Manja slova Veća slova RSS

Obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

03.09.2015.

Saopštenje: Priručnik za rad sa djecom sa autizmom od danas u osnovnim školama Crne Gore

Saopštenje: Priručnik za rad sa djecom sa autizmom od danas u osnovnim školama Crne Gore Sve osnovne škole u Crnoj Gori od danas će biti bogatije za Priručnik za rad sa djecom sa autizmom koji je uredio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ukupno 219 Priručnika osnovnim školama donirala je Societe Generale Montenegro Banka.

18.06.2015.

Saopštenje: Završena obuka na temu: Usmjeravanje i djeca s kombinovanim smetnjama, karakteristike i preporuke za rad sa djecom sa disleksijom i disgrafijom.

Saopštenje: Završena obuka na temu: Usmjeravanje i djeca s kombinovanim smetnjama, karakteristike i preporuke za rad sa djecom sa disleksijom i disgrafijom.

U Ministarstvu prsvjete i Zavodu za školstvo 15, 16. i 17. juna održana je obuka za članove komisije za usmjeravanje djece s posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitni sistem koja je obuhvatila temu: Usmjeravanje i djeca s kombinovanim smetnjama, karakteristike i preporuke za rad sa djecom sa disleksijom i disgrafijom.

14.06.2015.

NAJAVA: Održavanje obuke na temu "Usmjeravanje i djeca s kombinovanim smetnjama, karakteristike i preporuke za rad sa djecom sa disleksijom i disgrafijom"

U Ministarstvu prsvjete i Zavodu za školstvo 15, 16. i 17. juna biće organizovane obuke za članove komisije za usmjeravanje djece s posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitni sistem. Obuka će obuhvatiti temu: Usmjeravanje i djeca s kombinovanim smetnjama, karakteristike i preporuke za rad sa djecom sa disleksijom i disgrafijom.

12.06.2015.

Kadar JU SSŠ "Spasoje Raspopović" obučen za rad prema modularizovanim programima za praćenje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama

Kadar JU SSŠ "Spasoje Raspopović" obučen za rad prema modularizovanim programima za praćenje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama

U JU SSŠ "Spasoje Raspopović" sprovedena je obuka kadra za rad po modularizovanim programima za praćenje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama. Programi su proizašli iz “Individualnog tipizacionog plana” (ITP) koji je razvijen kako bi se uspješnije pratilo obrazovanje i profesionalizacija učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i kako bi se operacionalizovala saradnja osnovnih sa srednjim školama, srednjih škola i tržištem rada.

05.06.2015.

Saopštenje: Održana međunarodna konferencija “Vidljivost djece sa smetnjama u razvoju”

Saopštenje: Održana međunarodna konferencija “Vidljivost djece sa smetnjama u razvoju”

Međunarodnu konferenciju “Vidljivost djece sa smetnjama u razvoju”, koju uz podršku Ministarstva prosvjete organizuje JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ otvorio je danas u hotelu “Ramada” sekretar Ministarstva prosvjete, Slobodan Filipović.

17.02.2015.

Saopštenje: Obuka timova osnovnih i srednjih škola i lokalne komisije za usmjeravanje o individualnom tranzicionom planu

Saopštenje: Obuka timova osnovnih i srednjih škola i lokalne komisije za usmjeravanje o individualnom tranzicionom planu

U okviru Projekta ,,Sveobuhvatna podrška kontinuitetu inkluzivnog obrazovanja“ koje Ministarstvo prosvjete sprovodi uz podršku kancelarije UNICEFa u Crnoj Gori, u toku su aktivnosti jačanja prelaska učenika sa posebnim obrazovnim potrebama iz osnovne u srednju školu.

29.01.2015.

Projekat Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori

Ministarstvo prosvjete sprovodi projekat Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori koji će osigurati svoj đeci (posebno ośetljivijih grupa) razvojna i obrazovna postignuća u okviru stimulativne i prijateljske atmosfere. Namjera je da se ojačaju institucije sistema za podršku školama i obezbijedi podrška resursnih centara i škola sa posebnim odjeljenjima za inkluzivnu praksu.

17.12.2014.

Sprovođenje projekta Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori

Sprovođenje projekta Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori

Ministarstvo prosvjete je otpočelo sprovođenje projekta Indeksom do inkluzivne kulture u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori koji će osigurati svoj đeci, a posebno đeci ośetljivijih grupa razvojna i obrazovna postignuća u okviru stimuluativne i prijateljske atmosfere. Namjera je da se ojačaju institucije sistema za podršku školama kao i da se obezbijedi podrška resursnih centara i škola sa posebnim odjeljenjima za inkluzivnu praksu.

11.12.2014.

Projekat: ,,Sveobuhvatna podrška kontinuitetu inkluzivnog obrazovanja“ Obuka komisija: Usmjeravanje đece s posebnim obrazovnim potrebama, karakteristike i preporuke za rad sa đecom sa ADHD-om

Projekat: ,,Sveobuhvatna podrška kontinuitetu inkluzivnog obrazovanja“  Obuka komisija: Usmjeravanje đece s posebnim obrazovnim potrebama, karakteristike i preporuke za rad sa đecom sa ADHD-om

Razvoj inkluzivnog obrazovanja je jedan od definisanih prioriteta obrazovanja u Crnoj Gori. Politika inkluzivnog obrazovanja primjenjuje smjernice i principe relevantnih međunarodnih dokumenata, usaglašena je sa evropskim zakonodavstvom i praksom obrazovanja đece sa smetnjama u razvoju u okviru redovnih škola.

28.11.2014.

Savjetovanje kadara za pripremu i sprovođenje osavremenjenog IROP-a

Savjetovanje kadara za pripremu i sprovođenje osavremenjenog IROP-a

Razvoj inkluzivnog obrazovanja je jedan od definisanih prioriteta reforme obrazovanja u Crnoj Gori. Politika inkluzivnog obrazovanja primjenjuje smjernice i principe relevantnih međunarodnih dokumenata, usaglašena je sa evropskim zakonodavstvom i praksom obrazovanja đece sa smetnjama u razvoju u okviru redovnih škola.