Manja slova Veća slova RSS

>

Održana obuka na temu “Karakteristike i preporuke za rad sa djecom sa problemima ponašanja”

Održana obuka na temu “Karakteristike i preporuke za rad sa djecom sa problemima ponašanja”
Datum objave: 24.02.2017 15:21 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


U prostorijama Ministarstva prosvjete od 22. do 24. februara održane su obuke za članove komisija za usmjeravanje djece s posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitni sistem sve tri regije na temu “Karakteristike i preporuke za rad sa djecom sa problemima ponašanja”.

Obuka je sprovedena po akreditovanom programu, od strane psihologa - eksperata za porodično-sistemsku terapiju okupljenih pri NVO “Narativ”.

PR služba Ministarstva prosvjete

Komisije za usmjeravanje djece s posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitni sistem formirane su kako bi podrška djeci sa posebnim obrazovnim potrebama bila potpuna organizovana.

Članovi komisija su u prethodnom periodu završili sljedeće obuke: socijalni modeli nastajanja posebne obrazovne potrebe; instrumenti procjene i intervencije; usmjeravanje u stručne škole; komunikacija sa roditeljima; karakteristika, procjena i pristupi u radu za djecu s autizmom; rad sa djecom sa ADHD-om; rad sa djecom sa disleksijom i disgrafijom; pristupi za djecu sa intelektualnim smetnjama; ujednačavanje pristupa usmjeravanju djece s posebnim obrazovnim potrebama.

PR služba Ministarstva prosvjete

Takođe, sve komisije su dobile stručnu i savjetodavnu podršku o strane angažovanih eksperata.

Razvoj inkluzivnog obrazovanja jedan je od definisanih prioriteta obrazovanja u Crnoj Gori. Strategija inkluzivnog obrazovanja (2014-2018) određuje ciljeve i pravce razvoja obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

PR Služba Ministarstva prosvjete