Manja slova Veća slova RSS

>

U Kotoru sprovedene radionice za kadar iz javnih predškolskih ustanova za prepoznavanje smetnji sluha i govora kod djece u najranijem uzrastu

U Kotoru sprovedene radionice za kadar iz javnih predškolskih ustanova za prepoznavanje smetnji sluha i govora kod djece u najranijem uzrastu
Datum objave: 23.06.2018 12:00 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Pri Resursnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“, Kotor u petak, 22. juna sprovedene su radionice za kadar iz javnih predškolskih ustanova za prepoznavanje smetnji sluha i govora kod djece u najranijem uzrastu, kao i za izradu i primjenu didaktičkog i edukativnog materijala za rad s djecom sa smetnjama sluha. Učešće na radionici su uzeli po jedan stručni saradnik i vaspitač iz svih javnih predškolskih ustanova.

Kao što je poznato, posebne ustanove su transformisane u resursne centre i njihovi profesionalci se angažuju kao podrška redovnom vaspitanju i obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju. U okviru Strategije inkluzivnog obrazovanja (2014-2018) cilj je da djeci s posebnim obrazovnim potrebama omogući pristup obrazovanju, obezbijedi postizanje razvojnih i obrazovnih postignuća kroz individualizovanu, dodatnu podršku. Tako se pri Resursnom centru „Podgorica“ pruža se rana podrška djeci sa tjelesnim, kombinovanim i smetnjama vida, obuka kadra po savremenim programima i pristupima rane intervencije. Resursni centar ,,1.jun“ nudi ranu intervenciju, podršku djeci sa intelektualnim smetnjama i autizmom, pomoć i edukaciju kadru. U Resursnom centru „Kotor“ roditelji s djecom koja imaju smetnje sluha borave u cilju rane intervencije, posebno nakon ugradnje kohlearnog implanta i nudi rehabilitacija: audiološki i logopedski tretmani; ispitivanje i procjena sluha, indikacije za operativno liječenje.

Sa željom da unaprijedimo ranu podršku svoj djeci, a sa fokusom na djecu s posebnim obrazovnim potrebama, njihovo uključivanje i podržavanje razvoja u okviru zajednice vršnjaka namjera je da se u punom kapacitetu koriste uspostavljeni centri ranog rasta i razvoja pri resursnim centrima.