013.

Saopštenje: Predstavljen Priručnik za škole i Brošure za roditelje u okviru Programa „Škola bez nasilja – stvaranje sigurnog školskog okruženja“

Pomoćnica ministra prosvjete Vesna Vučurović, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks i ambasador dobre volje UNICEF-a Rambo Amadeus, predstavli su danas publikacije razvijene u okviru programa „Škola bez nasilja – stvaranje sigurnog školskog okruženja“: - Priručnik: Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za djecu; - Brošura za roditelje: Za sigurno i podsticajno okruženje u školama.

23.05.2013.

Prijava za odabir pilot inkluzivnih škola u okviru zajedničkog projekta EU/SE “Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju”

Ministarstvo prosvjete je partner u zajedničkom projektu Evripske unije I Savjeta Evrope o regionalnoj podršci inksluzivnom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi. Projekat je usmjeren na promovisanje koncepta inkluzivnog obrazovanja kao reformskog principa koji poštuje i njeguje različitosti među svim učenicima sa posebnim fokusom na one koji su najviše izloženi riziku marginalizacije i isključenosti.

16.05.2013.

Obavještenje: provjera znanja učenika sa posebnim obrazovnim potrebama

Članom 16 Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama („Sl. list RCG“, broj 80/04 i “Sl. list CG”, broj 45/10) propisano je da je škola, odnosno resursni centar dužna da donese individualni razvojno-obrazovni program za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama, u saradnji sa roditeljem i o tome obavijesti Zavod za školstvo, Centar za stručno obrazovanje i Ispitni centar.

16.03.2013.

Održan seminar namijenjen Komisijama za usmjeravanje na temu "Usmjeravanje đece s autizmom"

Od druge polovine 2008. godine na nivou lokalne zajednice formirane su komisije (18) za usmjeravanje đece sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem. Komisije prijedlogom o usmjeravanju određuju program, dodatnu stručnu pomoć, kadrovske, prostorne, materijalne i druge uslove koji moraju biti obezbijeđeni. Članovi komisija su u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a obučeni, urađeni su radni instrumenti i štampan Priručnik za rad.

04.03.2013.

Održan sastanak na temu “Inkluzivno obrazovanje za đecu sa posebnim potrebama: primjeri iz Centralne i Istočne Evrope i Zajednice Samostalnih Država

Ministarstvo prosvjete je pozvano da uzme učešće na sastanku na temu “Inkluzivno obrazovanje za đecu sa posebnim potrebama: primjeri iz Centralne i Istočne Evrope i Zajednice Samostalnih Država”.

14.02.2013.

Saopštenje: Održana Završna konferencija projekta EU-Crna Gora Servisi inkluzivnog obrazovanja

Saopštenje: Održana Završna konferencija projekta EU-Crna Gora Servisi inkluzivnog obrazovanja

U srijedu, 13. februara održana je Završna konferencija projekta EU-Crna Gora Servisi inkluzivnog obrazovanje. Prisutne je pozdravio ministar prosvjete gospodin Slavoljub Stijepović, kao i gospodin Andre Lys, šef Sektora za implementaciju projekata Delegacija Evropske unije, gospodin Javier Ruiz, direktor projekta i Dr. Sibylle Hielscher, tim liderka Projekta.

11.02.2013.

Najava: Završna konferencija projekta EU-Crna Gora Servisi inkluzivnog obrazovanja

U srijedu, 13. februara sa početkom u 10.00 časova održaće se Završna konferencija projekta EU-Crna Gora Servisi inkluzivnog obrazovanja.