Manja slova Veća slova RSS

Obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

11.10.2004.

Seminar: Razmatranje Nacionalnih izveštaja na planu obrazovanja djece sa posebnim potrebama

U periodu od 12 14. oktobra 2004. godine na Svetom Stefanu održaće se seminar za razmatranje Nacionalnih izvještaja o stanju na planu obrazovanja djece sa posebnim potrebama, u organizaciji OECD-a.

26.05.2003.

NADARENI UCENICI

Obrazovanje nadarenih ucenika izvodi se u skladu sa zakonom, tako da im škola prilagodi metode i oblike rada i da im omoguci ukljucivanje u dodatnu nastavu i druge oblike individualne i grupne pomoci, u skladu sa posebnim programom.
(ZAKON O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU, Clan 10)

26.05.2003.

DJECA SA POSEBNIM POTREBAMA Djeca sa smetnjama u razvoju

''Djecu sa posebnim potrebama'' obuhvataju nadarenu djecu i djecu sa smetnjama u razvoju;
(ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU, Clan 11)

Djeca sa posebnim potrebama

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim potrebama
ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.
(ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU, Clan 9)

Obrazovanje ucenika sa posebnim potrebama

Obrazovanje u gimnaziji ucenika sa posebnim potrebama (nadareni ucenici i ucenici ometeni u razvoju) ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima.
(ZAKON O GIMNAZIJI, Clan 10)

Prethodna prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10